علاقه به فعاليت و کار در دوره دبستان

حضرت پيامبر اکرم(ص) دوران دوم زندگي کودک يعني بعد از 7 سالگي را دوران اطاعت و مسئوليت پذيري کودک نام نهاده‌اند . در اين سن ،‌شانه‌هاي کودک توان تحمل بار مسئوليت را دارد و ذهن او رشد مي‌کند و توان درک مسائل و پاسخگو بودن در قبال مسئوليت را دارد . موريس دبس هم دوران بعد از 7 سالگي را دوره علاقه به کار و فعاليت مي‌نامد .
علاقه به کار از يک نياز رواني سرچشمه مي‌گيرد و آن «ابراز وجود» است . کودک مي‌خواهد بگويد:من هم هستم،چون کار مي‌کنم،اين يک نياز عميق روحي براي کودک محسوب مي‌شود. اگر کودک نتواند از راه صحيح اين نياز را به خوبي برآورده نمايد ،‌سعي مي‌کند اين انرژي را در مجراي منفي بريزد و اعمال خرابکارانه انجام دهد . کودک با خودش مي‌گويد : من نقاشي کشيدم ، به من توجه نکرديد . به شما کمک کردم ، به من توجه نکرديد ، حالا من هم شيشه را مي‌شکنم و خواهر کوچکترم را آزار مي‌دهم تا شما بدانيد من هم هستم و کاري انجام مي‌دهم .
نياز کودک به ابراز وجود کم و بيش بعضاً وقتي شدت مي‌يابد که فرزند جديدي در خانواده قدم بگارد . پدر و مادر بايد به اين مساله شديداً توجه نمايند . نوزاد جديد قدم به محيط خانواده گذاشته و با اينکه مرتب گريه مي‌کند ، همه او را دوست دارند و همه سراغ او را مي‌گيرند و همه درباره او حرف مي‌زنند و برايش چشم روشني و هديه مي‌آورند و کودک قبلي مي‌بيند که گويا هيچ سهمي ندارد .
توصيه ـ يک هديه ساده ببريم و اول به کودک بزرگتر بدهيم و سپس هديه براي فرزند کوچک بدهيم تا او هم بفهمد که در به دنيا آمدن اين کودک نفعي هم نصيب او شده است و سعي کنيم به همراه کودک بزرگتر به ديدن فرزند کوچکتر برويم (در زمينه سپردن مسئوليت به کودک) بهتر است 3 نکته اساسي رعايت شود :‌
1- تنظيم مسئوليت با توانمندي‌هاي کودک : مسئوليتي که به کودک محول مي‌شود بايد با توانمندي‌هاي او متناسب باشد ، زيرا اگر مسئوليت بالاتر از حد توان او باشد ، احساس نااميدي و ضعف و درماندگي مي‌کند و شکستهاي پي در پي او را افسرده مي‌کند .
2- تشويق به موقع ، هرگاه کودک توانست مسئوليتي را که به او داده‌ايم به نحو صحيح و کامل انجام دهد بايد او را تشويق نمود حتي اگر اين تشويق محدود به يک نگاه قدرشناسانه يا يک جمله محبت آميز باشد .
3- به تدريج به فرزندان بزرگ در قبال کوچکترها مسئوليت بدهيد تا روحيه حسادت و تعارض ايجاد نشود و همدلي و احساس مسئوليت جايگزين شود .