واکنش غرولند مرد در برابر تنش

واکنش غرولند مرد در برابر تنش

مرد غُرولُند مي‌کند
هر تلاش در جهت تغيير خلق و خوي « بيل» ممکن است سبب برافروختگي او شود. اگر او تنش را از خود نزدايد و متعادل نگردد، وضعيّت بدتر مي‌شود. او بدخلق و ترشروي مي‌گردد، خصوصاً اگر همسرش «مري» سعي کند او را نوازش دهد و بخواهد صميميّت برقرار سازد. هر تلاشي براي عادت کردن حال او، يا هر درخواستي براي هر اقدام حمايتي با مقاومت و غرغر کردن او روبرو خواهد شد.
با وجودي که «بيل» مقاومت مي‌کرد، « امري» درصدد بود و تلاش مي‌کرد که به او کمک کند و اين عمل او سبب مي‌گرديد بيل کج خلق‌تر شود. در اين حالت واکنشي در برابر تنش، به نظر مي‌رسيد و نشان مي‌داد «بيل» از همه چيز ناخشنود است. هيچ عملي باعث عادي شدن حالت او نمي‌شد. بيشتر مواقعي که او در غار و فضاي خلوت خود قرار مي‌گيرد، خودش نمي‌داند که تا چه اندازه تهديدآميز، دوست نداشتني و يک دنده به نظر مي‌رسد.
اگر از او بخواهند که کاري انجام دهد، ممکن است اقدام به گله‌گذاري، شکايت، اخم و فرياد زدن نموده يا جملات مختلفي را که حاکي از مقاومت مي‌باشد، بر زبان آورد. زنان معمولاً اين نوع غرولندهاي مردان را به عنوان بي‌ميلي مردان براي حمايت و مهرورزي مي‌دانند. در حالي که اين طور نيست.
وقتي مردي تحت تنش قرار دارد به شدّت متمرکز مي‌گردد. اگر او در نيل به هدف خاصّي متمرکز شده باشد و دائم با درخواست و سئوال برايش مزاحمت ايجاد شده و از او خواسته شود که يک کاري انجام دهد، و متوجّه نباشند که در حال تمرکز است، او جهت تعويض و تغيير حالت تمرکز خود سخت مقاومت مي‌نمايد. نشانه اين مقاومت غُرزدن است. براي مثال «بيل» روي مبلي نشسته و در حال آرامش مشغول خواندن مجلّه است و روي يک مقاله مجلّه متمرکز گرديده است. همسرش با اين خيال که وي بيکار است، از او درخواست مي‌کند ظرف زباله را بيرون ببرد. عکس‌العمل « بيل» در برابر درخواست همسرش به گونه‌اي است که گوئي کسي بيجا در کارش دخالت کرده است.
«مري» نمي‌تواند واکنش او را درک کند، زيرا زنان خيلي ماهرند که فوراً از يک موضوع به موضوع ديگري بپردازند، در حالي که مردان خيلي با دقّت هر بار فقط روي يک موضوع و يا يک هدف مي‌توانند متمرکز باشند. وقتي به منظورشان رسيدند به موضوع ديگري مي‌پردازند. بنابراين موقعي که مردي روي هدفي متمرکز است و يک مرتبه تمرکز او را براي انجام کاري بر هم بزنند، شکايت خواهد کرد. هر اندازه تنش او بيشتر باشد به همان مقدار بيشتر شاکي خواهد شد.

