زنان چگونه می‌توانند با باريک بينی مردان بسازند ؟

زنان چگونه می‌توانند با باريک بينی مردان بسازند ؟

زنان چگونه می‌توانند با باريک بينی مردان بسازند ؟

به صورت طبيعي داراي آگاهي و درک مستقيمي نسبت به احتياجات ديگران مي‌باشند. اما درستي ديد باز يک زن در برابر شوهر باريک بين مي‌تواند هم مفيد واقع شود و هم مضرّاتي را بهمراه داشته باشد. در حال يکه مرد فکر مي‌کند در روابط خود با همسرش همه چيز بر وفق مراد است. همسر او با داشتن ديد باز، سنگيني بار تمام مشکلات موجود را بدوش مي‌کشد.
اگر شوهر در مورد سنگيني بار مشکلات صحبتي نکند، همسرش به اشتباه چنين مي‌پندارد که او از رابطه موجود راضي است. زماني که شوهر داري رفتار و کرداري است که خيال مي‌کند همه چيز بر وفق مراد مي‌باشد. همسرش درگير با مشکلات است. همسرش چنين استنباط مي‌کند که او خيلي احساس طلبکاري دارد و يا اين که بي‌اعتنا شده است و در مورد تغيير دادن وضعيّت هيچ اقدامي نمي‌کند.
اي نوع ديد باز زنانه باعث مي‌گردد که در روابط زناشويي، مرد بار سنگيني را به دوش رن قرار دهد. زن نيز علاقه‌اي به اين که مورد قدرداني و ستايش قرار گيرد ندارد. در اين مواقع شوهر شايستگي‌ها و زحمات و فداکاري‌هاي زن را انکار مي‌کند: زن اجباراً بار سنگين روابط را تحمّل مي‌کند و اداره خانواده به عهده و بر دوش او قرار مي‌گيرد. زن احساس تنهايي و بي‌يار و ياوري مي‌نمايد. بنابراين زماني که شوهر اذعان مي‌کند همه چيز بر وفق مراد است، نبايد متعجّب شد که زن بسيار رنجيده خاطر باشد.
اگر زن کيفيّت وضعيّت باريک بيني شوهرش را بداند و از آن آگاهي داشته باشد. مي‌تواند نتيجه‌گيري صحيحي بنمايد که شوهرش به علّت عدم اطلاع از مشکلات موجود احساس رضايت دارد. او مي‌تواند درک نمايد که در بسياري از موارد اگر شوهرش از مشکلات اطلاع مي‌داشت، احساس نگراني مي‌کرد و در حلّ مشکلات و پيشرفت کارها اقدام مي‌نمود.
بديهي است هر دو طرف مسئول برقراري رابطه مناسب هستند. در هر حال نقش آنها متفاوت است. طبيعتاً زنان بيشتر از نيازها و مشکلات و رابط زناشوئي آگاهي و شناخت دارند.
زن بايد به خاطر داشته باشد که شوهرش به علّت نياز خاص کاري خود، خيلي آسان‌تر نسبت به احتياجات و مشکلات روابط زناشويي حواسش پرت مي‌شود. او نبايد انتظار داشته باشد که اگر نيازها و مسائل و مشکلات را به شوهر خود نگويد و يادآوري ننمايد، او در تأمين نيازها و رفع مشکلات اقدام نمايد. بيشتر مواقع مرد حتّي از خواسته‌ها و نيازهاي خويش نيز بي‌اطلاع است.
براي برقراري روابط پسنديده، زنان بايد از اين نوع آسيب‌پذيري و نقطه ضعف مردان اطلاع داشته باشند. آنها بايد به اهميّت فنّ مکالمه خوب با شوهر خود واقف باشند. روي صحبت کردن با او و عنوان نمودن احتياجات و خواسته‌هاي خود تأکيد داشته باشند. زنان بايد بخواهند که دائم درخواست کمک نمايند و اين درخواست را تکرار کنند.
احياناً اين کار يکي از مشکل‌ترين کارهايي است که يک زن براي داشتن روابط مثبت بايد انجام دهد. زنان دوست ندارند درخواست کنند. آنها متوقّع هستند که مردان نيازها و خواست‌هاي آنها را پيش‌بيني نموده در برآورد و تأمين آنها اقدام کنند. زنان معمولاً دستخوش ذهنيت منفي خود مي‌شوند و مي‌گويند « اگر مرا دوست داشته باشد. مي‌داند که من چه مي‌خواهم» اين نوع توقّعات به روابط آسيب مي‌رساند.
حتّي در آغاز يک گفتگوي خوب، ممکن است مرد طوري برخورد نمايد که اهميّت و اولويّت خواسته‌ها و نيازهاي همسرش را به نوعي ممکن است آمادگي درک کامل آنها را نداشته و نمي‌تواند احتياجات همسرش را بفهمد. ديد متمرکز از هوشياريش را نسبت به احتياجات احساسي وي از بين برده است. اگر همسرش به غلط چنين فکر کند که به او بي‌اعتنايي مي‌کند، تسليم شده و سعي مي‌نمايد نيازهايش را همراه احتياجات و ضروريات خانواده مطرح سازد. ممکن است وقتي اين عمل مفيد واقع شد، شروع به درخواست کردن نمايد. شناسايي نحوه ديد مرد توسط زن مي‌تواند به او کمک کند تا متوجّه گردد، وجود شوهرش پرارزش است و خيلي با ملايمت تأکيد داشته و از او درخواست کمک کند.
در هر حال اين نوع مسئوليّت پذيري مرد را نبايد بد تفسير نمود. زنان معمولاً مسئوليّت زيادي را درباره احساسات و احتياجات ديگران مي‌پذيرند، وقتي شوهري در تأمين و برآورد نياز همسرش مقاومت مي‌کند، زن خود را متعهّد مي‌داند که احتياجات مرد را به تاوان عدم تأمين و برآود نيازهاي خودش برآورده نمايد. بعلاوه در اين بحث من نمي‌خواهم اصرار داشته باشم که در يک رابطه زناشويي تأمين کننده نيازها و برآورد احتياجات به عهده زن است. بلکه مي‌گويم در هر حال او بايد خود مسئوليّتي را در مورد خودش پذيرفته و در گفتگوهايش مصر به مطرح نمودن نيازها و مسائل باشد. او بايد بکوشد به شيوه قديمي که باعث ناراحتي شوهرش نشود آنها را بيان و مطرح نمايد.
براي مثال: شوهر نياز دارد که از زبان همسرش بشنود که صحبت کردن او با شوهرش چقدر براي او اهميّت دارد که البته گفتن يک چنين جمله‌‌اي توسط زن سخت است. زيرا همانطوري که گفته شد او اعتقاد دارد که اگر شوهرش همان‌طوري که او شوهرش را دوست دارد، او را دوست داشته باشد، پس ديگر نيازي به درخواست کردن نمي‌باشد.
در حقيقت اگر به جاي شوهرش که مرد است با يک زن روبرو بود، ديگر نيازي نداشت که از او درخواست کند تا در رابطه خود با او شرکت چشمگيري داشته باشد. به مجرّدي که زن ياد مي‌گيرد چگونه از شوهرش درخواست کند تا در تشريک مساعي زندگي بيشتر فعّال باشد و نيازهايش را به گونه‌يا مطرح نمايد که در پايان کار او را رنجيده نسازد. آنگاه، شوهر بيشتر مي‌تواند احتياجات و خواسته‌هاي همسرش را در زندگي زناشويي به خاطر داشته باشد.
او مي‌تواند نشان دهد که چقدر از دريافت عشق و محبّت همسرش خوشنود است و متقابلاً عشق و محبّت به او عرضه دارد.
يکي از بزرگترين اشتباهات زنان در روابط زناشويي اين است که در مورد خواسته‌ها و نيازهايشان با شوهر خود صحبت نکرده و بالعکس مي‌خواهند همه کارها و امور را خودشان انجام دهند. البته اين عمل در کوتاه مدّت کارها را ساده‌تر مي‌کند، امّا در دراز مدّت باعث مي‌شود گفتگوهاي ضروري بين آن‌ها توسعه پيدا نکند. در نهايت زن احساس مي‌کند کمه اجباري در انجام همه کارها دارد و به اشتباه چنين مي‌پندارد که شوهرش به مسائل بي‌اعتنا بوده و تشريک مساعي نمي‌کند. در عوض اگر زن روي صحبت کردن اصرار ورزد، مي‌تواند به شوهرش کمک کند تا از مشکلات روابط آگاهي يابد، زيرا باريک بيني او مانع از ديدن و مشاهده مسائل و مشکلات مي‌گردد. داشتن ديد باريک مثل طلسمي است که مرد را جادو مي‌کند. مرد وقتي بتواند نيازهاي ديگران را بشنود از طلسم آزاد شده است. وقتي او به دليل داشتن ديد باريک مورد بي‌مهري و بي‌اعتمادي قرار نگرفته و بالعکس مورد عنايت و لطف و محبّت و اعتماد واقع شده و به گونه‌اي مثبت با او صحبت گردد، به حالت پر مهر و محبّت خود باز مي‌گردد. اين نوع گفتگو او را از شرّ طلسم آزاد مي‌کند.
ما خيلي راحت مي‌توانيم در روابط زناشويي خود با قبول و درک تفاوت يکديگر همراه عشق تغيير بوجود آوريم و خود را عوض نمائيم. و به آن شخصيّت واقعي که هستيم دست پيدا کنيم. انسان‌هايي مملّو از عشق، علاقه و مهر و محبّت.

