Nervos یک شبکه اقتصادی رمزنگاری لایه ای است. Nervos زیرساخت های اقتصاد رمزنگاری را به دو لایه جدا می کند: یک لایه تأیید (لایه 1) که به عنوان یک ریشه اعتماد و حافظ هوشمند عمل می کند و یک لایه تولید (لایه 2) برای معاملات با عملکرد بالا و محافظت از حریم خصوصی. این سند مروری بر پایگاه دانش مشترک Nervos (CKB) ، یک بلاکچین بدون مجوز عمومی و لایه 1 Nervos را ارائه می دهد.

Nervous Network توضیح در رابطه نرویس

CKB اعتماد ایجاد می کند و این اعتماد را به لایه های بالاتر گسترش می دهد ، و Nervos را به یک شبکه اعتماد تبدیل می کند. این فروشگاه همچنین ارزش فروشگاه Nervos است که خدمات بازداشت عمومی ، ایمن و مقاوم در برابر سانسور را برای دارایی ها ، هویت ها و سایر دانش های مشترک ایجاد شده در شبکه ارائه می دهد. پایگاه دانش مشترک Nervos (به اختصار Nervos CKB) یک بلاکچین “ذخیره دارایی” است که بر حفظ آن متمرکز است. از نظر معماری ، برای پشتیبانی بهتر از محاسبات درون زنجیره ای و خارج از زنجیره طراحی شده است. از نظر اقتصادی ، برای تأمین امنیت و عدم تمرکز پایدار طراحی شده است. Nervos CKB لایه پایه Nervos Networ است