آیا در روابط زوجین زنان و مردان بايد خود را تطبيق دهند يا ديگري را اصلاح کنند؟

آیا در روابط زوجین زنان و مردان بايد خود را تطبيق دهند يا ديگري را اصلاح کنند؟

آیا در روابط زوجین زنان و مردان بايد خود را تطبيق دهند يا ديگري را اصلاح کنند؟

زماني که زن و مرد به يکديگر جذب مي‌گردند، تنش ايجاد مي‌شود. اين دو هر کدام مستقل از هم، راهي جستجو مي‌کنند که به هم نزديک شوند. از طريق برقراري رابطه نزديک، معاشرت با هم، انجام کارها به صورت مشترک، صحبت کردن، گرم گرفتن، لمس کردن، عشقبازي، تنش آزاد مي‌گردد. سپس لذّت، خوشبختي، صلح ، اميدواري، آزادي، اعتماد و کمال لذّت بروز مي‌کند.
اين احساسات عالي، نتيجه بيدار شدن حالات دروني‌اي است که به نوبه خود سبب مي‌شوند، زوجها احساس خوشي و شادي کنند. متأسّفانه در هر صورت اين لذايذ ادامه نمي‌يابند. اما با نظر اجمالي مي‌توانيم وقتي را که کامل و متعادل هستيم احساس کنيم. براي اين که عملاً کامل باشيم اين کيفيّت‌هاي نيرومند بايد در وجود هوشيار ما شروع به رشد نمايند. به هر اندازه در برابر پيدايش اين کيفيّت‌ها مقاومت نمائيم. لذت و خوشي را از دست داده و حتي حالتهاي متقابل آنها را تجربه خواهيم کرد.
براي مثال: وقتي «تام» «جين» را دوست داشته باشد، شور و هيجانش افزايش يافته، دلسوز، با محبت و پر احساس مي‌گردد. ابتدا باعث مي‌شود که « تام» احساس شادي و وفاداري کند. اما شرايط و حالات قبلي به او خواهند گفت: براي يک مرد پسنديده نيست که آنقدر احساساتي و عاطفي باشد.» فکر و هوش او به خود در برابر ظهور حالتهاي رنجش زنانه‌اش مقاومت مي‌کنند.
زنگ خطر دروني او به صدا در مي‌آيد و اعلام مي‌دارد: «خطر، خطرف مواظب باش، تو تبديل به انسان خيلي سبکي مي‌شوي. اين شيوه را ديگر دنبال نکن. آن را کنار بگذار.» «تام» در اين لحظه در برابر همسرش مقاومت مي‌نمايد، ناراضي، ناخوش، غمگين، ستم ديده، خاموش، مضطرب، افسرده و يا به طور کلي احساس پوچي مي‌کند.
آن چه که تا اين لحظه بسيار مطلوب بود، اکنون دردآور گرديده است. براي فرار از دردهاي طبيعي در حال رشد، «تام» در تلاش و جستجوي «امتناع از برقراري رابطه» است. اين وضعيّت خيلي ساده با تطبيق دادن خود و يا با تغيير دادن همسرش تکميل مي‌گردند. ممکن است تام سعي کند همسرش را اصلاح کند يا تسليم شده و خود را تطبيق دهد. در هر دو حالت او بصورت موقّت تسکين مي‌يابد، ولي براي دراز مدت رابطه آنها با عشق و محبّت و عاطفه کمتري ادامه خواهد يافت.
وقتي مردي، جذب زني شده باشد، در مرحله‌اي اين مرد در برابر زن مقاومت کرده و بعد سعي مي‌کند در او تغييراتي بوجود آورد، يا اين که خودش را ناديده بگيرد تا بتواند تسکين يابد. البته شيوه ديگري نيز مرسوم است، مثل انتخاب همسري ديگر، روابط نامشروع، يا پناه بردن به انواع اعتيادي که بتوانند حسّاسيت دردهاي در حال رشد اين مقاومت را از بين ببرند.
در هر حال به هر شدّتي در ظهور و بروز حالتهاي مورد علاقه خود مقاومت کرده باشد، به همان شدت نيز سعي خواهد کرد از برقراري ارتباط واقعي خودداري نمايد.
ميل به تغيير يا اصلاح نمودن همسر خود، عموماً در جهت فرار از پريشاني حاصله از مقاومت دروني خود است. نوعي درخواست فزاينده زن است که مثل شوهر گردد. شوهر دوست دارد و متوقّع است که هر آنچه را که او مي‌خواهد زنش نيز بخواهد. به همان نحوي که او احساس مي‌کند، داراي احساس باشد، و همان نوع که واکنش نشان مي‌دهد او داراي عکس‌العمل باشد. خارج از اين خواسته‌هاي او در جهت کنترل يا تغيير همسرش، او ناخواسته زنش را مي‌رنجاند و بعلاوه کشش اوليه علاقه جنسي را کاهش مي‌دهد.
از طرفي ديگر ممکن است همچنين زن در اين فرآيند، به اندازه مساوي با شوهرش سهيم باشد. همه تقصير‌ها به گردن شوهر نيست. همانطوري که مي‌گويند: براي رقص «تانگو» به دو نفر نياز است. زماني که مقاومت زن در برقراري رابطه ظهور مي‌کند، احتمال دارد درصدد برآيد ناراحتي خودش را با انکار کردن تمايلات خود تخفيف دهد. زماني که کشش به طرف کنترل کردن و تغيير دادن مردان دارند، بخوبي موجبات تطبيق دادن، پذيرفتن و انکار خويشتن را نيز فراهم مي‌کنند. آنها از نظر هويّت بي‌نهايت به شوهرشان وابسته مي‌شوند. با رضايت خودشان تمام وجودشان را در اختيار شوهرشان قرار مي‌دهند، تا علاقه و عشق بيشتري کسب نموده و توازن برقرار سازند.
براي مثال: اگر «تام» احساس کند «جين» خودخواه يا نامناسب است.، «جين» نظرش را کنار مي‌گذارد و با نظر او موافقت مي‌نمايد. اگر «تام» از او بخواهد همان فيلم‌هاي سينمايي‌اي که او دوست دارد دوست داشته باشد.«جين» سليقه خود را کنار مي‌گذارد. اگر تام فکر کند که او واقع بين نيست يا احساس طلبکاري مي‌کند، «جين» از شايستگي‌ها و نيازهاي خود صرف نظر کرده، و آنها را فراموش مي‌کند. به مجرّدي که «تام» درصدد تغيير دادن اخلاق او برآيد، او تسليم کنيم «تام» مي‌شود تا اين که او را دوست داشته باشد و احساس کند که دوست داشته شده است.
نمونه عکس آن نيزممکن است رخ دهد. مردي که بخش زنانه‌اش خيلي کامل توسعه يافته باشد، ممکن است به اندازه زيادي تسليم خواسته‌هاي همسرش شود. اين نوع مردها را عموماً «حساس» مي‌نامند. مشکلي که هميشه مورد نارضايتي چنين مرداني مي‌باشد، اين است که زنان آنها را دوست دارند ولي به طرف آنها جذب نمي‌شوند. آنها دوستان فراواني دارند، ولي زنان نمي‌خواهند با آنها رابطه صميمانه‌اي داشته باشند.
زني که در ابتدا به طرف اين نوع مردها جذب شده باشد، بيشتر بخش مردانه او توسعه يافته بوده است. اين نوع زن عموماً بيش از اندازه مستقل و تهاجمي است. و ناخواسته درصدد تسلّط و کنترل شوهرش مي‌باشد. بتدريج که شوهر از او تابعيت مي‌کند، ممکن است علاقه‌اش را نسبت به شوهرش از دست بدهد. زماني که يک زن از نوع «مستقل» با يک مرد از نوع «حسّاس» رابطه برقراري مي‌کند، بعد از مدّتي بخش زنانه سرکوب شده او شروع به ظهور مي‌کند. با هر شدّتي که قبلاً بخش زنانه‌اش را پس زده بوده، به همان اندازه و شدّت تمايل به پس زدن شوهرش پيدا مي‌کند. ممکن است کم‌کم فکر کند: «من به يک مرد واقعي نياز دارم» در واقع اين زماني است که محتاج به تقبّل توسعه دادن بخش زنانه خود مي‌باشد. البته او نمي‌خواهد شوهرش را پس بزند. امّا اين عمل مربوط به بخش زنانه او مي‌باشد که گسترش پيدا کرده است.
به شيوة مشابهي، وقتي که«مرد حساس» يک زن تهاجمي را پس مي‌زند، زماني است که او بايد قبول نمايد تا بخش مردانه خود را توسعه دهد. در هنگام پس زدن «زن تهاجمي» خود احتمالاً مي‌گويد: دلش يک زن ظريف و آسيب‌پذير مي‌خواهد. در واقع او به زني نياز دارد که باعث شود او احساسي مثل يک مرد داشته باشد. او بايد روي بخش مردانه خود که در حال آشکار شدن است و همسرش در پيدايش آن به او کمک کرده است کار کند.

