برای رسیدن به موفقیت، نکات و تکنیک‌هایی وجود دارد که دانستن و اجرای آنها خالی از لطف نیست. نکات و تکنیک‌هایی که حاصل تجربه‌ی افراد موفق در حوزه‌ی تجارت و عامل اصلی موفقیتِ صاحبان کسب و کارهای برتر بوده است. در اینجا قصد داریم تکنیک‌های فروش موفق را مطرح کنیم.

هفت مرحله فروش پیگیر

1. ایجاد ارتباط نزدیک: ورود اولیه
لبخند زدن و ارائه حس مطلوب
همراهی
همگام‌سازی

2. تعیین صلاحیت: (ایجاد و شناسایی نیاز) = تشخیصی
3. توافق بر سر نیاز: در این مرحله به مشتری می‌فهمانی که تمام چیزهایی را که گفتی
با جان و دل شنیدم، حالا می‌خواهم راهکار ارائه کنم.
4. فروش کمپانی
5. توضیح طرح بر اساس مدل ویژگی، منفعت و عکس‌العمل:
قانون: مردم منفعت می‌خرند، نه ویژگی.
6. عقد قرارداد یا مشخص نمودن قرار بعدی ملاقات جهت پیگیری
7. تثبیت فروش
8. مشتری ارجاعی

در مرحله اول: الف) تمرین گوش دادن پویا؛
ب) به هیچ‌وجه به ساعت نگاه نکنید؛
ق ج) به هیچ‌وجه در حین صحبت مشتری نقطه نگذارید.

تأیید + همراهی + حس مطلوب

رضایت و یا عدم رضایت مشتری از بیمه بسیار بسیار مهم است.
%75 کل فروش در جلسات 3 ـ 5 پیگیری صورت میگیرد.

سئوالات تعیین صلاحیت:
1. بیمه چه جایگاهی در زندگی شما دارد؟
2. به نظر شما مهم‌ترین نگرانی یک پدر مسئول در شرایط فعلی چیست؟
3. شما تأمین اجتماعی دارید؟ می‌شود دلیلش را به من بگویید؟
4. چقدر با تأمین اجتماعی آشنایی دارید؟
5. اگر قرار باشد یک نفر در ایران سرمایه‌گذاری کند، شما چه پیشنهادی دارید؟
6. آیا برای آتیة فرزندانتان برنامه‌ای دارید؟
7. بیشترین نگرانی و دغدغة شما برای آینده چیست؟
8. به نظر شما ممکن است چه مسائلی پیش بیاید که خارج از کنترل شما باشد؟

 

* تنها بیماری تمامی نماینده‌های بیمه عمر «سندروم انباشت اطلاعات» است. و اولین علامت این بیماری بی‌هدفی است.

از نظر آمار جهانی سه چیز فاجعه به شمار می‌رود:
1ـ از کارافتادگی؛
2ـ از دست دادن مال (ورشکستگی)؛
3ـ مرگ ناگهانی.

* قبل از ورود به هر حرفه و شغلی چند سئوال باز دربارة آن حرفه پیش خودمان طرح می‌کنیم.

سرهنگ ساندرز به 660 رستوران رفت تا توانست مرغ kfc را به نام خودش به ثبت رساند.