Ethereum Classic یک پلتفرم غیرمتمرکز است که قراردادهای هوشمند را اجرا می کند: برنامه هایی که دقیقاً همانند برنامه ریزی شده اجرا می شوند و هیچ گونه احتمال خرابی ، سانسور ، تقلب یا تداخل شخص ثالث ندارند. Ethereum Classic ادامه زنجیره بلوک اصلی Ethereum است .

رمز ارز دیجیتالEthereum Classic

نسخه کلاسیک که تاریخچه دست نخورده را حفظ می کند. بدون دخالت خارجی و دستکاری ذهنی معاملات. نهایی بودن معامله Ethereum Classic معتقد است که پیشنهاد ارزش اصلی هر زنجیره بلوک تغییرناپذیری است. معاملات معتبر هرگز قابل پاک شدن یا فراموش شدن نیستند. افرادی که با Ethereum Classic تعامل دارند تحت این واقعیت اداره می شوند. کد قانون است. این لزوماً به این معنا نیست که کد جایگزین قوانین موجود می شود ، یا اینکه فقط کد قانون است (حوزه های قضایی جغرافیایی زیادی وجود دارد) ، اما به کاربران این امکان را می دهد که در یک حوزه قضایی مبتنی بر بلاکچین که در آن توافق نامه ها با کد اداره می شوند ، وارد شوند. با انعقاد قرارداد در Ethereum Classic ، می توانید اطمینان حاصل کنید که شبکه بی طرف است. نتیجه معاملات توسط کدی تعیین می شود که شما داوطلبانه با آن ارتباط برقرار می کنید. تا زمانی که صریحاً توسط کد قرارداد مشخص نشده باشد ، هیچگونه برگشتی ، واگردی ، و انصراف وجود نخواهد داشت. معاملات نهایی هستند برنامه ها قابل توقف نیستند. حکومت غیرمتمرکز مشکلات زیادی وجود دارد که به دلیل تمرکز و شفافیت ، دچار چالش می شوند. فساد ، عدم پاسخگویی ، برابری خواهی ، ناکارآمدی و رکود. در نهایت ، تمرکز منجر به شکنندگی می شود. فقط سیستم های غیرمتمرکز می توانند آزمون زمان را تحمل کنند. این مشکلات تنها با پایبندی به سیستم های حاکمیتی که به نقطه اصلی شکست متکی نیستند ، قابل حل است. درست مثل شبکه های توزیع شده و خود پروتکل اجماع ، ما معتقدیم که فقط پروژه های واقعاً غیرمتمرکز می توانند در طولانی مدت زنده بمانند. Ethereum Classic با کنار گذاشتن کنترل توسط یک بنیاد مرکزی رسمی ، این مقادیر را نشان می دهد. تنها سلسله مراتب شایسته سالاری شفاف و شهرت متقابل است. بدون معاملات اتاق پشتی یا تصمیم گیری یک جانبه پشت درهای بسته. فقط گفتمان آزاد و آزاد است