Ren یک پروتکل باز است که انتقال غیر مجاز و خصوصی ارزش بین هر بلاکچین را امکان پذیر می کند. محصول اصلی رن ، RenVM ، بر ایجاد قابلیت همکاری برای امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) متمرکز شده است. رن در سال 2017 تاسیس شد و دفتر مرکزی آن در سنگاپور است.