مقاله‌های مشابه

بیماری sma چیست؟ حمایت از فاطمه یوسفی کودک مبتلا

بیماری sma چیست؟ حمایت از فاطمه یوسفی کودک مبتلا

فاطمه ده ماهه و در شهر قم زندگی می کند اما متاسفانه دارای بیماری sma است این بیماری منجر به تحلیل عضلانی نخاع کودک می شود که در پی آن مشکلات تنفسی و روشن کردن عضلات را به همراه بیاورد این بیماری ژنتیکی است و تنها تا قبل از دو سالگی فرصت برای درمان او می باشد و اگر...

بیشتر بخوانید
کارزار جمع آوری امضا در حمایت از درمان فاطمه کوچولو بیمار مبتلا به SMA

کارزار جمع آوری امضا در حمایت از درمان فاطمه کوچولو بیمار مبتلا به SMA

بسمه تعالی مسئول محترم دفتر بیت رهبری معظم جمهوری اسلامی ایران ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران ریاست محترم قوه قضائیه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم مجلس موضوع: درخواست مساعدت جهت تأمین داروی زولژنسما برای درمان فاطمه یوسفی بیمار مبتلا به SMA با سلام...

بیشتر بخوانید

شما هم به جمع ۱۰۰,۰۰۰ مشترک خبرنامه‌ ما بپیونید

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.