CSS زبانی است که ما برای سبک دادن به یک صفحه وب استفاده می کنیم.


CSS چیست؟

  • CSS مخفف Cascading Style Sheets است
  • CSS نحوه نمایش عناصر HTML بر روی صفحه ، کاغذ یا سایر رسانه ها را توصیف می کند
  • CSS باعث صرفه جویی در کار زیادی می شود. این می تواند طرح چندین صفحه وب را همزمان کنترل کند
  • شیوه نامه های خارجی در پرونده های CSS ذخیره می شوند


چرا از CSS استفاده کنیم؟

CSS برای تعریف سبک ها برای صفحات وب شما ، از جمله طراحی ، طرح و تغییرات در صفحه نمایش برای دستگاه های مختلف و اندازه صفحه استفاده می شود.

مثال CSS

body {
  background-color: lightblue;
}

h1 {
  color: white;
  text-align: center;
}

p {
  font-family: verdana;
  font-size: 20px;
}

CSS یک مشکل بزرگ را حل کرد

HTML هرگز دربردارنده برچسب هایی برای قالب بندی یک صفحه وب نبود!

HTML برای توصیف محتوای یک صفحه وب ایجاد شده است ، مانند:

<h1> این یک عنوان است </ h1>

<p> این یک پاراگراف است. </ p>

وقتی برچسب هایی مانند <font> و ویژگی های رنگ به مشخصات HTML 3.2 اضافه شدند ، کابوسی برای توسعه دهندگان وب آغاز شد. توسعه وب سایت های بزرگ ، جایی که قلم ها و اطلاعات رنگی به هر صفحه اضافه می شد ، به یک فرآیند طولانی و گران تبدیل شد.

برای حل این مشکل ، کنسرسیوم شبکه جهانی وب (W3C) CSS را ایجاد کرد.

CSS قالب بندی سبک را از صفحه HTML حذف کرد!


CSS باعث صرفه جویی زیادی در کار می شود!

تعاریف سبک به طور معمول در پرونده های .css خارجی ذخیره می شوند.

با استفاده از یک فایل شیوه نامه خارجی ، فقط با تغییر یک فایل می توانید ظاهر یک وب سایت را تغییر دهید!

منبع