در هنگام بروز مشکلات زنان و مردان چه تفاوتی با یکدیگر دارند

در هنگام بروز مشکلات زنان و مردان چه تفاوتی با یکدیگر دارند

در هنگام بروز مشکلات زنان و مردان چه تفاوتی با یکدیگر دارند

يکي از تفاوت‌هاي معمول بين مردان و زنان اين است که زنان تمايل دارند ابتدا خود را سرزنش کنند، در حالي که مردان ابتدا ديگران را مقصّر مي‌دانند.
هر وقت مشکلي، درگيري و يا وضعيّت ناجوري بوجود آيد، زنان تمايل دارند که مسئوليت زيادي را به عهده بگيرند. ابتدا خود را مسئول مي‌دانند. بعد مسئوليّت ديگران را مشخص مي‌کنند. آنها قبل از اينکه سهم مسئوليّت ديگران را مورد بررسي قرار دهند. خيلي قاطع روي مسئوليّت خودشان پافشاري دارند. اين «سرزنش دروني» يکي از علايم آگاهي و ديدگاه باز است.
مردان مستعدند که قبل از نگرش به مسئوليّت خود، ديگران را در مورد مشکلات مسئوليت بدانند. مردان قادرند خيلي سريع به قصور ديگران توجّه و آن را شناسايي کنند، بعد به نواقص و قصور خود پي ببرند. اين نوع واگذاري تقصير به گردن ديگران، يکي از نشانه‌هاي آگاهي و ديدگاه متمرکز است. ديدگاه متمرکز مشکلات و موانع سر راه هدف مورد نظر را مي‌شناسد. از اين زاويه ديد هر نوع کارشکني يا ممانعتي را با تقصير همراه مي‌بينند.
از سوي ديگر، ديدگاه باز زنان مشکلات را در بعد گسترده‌تري مشاهده مي‌کنند، تا در تصحيح نتايج حاصله اقدام نمايند. از اين ديدگاه يک زن مي‌تواند خيلي سريع تمام طرق ممکن را در راه نيل به هدف به گونه‌اي متفاوت بررسي کرده، نتايج گوناگون موضوع را ملاحظه کند. به همين علّت خيلي ساده احساس مسئوليّت نموده و تقصير را به گردن مي‌گيرد. اين تفاوت‌هاي اصلي باعث بروز مشکلات زياد در رابطه زناشويي مي‌شود.
وقتي مرد در برابر مشکلي با سرزنش عکس‌العمل نشان مي‌دهد. همسرش به اشتباه مي‌پندارد که او قبلاً همانند زنان مسئوليّت خود را در نظر گرفته است. اين حالت، نتيجه نهايي بررسي وي مي‌باشد و اين من هستم که اشتباه مي‌کنم. اين نحوه قبلو تقصير، تقصيرش را خيلي سنگين‌تر از آن چه که هست جلوه مي‌دهد. اگر زن ياد بگيرد که به صورت تدافعي در برابر تقصير شوهرش واکنش نشان ندهد، به او فرصت خواهد داد تا آرام شده و درباره مسئوليّت خود بررسي کند.
اگر مرد اتّکا به نفس کافي نداشته باشد، احساس ناامني‌اش مانع آن مي‌شود که از مسئوليتش آگاه گردد. او تقصير را نمي‌پذيرد و خود را محقّ مي‌داند. زنان در شناخت اين حالت رياکاري مردان عاجزند و نمي‌دانند. بعضي مواقع اين حالت روش دفاعي است، تا حالت ناامن ذهني خود را پنهان سازند.
هر اندازه مرد بيشتر احساس ناامني کند، اطمينان بيشتري از خود نشان مي‌دهد. زنان آن را متوجّه نمي‌شوند، زيرا خودشان وقتي احساس تزلزل مي‌نمايند بيشتر از خودشان ايراد مي‌گيرند. حتّي بيشتر خود را تقصير کار مي‌دانند، تا اين که تقصير را به گردن ديگران بيندازند.
موقعي که زني شوهرش مقصّر مي‌داند ممکن است از آن چشم‌پوشي کند. زيرا مي‌پندارد که بعداً خود نيز مانند مردان آن قسمتي را که تقصير خودش باشد شناسايي خواهد کرد و به تقصير خود پي‌خواهد برد. بسياري از اوقات شوهر شکايت‌ها و گله‌هاي همسرش را جدّي نمي‌گيرد، زيرا خيال مي‌کند همسرش کلاً همه تقصيرها را به گردن او انداخته، بدون اينکه خودش مسئوليتي را قبول کند. شوهر متوجّه نيست که همسرش دخالت خود را در اين مشکل قبلاً بررسي نموده و از پيش تمام سعي خود را در اصلاح آن بکار برده است.
از اين بخش نتيجه مي‌گيريم که مرد و زن دنيا را چگونه نسبت به هم متفاوّت مي‌بينند. مجدّداً يادآوري مي‌گردد که هيچ کس به صورت مطلق داراي صفت مردانه و يا انحصاراً داراي صفت زنانه نيست. هرکس مي‌تواند داراي ترکيبي از ديدگاههاي متمرکز و يا باز باشد.
زن يا مرد ممکن است بيش از حدّ از بخشي از زندگي خود متمرکز باشند، يا در داشتن ديد باز متعادل و در موضوع ديگري متمرکز بوده يا اين که در موردي داراي ديد بسيار باز باشند. شناسايي اين تفاوت‌ها مشخّص‌کننده اين واقعيّت است که چرا روابط بين دو جنس مخالف مي‌تواند تا به اين حدّ مشکل باشد. اين فهم و اين شناختها بيشتر سبب مي‌گردد که با ترّحم و شفقت بيشتري نسبت به آسيب‌پذيري هر يک نگاه کرده و در راه حلّ مشکلات خود با وضوح بيشتري اقدام نمائيم.
در فصل 5 ساير تفاوت‌هاي زن و مرد را بررسي مي‌کنيم.

مقاله‌های مشابه

بیماری sma چیست؟ حمایت از فاطمه یوسفی کودک مبتلا

بیماری sma چیست؟ حمایت از فاطمه یوسفی کودک مبتلا

فاطمه ده ماهه و در شهر قم زندگی می کند اما متاسفانه دارای بیماری sma است این بیماری منجر به تحلیل عضلانی نخاع کودک می شود که در پی آن مشکلات تنفسی و روشن کردن عضلات را به همراه بیاورد این بیماری ژنتیکی است و تنها تا قبل از دو سالگی فرصت برای درمان او می باشد و اگر...

بیشتر بخوانید
کارزار جمع آوری امضا در حمایت از درمان فاطمه کوچولو بیمار مبتلا به SMA

کارزار جمع آوری امضا در حمایت از درمان فاطمه کوچولو بیمار مبتلا به SMA

بسمه تعالی مسئول محترم دفتر بیت رهبری معظم جمهوری اسلامی ایران ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران ریاست محترم قوه قضائیه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم مجلس موضوع: درخواست مساعدت جهت تأمین داروی زولژنسما برای درمان فاطمه یوسفی بیمار مبتلا به SMA با سلام...

بیشتر بخوانید

شما هم به جمع ۱۰۰,۰۰۰ مشترک خبرنامه‌ ما بپیونید

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.