مقاله‌های مشابه

بیماری sma چیست؟ حمایت از فاطمه یوسفی کودک مبتلا

بیماری sma چیست؟ حمایت از فاطمه یوسفی کودک مبتلا

فاطمه ده ماهه و در شهر قم زندگی می کند اما متاسفانه دارای بیماری sma است این بیماری منجر به تحلیل عضلانی نخاع کودک می شود که در پی آن مشکلات تنفسی و روشن کردن عضلات را به همراه بیاورد این بیماری ژنتیکی است و تنها تا قبل از دو سالگی فرصت برای درمان او می باشد و اگر...

بیشتر بخوانید
کارزار جمع آوری امضا در حمایت از درمان فاطمه کوچولو بیمار مبتلا به SMA

کارزار جمع آوری امضا در حمایت از درمان فاطمه کوچولو بیمار مبتلا به SMA

بسمه تعالی مسئول محترم دفتر بیت رهبری معظم جمهوری اسلامی ایران ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران ریاست محترم قوه قضائیه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم مجلس موضوع: درخواست مساعدت جهت تأمین داروی زولژنسما برای درمان فاطمه یوسفی بیمار مبتلا به SMA با سلام...

بیشتر بخوانید

شما هم به جمع ۱۰۰,۰۰۰ مشترک خبرنامه‌ ما بپیونید

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.