هر شخصی در رسیدن به موفقیت با فراز و نشیب ها و چالش های بسیاری روبه‌رو می‌شود که اگر راه درست مواجه شدن و پشت سر گذاشتن آن‌ها را بداند، این چالش‌ها نمی‌توانند مانعی برای رسیدن به موفقیت فرد باشند. در ادامه به قوانین رسیدن به موفقیت پرداخته شده است.

9 قانون (پیش‌فرض) برای برنامه‌ریزی و رسیدن به هدف:

1. نقشه (طرح برنامه): برای رسیدن به هر هدفی نیازمند یک نقشه می‌باشیم.
نقشه عبارت است از: یک سری اطلاعات کلی از مقصد جهت رسیدن به هدف.
اصل هدف گذاری: هر رفتار یک هدف محسوب میشود.
اولین چیزی که در نقشه و هدفگذاری به ذهن میرسد، این است که زمان رسیدن
به هدف چقدر است.
تمامی نقشهها را حتماً باید مانند نقشههای جغرافیایی مکتوب و شماتیک کنیم.
در ابتدای هر راه برای رسیدن به هدف، یک سئوال از خودمان بپرسیم: چگونه؟
2. نقشه بیانگر همان سرزمین نیست و طرحی است نسبی و مطلق نیست.
3. شکست وجود ندارد، هر آنچه که هست تجربه و یادگیری است.
مهم‌ترین پیش‌فرض در فروش بیمه‌نامه عمر است. به این معنی که بعد از هر شکست به جای واژة «چرا» باید واژة «چگونه» را به کار ببریم، و از این به بعد دنبال چگونگی و چرایی باشیم.
4. هر آنچه که برای یک نفر در دنیا امکان داشته باشد، برای ما هم امکان‌پذیر است، به شرط آنکه محدودیت ذهنی و فیزیکی نداشته باشد.
5. اصل انعطاف‌پذیری (در مذاکره خیلی کاربرد دارد):
وقتی هدفگذاری بر اساس نیازهای اصولی شما انجام شد، هیچگاه هدف گم
نمیشود، بلکه ممکن است مسیرهای رسیدن به اهداف متفاوت باشد.
الف) همیشه باید برای رسیدن به هدف راهکارهای زیادی (حداقل سه راهکار)
پیش‌بینی کنیم.
ب) اصل انعطافپذیری از شکست جلوگیری می‌کند.
ج) قدرت تصمیمگیری را بالا می‌برد.
6. تمامی انسانها دارای ذخایر کافی برای به دست آوردن راهحل هستند:
زندگی انتخابی است. باید برای تمامی موانع به دنبال راهحل باشیم و صبر مگسی نداشته باشیم.

ارتباط با خود
7. ما نمی‌توانیم ارتباط برقرار نکنیم
ارتباط با دیگران

ارتباط = انتقال پیام از سمتی به سمت دیگر
بعد از هدفگذاری، اولین ارتباطی که با خود برقرار میکنیم نشانگر عملی شدن
یا عملی نشدن هدف است.

8. مدل رفتاری افراد برای همه قابل احترام است.
الف) قضاوت ممنوع؛
ب) تمامی ارتباطهای نادرست منشأش در عدم پذیرفتن این پیش فرض است.
ج) در نهایت اگر خود سیستم ارتباط مؤثر برقرار شود، حتماً باید پذیرش الگوی مدل
رفتاری مخاطب را بپذیریم.
هنگام «نه» شنیدن اذیت نشویم.
سازش با پذیرش یکی نیست.
ارتباط با پذیرش الگوی مخاطب برای رسیدن به نقطة مشترک.

9. پشت هر رفتار یک منظور مثبت و مفید وجود دارد.
چه چیزی باعث می‌شود شما از این کار لذت ببرید.
با انجام ندادن این رفتار چه چیزی را از دست می‌دهید.
ترک آن چه آزاری به شما می‌رساند.
با انجام دادن این رفتار چه چیزی را بدست می‌آورید.
ارتباط مؤثر: ارتباطی که منجر به انتقال پیام به مخاطب با بالاترین کیفیت شود تا مخاطب از پیام مورد نظر تأثیر لازم را بپذیرد.
تعریفی کامل‌تر: ارتباطی مؤثر خواهد بود که پیام را به سطح ضمیر ناخودآگاه مخاطب ارسال نماید.

الگوی عمومی جامعه الگوی ارتباط مؤثر
شروط ارتباط با اثبات برتری
و شاید لجبازی همراهی و همگام‌سازی

ایجاد جنگ و نزاع
ایجاد درک و همدلی
(کسب اعتماد مخاطب)

نتیجه: جدایی و یا سازش از روی جبر و ترس
نتیجه: ارتباط مؤثر و راهنمایی

هدف: خریدنی شویم، اما چطور؟
به مشتری اجازه صحبت کردن بدهیم.
یک ارتباط مؤثر با مشتری برقرار کنیم.

ما با چه کسانی دوست داریم ارتباط برقرار کنیم؟

قاعده معمول در ارتباطات

ما با کسانی ارتباط برقرار می‌کنیم که شبیه به ما باشند
و یا علاقه‌مندیم که شبیه به آنها بشویم