شبکه باز و غیرمتمرکز Harmony از طریق استفاده از رمز پروتکل محلی – Harmony ONE فعال می شود. این رمز به مشارکت کنندگان مختلف از جمله توسعه دهندگان ، اعتبارسنجان / سهامداران ، سرمایه گذاران و اعضای جامعه که شبکه را توسعه ، امنیت و اداره می کنند ، انگیزه و پاداش می دهد. به منظور استفاده از شبکه ، کاربران هزینه معامله کمی را که در رمز هارمونی بومی است ، پرداخت می کنند.

پروتکل مقیاس پذیر و توان بالا Harmony توسط یک توکن محلی تهیه می شود که برای اشکال مختلف پرداخت و مشارکت در پروتکل (سهام ، هزینه معاملات ، رأی دادن و حاکمیت) استفاده می شود.

هارمونی از بلاکچین برای همسو کردن مشوق های سهامداران مختلف ، توسعه دهندگان و مشاغل مختلف استفاده می کند و در عین حال به آنها امکان می دهد بازارهای آزاد از توکن ها و دارایی های قابل استفاده و غیر قابل سرقت بسازند. علاوه بر این ، استفاده از مدرک اثبات دانش صفر به شما امکان می دهد که هارمونی به یک بستر اشتراک داده تبدیل شود که می تواند بر مشکل متضاد بسیاری از بازارهای اطلاعات و داده غلبه کند. .

Harmony توضیحات برای هارمونی

رمز هارمونی در جنبه های زیر پروتکل عمل خواهد کرد:

این رمز برای شرط بندی استفاده می شود که برای شرکت در اجماع POS و کسب جوایز بلوکی و هزینه های معامله ضروری است.
از این رمز برای پرداخت هزینه های معامله ، گاز و هزینه های ذخیره سازی استفاده می شود.
از این رمز برای رأی دادن به حاکمیت زنجیره ای اولیه استفاده می شود