احساسات مخرب در رویارویی با مشکلات و تنش ها

احساسات مخرب در رویارویی با مشکلات و تنش ها

احساسات مخرب در رویارویی با مشکلات و تنش ها

براي نشان دادن عکس‌العمل معقول اول بايد از موضوع فاصله گرفت. مشاهده و تجزيه و تحليل نمود که چه روي داده، و چرا اين اتّفاق افتاده است. در واکنش ذهني بايد احساس نمود و کشف کرد که پاسخ احساسي يک نفر به مشکل و تنش چگونه است، بايد جستجو کرد که او چگونه تحت تأثير مشکل و رويداد قرار گرفته و چرا؟
وقتي مردي در روبروئي با مشکل و تنش، از بخش زنانه و احساسي خود واکنش نشان مي‌دهد، متمايل به از دست دادن ديدگاههاي مثبت خويش است. احساسات منفي او ممکن است سبب تخريب خلق و خوي او شده، دم دمي مزاج و خود محور گردد. البته احساسات منفي چيز بدي نيست. احساسات مزبور بخشي از راه ايجاد تسکين و تنش‌زدايي مي‌باشند. امّا زماني که مردي احساسات منفي خود را به کار برد و اقدام معقول خويش را فراموش کرد. احساساتش تبديل به رفتاري بي‌ارزش، تهديدآميز و ناخوشايند مي‌گردد. وقتي مردي خشمناک است، احتمال دارد خيلي آسان کنترل خود را از دست بدهد و پرخاشگر شده، دست به شکستن وسايل منزل بزند، يا جملات و حرف‌هاي رکيک بگويد. در اين حالت بخش ذهني او نمايان شده است.
البّته بيان اين مطلب به اين معنا نيست که مردان نبايد تحت تأثير احساسات قرار گيرند. بلکه مقصود از بيان آن ايت است که اگر مردي تحت تنش است، قبل از انتخاب راهي معقول و منطقي، تحت تأثير احساساتش قرار نگيرد. احساسات باعث مي‌شود که او به موضوع بي‌ميل و علاقه شده و رفتار مخرّبي داشته باشد. اگر مردي نابه هنگام تحت تأثير احساسات خود قرار گيرد، ساير عوارض نامطلوب علاوه بر دنائت، دلسردي، بي‌رحمي و شورش ممکن است در او حالتهايي چون دمدمي مزاجي، فرومايگي، کج خلقي، بي‌تفّاوتي، ترديد، بي‌عاطفگي و مسامحه کاري در او بوجود بيايد. مهمترين عارضه مرد در اين حالت از دست دادن کنترل است. او کنترل خود را از دست مي‌دهد، زيرا زماني که تسليم احساسات مي‌شود از منبع اصلي توانائيهايش، يعني از توانائي منطقي بودن خويش جدا مي‌گردد. از سوي ديگر وقتي زن عصباني مي‌شود، ضرورتي ندارد که احساسات مثبت خود را از دست بدهد.
قابليّت تحمّل عصبانيّت زن از مرد بيشتر است. مخصوصاً زماني که مشغول مراقبت و نگهداري زا مرد است و رعايت حال را مي‌کند. او مي‌تواند عصبي باشد و در عين حال به آرامي، نقطه نظرهاي ديگران را بشنود و بهمد. در حالي که خشم و عصبانيّت در مردان، باعث جسارت آنها شده و حالت حق به جانب به خود مي گيرند اين حالت به زن کمک مي‌کند که ارزش و لياقت خود را در برابر مرد آشکار سازد. وقتي زني تحت تنش مي باشد، مهمترين کاري که بايد انجام دهد، اين است که به درون خود، و به احساساتش بنگرد. چون زنان به صورت ذهني و باطني واکنش نشان مي‌دهند در مواقع تحت تنش ابتدا به صورت احساسي عکس‌العمل بروز مي‌دهند، بعد قادرتند وضعيّت را بيشتر به صورت ذهني بررسي نمايند.
زن قبل از اينکه به صورت عقلاني در مورد اتّفاق نتيجه‌گيري کند، احساسات باطني‌‌اش را خوب مي‌پروراند. هنگام پرورش دادن احساساتش، ابتدا عکس‌العمل‌هاي خويش را مشخّص و بررسي مي‌نمايد. بعد در چگونگي و صحّت آن احساساتي که با حقيقت وجودي خودش جور نيست سئوال کرده و آنها را تصحيح مي‌کند. اگر بدون در نظر گرفتن احساسات باطني و ذهني‌اش عملي و تحليل‌گرا شود. ممکن است داراي تفکّرات بسيار خشک و جدّي، کنترل کننده، خود رأي، سردرگم پر مدعا، تحقير کننده و نوميد گردد. اين بخش تاريک ذهني زن است.
مردي که نسبت به واکنش منطقي و عاقلانه خود احترام نگذارد و آن را اجرا نکند. خود به خود احساسات منفي و مخرّب خويش را به کار برده است. همچنين زني که واکنش‌هاي باطني خود را حمايت نکرده و محترم نشمارد، داراي تفکرات خشک و جدّي و مستبد مي‌گردد. تا زماني که زن با احساسات مثبت ور فتار گرم خود عمل کند، تفکّرش روشن و انعطاف‌پذير است و تازماني که شيوه تفکّر مرد و رفتارش مثبت باشند، احساساتش دوست‌داشتني و اميدوار کننده خواهد بود.
زن و مرد هر دو در برابر مشاجره آسيب‌پذير هستند.
