تیپ شخصیتی C/I/S – شخصیت رفتاری متبحر – تست DICS

تیپ شخصیتی C/I - شخصیت رفتاری متبحر - تست DICS

[survey_answers id=”3083669″ style=”barchart” data=”average-score” uid=”true” session=”last” filter=”D,I,S,C” qid=”4″ top=”20″ printable=”true” aid=”4″ hidecounter=”yes” bgcolor=”random” color=”random”]

نگاه کلی

بُعدهای رفتاری : C / I
رفتارهای قابل مشاهده : تطبیق دادن خود با دیگران، امید بخش
انگیزه گرفتن از : سر و کار داشتن با دیگران و حمایت از آنان
ارزیابی دیگران بر اساس : جایگاه و موقعیت آنان، داشتن انضباط فردی
تاثیر بر دیگران از طریق : داشتن مهارت حل مساله و مهارتهای فنی و تکنیکی
ایجاد ارزش برای گروه توسط : متخصص، خبره و ماهر بودن
استفاده بیش از حد از : خوددار بودن و توجه بیش از حد بر اهداف شخصی خود
تحت فشار و استرس : تودار و خوددار شدن زیاد و حساسیت بیش از حد به انتقادات
ترس و نگرانی از : ریسک کردن، بیش از حد قابل پیش بینی بودن

توضیحات

فرد با الگوی رفتاری متبحر از اینکه عضوی از یک تیم باشد و به موفقیت دیگران کمک کند لذت می برد. او ترجیح می دهد به جای رهبر بودن، نقش حمایتگر داشته باشد. او به قبول مسئولیت در تصمیم گیری های مهم یا اقدامات پر مخاطره تمایلی ندارد. در صورتی که زمان کافی برای تحقیق و بررسی وجود داشته باشد، می تواند نقطه نظرات با ارزشی را برای پیشرفت تیم به ارمغان آورد. عدم تمایل وی برای حرکت سریع می تواند دیگران را مایوس سازد.
فرد متبحر محیطی راحت و مبتنی بر همکاری را ترجیح می دهد که افراد در آن راضی و دلگرم باشند. او با همکاری در پروژه هایی که نیاز به دقت بر جزئیات دارند، می تواند به موفقیت دست یابد.
داشتن نظم شخصی و عملکرد روزانه برای فرد متبحر باارزش است. انتظاراتی که او از خود و دیگران دارد بسیار زیاد است. زمانی که انتظارات وی برآورده نشود، او عدم رضایت خود را بیان می کند.

پیشنهاداتی برای افزایش اثربخشی

فرد با الگوی رفتاری متبحر بهتر است دیدگاههای ارزشمند خود را با دیگران در میان گذاشته و در موقعیت مناسب وظایف خود را به دیگران واگذار نماید . او باید از دیگران قدردانی نموده و آنان را برای ادامه دادن راه در زمان مشکلات تشویق نماید. همچنین همکاری بیشتری با سایرین داشته باشد و به اطلاعات اطرافیان اعتماد کند. او می تواند دیگران را در رشد مهارتهای سازمانی یاری داده و یک روش منظم برای انجام وظایف در سازمان ایجاد نماید.

مقاله‌های مشابه

تیپ شخصیتی نامعلوم – تست DICS

تیپ شخصیتی نامعلوم – تست DICS

بُعدهای رفتاری : نا مشخص توجه : الگوی نزدیک به هم و فشرده ممکن است نشاندهنده این باشد که شخص از نحوه پاسخدهی و انتخاب گزینه ها مطمئن نبوده یا فاقد تمرکز لازم در زمان پاسخدهی بوده باشد. در الگوی نزدیک به هم و فشرده، تمامی نقاط در وسط گراف یا نزدیک به هم قرار می گیرد....

بیشتر بخوانید

شما هم به جمع ۱۰۰,۰۰۰ مشترک خبرنامه‌ ما بپیونید

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.