چگونه مردان باعث آزردن زنان میشوند ؟

چگونه مردان باعث آزردن زنان میشوند ؟

چگونه مردان باعث آزردن زنان میشوند ؟

دقيقاً همان گونه که براي زن مشکل است شوهرش را در مواقع عدم قبول مسئوليّت و عاجز کردن او، اصلاح نکند. براي مرد نيز مشکل است هنگامي که همسرش ناراحت است، جلوي قضاوت خود را بگيرد، و به او نگويد تو کم عقل، جاهل، بد، غُرغُرو و خودخواه هستي. مرد خيلي کم متوجه مي‌شود که وقتي تصادفاً در مورد همسرش اين گونه قضاوت مي‌کند. بيش از آن حدّي که تصوّر مي کند به او صدمه زده و او را آزرده مي‌سازد.
قضاوت مرد در مورد همسرش سبب از دست دادن حواس او شده و خود را مي‌بازد. او داوري‌هاي منفي شوهرش را به خود مي‌گيرد. مثلاً اگر شوهرش او را مغرور قلمداد کند و به او بگويد که مرا دوست نداري. طبيعتاً بيشتر خودخواه شده و شوهرش را کمتر دوست خواهد داشت. وقتي به او مي‌گويد نادان هستي، او واقعاً احساس مي‌کند که نادان است. به همين نحو زماني که زني از شوهرش انتقاد مي‌کند و به او بگويد که چگونه بايد عمل کند، او حتّي بيشتر يک دنده شده و به همان شيوه قبلي کار و روش خود را ادامه مي‌دهد. قضاوتي که در اثر رنجش پديد مي‌آيد، هيچ وقت باعث پيشرفت هيچ کدام از دو طرف نمي‌شود. وقتي زن تحت تنش باشد عصبي است، به زمان و پشتيباني نياز دارد تا کشف کند که چگونه مي‌تواند تغيير يافته و عمل کند، تا بيشتر مورد علاقه، پذيرش، قدرداني و اعتماد شوهرش قرار گيرد. بديهي است که اين کار طبيعتاً از طريق صحبت کردن و آشکارسازي احساسات دروني خود ميّسر خواهد بود.
چون مردان و زنان واکنش‌هاي خود را نمي‌دادند و خواسته‌هاي انحصاري خويش را در چنين شرايطي نمي‌شناسند. از طبيعت حقيقي خود و پختگي بيشتر منفصل گرديده و به بخش تاريک خود چنگ مي‌زنند. در اين حالت، احساسات منفي، باورها و برداشت‌هايش روي مشخصّه‌هاي مثبت ذاتي آنها سايه افکنده و آن را مي‌پوشاند.

مقاله‌های مشابه

بیماری sma چیست؟ حمایت از فاطمه یوسفی کودک مبتلا

بیماری sma چیست؟ حمایت از فاطمه یوسفی کودک مبتلا

فاطمه ده ماهه و در شهر قم زندگی می کند اما متاسفانه دارای بیماری sma است این بیماری منجر به تحلیل عضلانی نخاع کودک می شود که در پی آن مشکلات تنفسی و روشن کردن عضلات را به همراه بیاورد این بیماری ژنتیکی است و تنها تا قبل از دو سالگی فرصت برای درمان او می باشد و اگر...

بیشتر بخوانید
کارزار جمع آوری امضا در حمایت از درمان فاطمه کوچولو بیمار مبتلا به SMA

کارزار جمع آوری امضا در حمایت از درمان فاطمه کوچولو بیمار مبتلا به SMA

بسمه تعالی مسئول محترم دفتر بیت رهبری معظم جمهوری اسلامی ایران ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران ریاست محترم قوه قضائیه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم مجلس موضوع: درخواست مساعدت جهت تأمین داروی زولژنسما برای درمان فاطمه یوسفی بیمار مبتلا به SMA با سلام...

بیشتر بخوانید

شما هم به جمع ۱۰۰,۰۰۰ مشترک خبرنامه‌ ما بپیونید

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.