وقتي که زن از لحاظ احساسي ناراحت بوده ولي براي اين که خود را منطقي و مُحق نشان دهد، احساساتش را سرکوب مي‌کند، باعث بحث و جدل‌هاي زيادي با شوهرش خواهد شد. در چنين مواقعي اظهاراتش خيلي جدّي و خشک و خود رأي مي‌باشد. اين حالت زن نه فقط باعث ايجاد حالت تهاجمي در مرد مي‌شود، بلکه او را تهديد نيز مي‌کند. زيرا به مرد مي‌گويد ديگر جاي هيچ بحثي ندارد، تا نظريه‌اش را پيشنهاد کند.
عقيده‌اي که مطرح کرده مورد قبول واقع نشده است. در عين حال زن فکر مي‌کند اين عمل او در مرد کار ساز است و باعث مي‌شود که او عصباني نگرديده و احساسات منفي خود را بيرون بريزد.
از طرف ديگر اگر مردي بدون در نظر گرفتن نقطه نظرها و عقايد باطني همسرش احساسات منفي بروز دهد، در او حالت تدافعي جدّي ايجاد مي‌کند. در اين حالت نيز زن دو مرتبه مستبد و انعطاف‌پذير مي‌گردد. بنابراين مشاجره بين آنها هيچ برنده‌اي ندارد و بايد از آن دوري جست.
بعضي اوقات در يک مشاجره، ممکن است شوهر تمام احساسات منفي و ناراحتي‌هايش را بيرون بريزد و بعد احساس آرامش کند، ولي احساسات زن را تخريب شده رها نمايد. مرد خيلي ساده مي‌تواند بخاطر تمام خرابکاري‌هايش از همسرش پوزش بخواهد. همسرش نيز همانند او آن را فراموش خواهد کرد. البته گفتن اين حرف‌ها، خيلي ساده‌تر از انجام آنهاست. زن ممکن است گفته او را براي مدّتي به خاطر داشته باشد، ولي درد حاصلة از آن براي مدّت‌ها در ياد باقي مي‌ماند. به گونه‌اي مشابه اگر زني خيلي ايرادگير، مستبد و امر و نهي کن شود، باعث مي‌گردد براي روزهاي متمادي مرد با او قهر کند. در واقع شوهر نمي‌داند چه اتّفاقي افتاده است. امبا اين را مي‌داند که نمي‌خواهد دوباره با او حرف بزند. تصميم مي‌گيرد افکارش را براي خود نگهدارد.
هر دو گروه زنان و مردان در برابر مشاجره و بحث آسيب‌پذير هستند. امّا آنها از اثرات مخربي که هر يک روي ديگري موقع مشاجره مي‌گذارند آگاه نيستند. آسيب‌هايي را که در اثر بحث و مجادله به هر کدام وارد مي‌شود نبايد ناچيز شمرد. اگچه طرفين از نظر جسمي به هم صدمه‌اي وارد نمي‌کنند، ولي آنها ضربه‌هاي روحي شديدي به يکديگر مي‌زنند که زمان زيادي نياز است تا جراحات مزبور درمان شوند. هرقدر يک زوج به هم نزديک‌تر و صميمي‌تر باشند، ضربه خوردن از ديگري يا وارد کردن ضربه روحي به ديگري خيلي ساده‌تر انجام مي گيرد.
چون مردان از تجربه و تحليل عقلاني خود در يک وضعيّت، نيرو و قدرت مي‌گيرند. به صورت طبيعي از اين که احساسات زنان چقدر ظريف و آسيب‌پذير است اطلاع ندارند. بنابراين شوهر احساسات همسرش را ناديده مي‌گيرد و اهميّتي براي آن قائل نمي‌شود. ولي روي آنچه خودش عنوان مي‌کند، يعني تصوّرات و باورهايش تأکيد دارد. وقتي مردي از نظر احساسي خيلي ناراحت است، معمولاً توانايي بحث کردن را به گونه‌اي که به همسرش صدمه نزند ندارد. به عبارت ديگر مردها معمولاً نمي‌دانند و فکر نمي‌کنند که چگونه به احساسات يک زن آسيب وارد مي‌کنند. زنان نيز که داراي عقايد خشک بوده و يک دنده هستند، به گونه‌اي مشابه خيلي شديد به مردان آسيب مي‌رسانند، ولي اين مطلب نيز زياد شناخته شده نيست. زن با بيان يک اظهارنظر مخالف، نسبت به نظريه شوهر خود، مثل « تو مي‌بايد» که از طرف يک زن عصباني يا زني که در حال دفاع از خود است بيان مي‌شود، مي‌تواند باعث متوقّف کردن مرد شود. به صورتي ذاتي مرد در اين حالت ساکت مي‌شود. يک دقيقه بعد به سخن آمده و با محبّت مي‌گردد. ولي احساسا سردي و بي‌مهري مي‌کند. تفّاوت بزرگي که بين صدمه خوردن مردان و آسيب ديدن زنان وجود دارد، اين است که مردان خيلي کمتر از زنان از آسيب وارد به خود مطلّع مي‌شوند.
ممکن است فقط در اثر مطالعه کتب مختلف مانند اين کتاب باشد که زنان متوجّه شوند که چگونه به شوهران خود آسيب مي‌رسانند. مطمئناً شوهر نمي‌تواند به همسرش بگويد. حتّي شوهر از اين حقيقت آگاه نيست. در حالي که براي مردان اين شناخت بسيار حياتي است. لااق در زماني که سکوت اختيار مي کنند مي‌توانند منطقي و به صورت استدلالي و عملي درک کنند، در موردشان چه روي داده است. زماني که مردان حالت معقول و تحليلي خود را از دست مي‌دهند، در بخش تاريک ذهن خود قرار مي گيرند. زنان نيز وقتي حالت ذهني و باطني خود را از دست مي‌دهند، در بخش تاريک ذهن خود قرار مي‌گيرند. زنان نيز وقتي حالت ذهني و باطني خود را از دست مي‌دهند، در بخش تاريک ذهن خود واقع مي‌شوند.

