دستورالعمل ثبت پیش پرداخت حق بیمه
مراحل ثبت پیش پرداخت در پرتال نمایندگان به شرح زیر می باشد:

در پرتال نمایندگان پس از ورود به قسمت پیش پرداخت تصویر زیر نمایش داده می شود:

دستورالعمل ثبت پیش پرداخت حق بیمه

دستورالعمل ثبت پیش پرداخت حق بیمه

اطلاعات مورد نیاز در این قسمت کد ملی بیمه گذار شماره همراه و مبلغ پیش پرداخت می باشد.

توجه داشته باشید که مبلغ پیش پرداخت در سیستم بیمه گری به نام شخص بیمه گذار ثبت می گردد.

پس از تکمیل اطلاعات درخواستی پیغام زیر نمایش داده می شود:

دستورالعمل ثبت پیش پرداخت حق بیمه

دستورالعمل ثبت پیش پرداخت حق بیمه

در این مرحله هم به صورت آنلاین این و هم از طریق پیامکی که به شماره همراه وارد شده ارسال می گردد می توانید پیش پرداخت را واریز نمایید.