چرامردان حالات روحی زنان را متوجه نمی شوند ؟

چرامردان حالات روحی زنان را متوجه نمی شوند ؟

چرامردان حالات روحی زنان را متوجه نمی شوند ؟

چون زنان داراي ديدي بسيار باز و گسترده هستند، احتياجات ديگران آنها را خيلي زود کلافه مي‌کند. دقيقاً مثل حالت مردان که هميشه روي يک مشکل حواسشان را متمرکز مي‌نمايند. زنان حواس خود را به چندين موضوع و مشکل معطوف مي‌دارند. يکي از عواملي که باعث مي‌شود زنان زود کلافه گردند اين است که، خيلي سريع توانايي خود را در تعيين تقدّم امور از دست مي‌دهند و نمي‌دانند کدام يک از مسائل را زودتر بررسي کنند. اين حالت سبب مي‌گردد که بيشتر مغشوش و آشفته شوند، آنها در حالي که احساس مسئوليّت و حتّي احساس اجبار در انجام همه کارها توأماً با هم دارند، يک مرتبه احساس مي‌کنند که هيچ گونه توانايي در خود نمي‌بينند. اين حالت آنها ضرب‌المثل قديمي را به وجود آورده است که مي‌گويد:‌« کار يک زن تمام نشدني است» .
اگر در چنين شرايطي شوهر متوجّه آشفتگي دروني زن خود نباشد و از اين نوع آسيب‌پذيري او بي‌اطلاع باشد، واکنشش در برابر زن کلافه شده‌اش اين است که احساس عجز و نوميدي مي‌نمايد. او احساس مي‌نمايد که زنش از او گله دارد و به همين دليل غمگين است و بگونه‌اي شوهر در مورد اين احساس ناراحتي مسئول است. شوهر از خودش دفاع مي‌کند، و اين گونه رفتار زنش را که رنجيده و کلافه است بي‌جهت مي‌داند و در مورد او اين طور قضاوت مي‌کند که مي‌گويد: «تو از کاه کوه مي‌سازي.»
مردان بايد بدانند که وقتي زنان حالت کلافه و آشفته دارند، ضرورتاً منظورشان شکايت کردن و يا محکوم کردن کسي نيست. بلکه آنها محتاج هستند تا در مورد مشکلات خود با شوهرشان حرف بزنند تا حالشان بهتر شود. در چنين شرايطي، يک زن واقعاً به دو تا گوش شنوا نياز دارد. متأسّفانه بسياري از مردان اين راز را نمي‌دانند، برعکس آنها تلاش مي‌کنند با اين توجيه که آنها نبايد اين طور ناراحت و عصبي باشند، با ارائه راه‌حلّ‌هايي براي مشکلاتشان، احساس بهتري داشته باشند. در حالي که اين نوع کوشش شوهران سبب وخيم‌تر شدن وضعيّت مي‌گردد.
براي مثال: يک روز عصر در حالي که «تام» در حال خارج شدن از منزل است، با عجله از «جين» مي‌خواهد که لباس‌هايش را از خشک‌شويي بگيرد چون خودش فرصت نمي‌کند. با حالت رنجش و لحن صداي آشفته « جين» پاسخ مي‌دهد: « من نمي‌توانم لباس‌هايت را از لباس‌شويي بگيرم.» خودم عجله دارم، من بايد « ماري» را از مدرسه بياورم، در دو بانک پول به حساب واريز کنم، کتابهايي را که «کتي» از کتابخانه گرفته تحويل دهم، از سوپر مارکت براي شام خريد کنم و براي انجام برنامه ورزشي‌ام زود به منزل مراجعت کنم. خودم نمي‌دانم اين همه کار را چگونه انجام دهم. به اندازه‌اي که چک کشيده‌ايم، پول به حساب نداريم و صورتحساب‌ها روي هم انباشته شده‌اند، اين همه کار را به تنهايي بايد انجام دهم. تازه بايد پيام‌هاي تلفني را نيز بتو بدهم.
«تام» با گوش دادن به «جين » که اظهار ناراحتي مي‌کند، خودش متأسّف مي‌شود و با صداي عصباني و خيلي انتقادآميزي مي‌گويد:« مهمّ نيست، خودم لباس‌ها را از خشک‌شويي مي‌گيرم.» اين نوع پاسخ، پاسخ ذاتي «تام» براي حلّ مشکل در مواقعي که «جين» ناراحت است مي‌باشد. او فکر مي‌کند با گفتن اين جمله همه چيز مرتّب شده و بر وفق مراد است. امّا چنين نيست، علاوه بر اينکه «تام» احساس مي‌کند که مورد سرزنش واقع شده، «جين» نيز احساس مي‌کند مورد انتقاد قرار گرفته است.
موقعي که «تام» با داشتن چهره‌اي اخمو از منزل بيرون مي‌رود، پيش خود مي‌گويد: چرا همسرش به جاي گفتن «نه» از اين همه مشکل صحبت مي‌کند؟ او نمي‌توانست به جاي اجراي يک سخنراني در مورد کارهايي که بايد انجام دهد، خيلي متين با چهره‌اي شاد به من پاسخ دهد؟ آيا او مي‌خواهد مرا در موردي مقصّر بداند؟ من که باعث اين همه کارهاي امروز او نيستم، من فقط يک خواهش کوچکي از او داشتم، کلافه بودن او به من ارتباطي ندارد. رفتارش بگونه‌اي است که گويي من خيلي تنبل هستم و او خيلي بيشتر مسئول است و کار مي‌کند. اگر من هيچ موقع از مشکلات خودم شکايت ندارم، معنايش اين نيست که هيچ کاري انجام نمي‌دهم.
در اين مثال، جمله‌اي را که «تام» در پاسخ «جين» گفت: «مهمّ نيست، خودم لباس‌هايم را از خشک‌شويي مي‌گيرم» وضعيّت را وخيم‌تر کرد. او چنين فکر کرده بود که با وجودي که اين همه خدمت و کار مي‌کند، وظيفه خود را انجام داده و ديگر مسئوليّتي ندارد. در هر حال «جين» پنداشته که «تام» منظورش اين بوده است که چرا او در مورد کارهای امروزش به اين اندازه ناراحت است. و اين پنداشت سبب گرديده که جين ناراحت شود که چرا شوهرش در مورد اضطراب او توجّه ندارد. او احساس مي‌کند که وي را دوست ندارد و بي‌يار و ياور گرديده است.
در حقيقت «تام» به علّت رنجش « جين» احساس نوميدي و افسردگي مي‌نمايد. امّا به نوعي متفاوت با تصورات همسرش. «تام» احساس آزردگي مي‌کند، زيرا چنين به نظرش مي‌رسد که «جين» در حقّ او که درخواست نموده لباس‌هايش را از لباس‌شويي بگيرد، خيلي بي‌انصاف است. تام فکر مي‌کند که « جين» با بيان اين همه مشکلات مي‌خواست اعلام نمايد که درخواستش خارج از عدالت است و سبب گرديده که او به اين صورت کلافه شود. «تام» به دليل ناراحتي «جين» ناراحت نيست، او به اين جهت عصباني است که فکر مي‌کند « جين» مي‌خواهد دلخوري‌هايش را سر او خالي کند. «تام»، «جين» را بد فهميده است. «جين» نمي‌خواسته باعث شود که «تام» مسئوليت بيشتري را قبول کند، او فقط دوست داشته کسي به حرف‌هايش گوش کند، او به هيچ عنوان منظوري نداشته که به «تام» بگويد که تنبل و پُرمدّعا هستي. وقتي تام در مورد گرفتن لباس‌هايش از او درخواست مي‌کند، او موقعيّت را مغتنم شمرده تا بتواند آشفتگي‌هاي کاري خود را اظهار نمايد. ناآگاهانه هر آنچه که باعث کلافه شدنش مي‌شدند بيان مي‌کند.
نتيجه تفسير و تعبير غلط «تام» ، باعث مي‌گردد که «جين» نه فقط در تمام روز ناراحت باشد، بلکه عصبانيّتش از اين که فکر مي‌کند «تام» ديگر او را دوست ندارد بيشتر مي‌گردد. بعلاوه «جين» يک نوع احساس بد ديگري نيز دارد، به اين صورت که پيش خود مي‌گويد «تام» قبل از اينکه از خانه بيرون برود اخلاق خوشي داشت، ولي اکنون با اوقات تلخي و عصبانيّت و تهديد منزل را به قصد محل کار ترک مي‌کند. نه «تام» و نه «جين» هيچکدام احساس عشق و علاقه‌اي به هم نمي‌کنند و خود را تنها احساس مي‌نمايند. گرچه قبلاً خيلي يکديگر را دوست داشته و به هم عشق مي‌ورزيدند، امّا به علّت سوء تفاهم هر دو طرف اکنون باهم غريبه هستند.