مقاله‌های مشابه

بیماری sma چیست؟ حمایت از فاطمه یوسفی کودک مبتلا

بیماری sma چیست؟ حمایت از فاطمه یوسفی کودک مبتلا

فاطمه ده ماهه و در شهر قم زندگی می کند اما متاسفانه دارای بیماری sma است این بیماری منجر به تحلیل عضلانی نخاع کودک می شود که در پی آن مشکلات تنفسی و روشن کردن عضلات را به همراه بیاورد این بیماری ژنتیکی است و تنها تا قبل از دو سالگی فرصت برای درمان او می باشد و اگر...

بیشتر بخوانید
کارزار جمع آوری امضا در حمایت از درمان فاطمه کوچولو بیمار مبتلا به SMA

کارزار جمع آوری امضا در حمایت از درمان فاطمه کوچولو بیمار مبتلا به SMA

بسمه تعالی مسئول محترم دفتر بیت رهبری معظم جمهوری اسلامی ایران ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران ریاست محترم قوه قضائیه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم مجلس موضوع: درخواست مساعدت جهت تأمین داروی زولژنسما برای درمان فاطمه یوسفی بیمار مبتلا به SMA با سلام...

بیشتر بخوانید

شما هم به جمع ۱۰۰,۰۰۰ مشترک خبرنامه‌ ما بپیونید

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.