بیاموزید که چگونه یک صفحه بندی پاسخگو با استفاده از CSS ایجاد کنید.


صفحه بندی ساده

اگر وب سایتی با صفحات زیاد دارید ، ممکن است بخواهید به هر صفحه نوعی صفحه بندی اضافه کنید:

مثال

.pagination {
 display: inline-block;
}

.pagination a {
 color: black;
 float: left;
 padding: 8px 16px;
 text-decoration: none;
}

صفحه بندی فعال و قابل حمل

صفحه فعلی را با یک .active کلاس برجسته کنید ، و هنگام :hover انتخاب ماوس روی آنها ، از انتخابگر برای تغییر رنگ هر پیوند صفحه استفاده کنید:

مثال

.pagination a.active {
 background-color: #4CAF50;
 color: white;
}

.pagination a:hover:not(.active) {background-color: #ddd;}

دکمه های فعال و قابل حمل گرد

 

اضافه کردن border-radiusملک اگر شما می خواهید یک گرد “فعال” و “شناور” را فشار دهید:

مثال

.pagination a {
 border-radius: 5px;
}

.pagination a.active {
 border-radius: 5px;
}

اثر گذار قابل حمل

اضافه کردن transitionاموال به لینک صفحه برای ایجاد اثر گذار بر روی شناور:

مثال

.pagination a {
 transition: background-color .3s;
}

صفحه بندی مرزی

از borderویژگی برای افزودن حاشیه به صفحه بندی استفاده کنید:

مثال

.pagination a {
 border: 1px solid #ddd; /* Gray */
}

مرزهای گرد شده

نکته: حاشیه های گرد شده را به اولین و آخرین پیوند خود در صفحه بندی اضافه کنید:

مثال

.pagination a:first-child {
 border-top-left-radius: 5px;
 border-bottom-left-radius: 5px;
}

.pagination a:last-child {
 border-top-right-radius: 5px;
 border-bottom-right-radius: 5px;
}

فضای بین پیوندها

نکته: اضافه کردن marginاموال اگر شما به گروه لینک صفحه را نمی خواهند:

مثال

.pagination a {
 margin: 0 4px; /* 0 is for top and bottom. Feel free to change it */
}

اندازه صفحه بندی

تغییر اندازه صفحه بندی با font-sizeویژگی:

مثال

.pagination a {
 font-size: 22px;
}

صفحه بندی متمرکز

برای قرار دادن صفحه بندی ، یک عنصر ظرف (مانند <div>) را دور آن بپیچید text-align:center

مثال

.center {
 text-align: center;
}

پودرهای سوخاری

تنوع دیگر صفحه بندی اصطلاحاً “آرد سوخاری” است:

مثال

ul.breadcrumb {
 padding: 8px 16px;
 list-style: none;
 background-color: #eee;
}

ul.breadcrumb li {display: inline;}

ul.breadcrumb li+li:before {
 padding: 8px;
 color: black;
 content: "/\00a0";
}

منبع