مقاله‌های مشابه

بیماری sma چیست؟ حمایت از فاطمه یوسفی کودک مبتلا

بیماری sma چیست؟ حمایت از فاطمه یوسفی کودک مبتلا

فاطمه ده ماهه و در شهر قم زندگی می کند اما متاسفانه دارای بیماری sma است این بیماری منجر به تحلیل عضلانی نخاع کودک می شود که در پی آن مشکلات تنفسی و روشن کردن عضلات را به همراه بیاورد این بیماری ژنتیکی است و تنها تا قبل از دو سالگی فرصت برای درمان او می باشد و اگر...

بیشتر بخوانید
کارزار جمع آوری امضا در حمایت از درمان فاطمه کوچولو بیمار مبتلا به SMA

کارزار جمع آوری امضا در حمایت از درمان فاطمه کوچولو بیمار مبتلا به SMA

بسمه تعالی مسئول محترم دفتر بیت رهبری معظم جمهوری اسلامی ایران ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران ریاست محترم قوه قضائیه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم مجلس موضوع: درخواست مساعدت جهت تأمین داروی زولژنسما برای درمان فاطمه یوسفی بیمار مبتلا به SMA با سلام...

بیشتر بخوانید

شما هم به جمع ۱۰۰,۰۰۰ مشترک خبرنامه‌ ما بپیونید

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.