راز عجیب موفقیت علی دایی چیست؟

خیلی ها براشون جای تعجب هست و می گویند اگر من موفقیت یا شهرت علی دایی را داشتم فلان می کردم یا بمان

اما ما در جریان های متفاوتی و حوادث تلخی که برای کشورمان رخ داده است دیدیم که علی دایی خیلی کمک کرده است و با همراهی این استوره ورزشی خیلی ها تشویق می شوند که این کار خوب را تکرار کنند.

و خیلی از عوامل باعث شده است علی دایی شهرت زیادی داشته باشد و بسیار محبوب باشد و آنچه که در رسانه ها ادعا شده است و از ایشان پرسیده شده که راز موفقیت چیست ایشان گفته اند:

من که هنوز به جایی نرسیده ام این راز موفقیت این استوره است که بی وقفه و بی ادعا در حال تلاش هست