فاطمه کودک sma قم ساکن در قم محله نیروگاه می باشد که متاسفانه درگیر این بیماری مادر زادری می باشد. و برای بهبودی کامل نیازمند حمایت های مالی می باشد و چون همزمان با ماه رمضان می باشد بعضی از سوالات از ما پرسیده شده است که آیا فطریه تعلق می گیرد یا خیر

استاد وحید پور پاسخ می دهد؟

[fvplayer src=”https://s1.yousefi.ir/files/m/2021/05/fetrieh.mp4″ splash=”https://yousefi.ir/m/2021/05/fateme.jpg” width=”500″ height=”500″]