آشکار شدن استعدادها در سن دانایی

در دوره دبستاني ،‌استعدادهاي مختلف ظاهر مي‌شود . به عقيده اکثريت روان شناسان ما انسانها در يک زمينه و بعد خاص استعداد فراوان و برجسته داريم و در ساير زمينه‌ها معمولي هستيم . مثلاً فردي استعداد رياضي درخشان دارد ولي در زمينه امور فني موفق نيست . مثلاً ژول ورن که فرد برجسته‌اي از نظر ادبيات خلاق است ، امکان دارد در زمينه استعداد رياضي ، بسيار معمولي باشد.
بنابراين بايد در وجود فرزندمان استعداد اصلي را پيدا کنيم و پرورش دهيم . بسياري از کودکان هستند که نه خودشان استعداد اصلي‌شان را مي‌شناسند و نه پدر و مادر آنها . بنابراين استعداد ناشناخته مي‌ماند و چون پرورده نمي‌شود اندک اندک از بين مي‌رود .
نتيجه شناخت استعداد اصلي در هر انسان چيست ؟ 1- ميزان پيشرفت او در زمينه استعدادش قابل توجه خواهد بود .2- انگيزه‌هاي بزهکاري در افراد از بين مي‌رود . اما چگونه؟ برخي افراد چون خودشان را در هيچ زمينه‌اي موفق نديده‌اند احساس کفايت و لياقت نمي‌کنند بنابراين سعي مي‌کنند تا از طريق منفي به اين احساس دست يابند . بيشتر نوجوانان هنجارشکن کساني هستند که هرگز افتخاري کسب نکرده‌اند وجودشان را سودبخش نمي‌دانند چون استعداديابي صحيح نشده‌اند .
نکته اول : استعداد اصلي را از استعدادهاي متوسط و ضعيف تشخيص دهيم و بر روي آن سرمايه‌گذاري نمائيم . (زمان پرداختن به اين عمل دوره دبستان است . )
نکته دوم :‌بايد ترتيب ظهور استعدادها را در انسان بشناسيم.استعدادهايي که در انسان ظاهر مي‌شود به ترتيب استعدادهاي هنري ،‌مکانيکي ، فني ،‌توانايي‌هاي رياضي ، تواناييهاي ادبي ،‌تواناييهاي علمي و خلاقيت مي‌باشد . وجود بازيهاي فکري مثل پازل‌ها (معماهاي فکري) از نظر بازده آموزشي ،‌تاثير فراوان دارد .
گاهي يک هواپيماي کنترلي گران قيمت براي فرزندمان مي‌خريم وقتي او مي‌خواهد اسباب بازي را دستکاري کند و از کار آن سر در بياورد چون گران است چشمان حيران آن را مي‌نگرد و هرگز از کار آن سر در نمي‌آورد . در عوض يک پازل ساده که قيمت آن خيلي کمتر است مي‌تواند اثر تربيتي فوق العاده‌اي داشته باشد . افزون بر آن کودک کار با آن را مي‌داند آن را به هم مي‌ريزد و از نو مي‌سازد . مکعب‌هاي مختلف و بازيهاي فکري گوناگون نمونه‌هاي جالبي براي شناخت استعدادهاي کودک هستند . روي هم رفته اين نوع وسايل دو هدف عمده و مهم را تامين مي‌کنند :
1- سرگرم کردن کودک و پر کردن اوقات فراغت
2- استعداديابي و شناخت استعداد ويژه کودک