واکنش غرولند مرد در برابر تنش ها :اين غُرغُرها در واقع نشانه‌اي از خواست او به کمک کردن است. اگر ساکت بنشيند و غرغر نکند، علامت اين است که فکر مي‌کند که آيا کمک بکند يا نکند. اگر غرغر کند معنايش اين است که مي‌خواهد کمک کند ولي مقاومت مي‌نمايد. اين نوع مقاومت‌ها خيلي طبيعي بوده و در مورد مردان که تحت تنش قرار دارند عادي است.
اين افزايش مقاومت مردان به يکي از تفاوت‌هاي خلي مهمّ فيزيولوژي بين زنان و مردان مربوط مي‌شود. زنان داراي مقدار بيشتري بافت‌هاي ارتباطي دو نيمکره مغزي هستند. اين نوع بافت‌ها، بافت‌هاي رابط بين نيمکره چپ و نيمکره راست مغز مي‌باشند. اخيراً کشف گرديده که زنان به علّت اينکه از اين گونه بافتها نسبت به مردان به مقدار بيشتري دارند، قادرند خيلي سريعتر و آماده‌تر به بخش‌هاي مختلف مغز دسترسي داشته باشند. اين تفاوت سبب مي‌شود که زنان انعطاف‌پذيري بيشتر در توانايي تغيير دادن اهداف خود در حين و بين جريان‌ها داشته باشند.
يک زن فقط در پاسخ به سئوالي که از او شده باشد و احساس کند که با او غير منصفانه رفتار شده است غرغر مي‌کند، غرغر کردن هيچ ارتباطي به تغيير دادن مقاصد و اهداف ندارد. علّت ناليدن مرد وقتي تحت فشار قرار دارد، اين است که از او درخواست شده که اهدافش را تغيير دهد. حتي اگر درخواستي که از او مي‌شود منصفانه باشد باز هم ناله مي‌کند، حتي اگر علاقه به انجام کار جديد داشته باشد باز هم غر مي‌زند. غرغر کردنش کاري شبيه دنده عوض کردن اتومبيل است. در چنين حالاتي زنان مورد تهديد مردان قرار مي‌گيرند.
آنها در اين مواقع از درخواست کمک و يا انجام کاري از شوهرانشان مي‌ترسند چون مي‌توانند طرز رفتار يک مرد را احساس کنند. زن چنين مي‌پندارد که شوهرش فکر خواهد کرد که درخواست او غير منصفانه يا بي‌ارزش است و باعث رنجش او مي‌گردد. چون همين علّت باعث غُر زدن خودش نيز مي‌شود. وقتي از زني جهت انجام کاري درخواست شود و او غُر بزند، اين غر زدن نشانه آن است که احساس مي‌کند درخواست غير منصفانه است و درخواست کننده را ممکن است بيشتر برنجاند. بنابراين زنان غر زدن مردان را بد تعبير مي‌کنند چون خيال مي‌کنند که روش آنها مانند روش خودشان است.
دقيقاً زماني که من در حال نوشتن اين بخش از کتاب بودم همسرم وارد محل کارم شد و با لحن خاصي گفت: « دست نگهدار، دست نگهدار لطفاً به من توجّه کن يک لحظه توجه کن. وقت ملاقات پزشک تو يا روز دوشنبه ساعت 00/6 است، يا چهارشنبه ساعت 00/11، کدام برايت مناسب‌تر است؟» من خودم را به صورت غير قابل باوري در برابر او مقاوم احساس کردم. دستهايم را نشاني رنجيدگي روي صورتم گذاشتم، آن گاه دنده‌ها را عوض کردم. من متوجّه شدم که همسرم اين رنجيده‌گي را پذيرفت. او قادر بود فوراً ناراحتي مرا درک کند، بدون اين که آن را به خود بگيرد. با اين درک او قادر شد خيلي سر حال و سرخوش از من سؤال کند. او حتي واکنش مرا قبلاً پيش‌بيني کرده بود. به همان سرعتي که ناليدن من شروع شده بود، فوراً محو گرديد.
دليل ديگري نيز براي اين تعبير کردن بد زنان نسبت به غر زدن مردان وجود دارد. وقتي مرد با کج خلقي به يک درخواست هنگام تمرکزش واکنش نشان مي‌دهد. زن خيال مي‌کند که او در حال گفتن اين حقيقت است که حساب و کتاب‌شان در روابط زناشويي تراز نيست. زنان اين را به خود مي‌گيرند زيرا خودشان حسابدارهاي ماهري در امتيازات زناشويي هستند. به همان اندازه که آنها بخشنده و دست و دل باز هستند و هر کاري از عهده‌شان برآيد انجام مي‌دهند. به همان اندازه در نگهداري حساب‌ها و امتيازها استادند و حساب مي‌کنند که ببينند چقدر از اين خدمات خود را متقابلاً پس مي‌گيرند.
زن اين استعداد را دارد که با داشتن لبخندي به چهره‌اش مهر و محبّت و فداکاري خود را ادامه دهد. حتّي اگر نسبت امتيازاتش به امتيازات شوهر 20 روي صفر باشد. اگر اين نسبت به 30 روي صفر برسد ( برابر عقيده خودش) آن گاه گله و ناله‌اش به همان شيوه‌اي که مردان انجام مي‌دهند آغاز مي‌شود. آن چه را که زنان متوجّه نمي‌شوند اين است که وقتي مردي شکايت يا گله‌گزاري مي‌کند، خيلي اندک به امتيازات رابطه زناشويي مربوط مي‌شود. زن در اين مواقع به جاي به خطر انداختن خويش، از درخواست کمک خودداري مي‌کند، و يک نمره ديگر به امتيازاتش مي‌افزايد.

مقاله‌های مشابه

بیماری sma چیست؟ حمایت از فاطمه یوسفی کودک مبتلا

بیماری sma چیست؟ حمایت از فاطمه یوسفی کودک مبتلا

فاطمه ده ماهه و در شهر قم زندگی می کند اما متاسفانه دارای بیماری sma است این بیماری منجر به تحلیل عضلانی نخاع کودک می شود که در پی آن مشکلات تنفسی و روشن کردن عضلات را به همراه بیاورد این بیماری ژنتیکی است و تنها تا قبل از دو سالگی فرصت برای درمان او می باشد و اگر...

بیشتر بخوانید
کارزار جمع آوری امضا در حمایت از درمان فاطمه کوچولو بیمار مبتلا به SMA

کارزار جمع آوری امضا در حمایت از درمان فاطمه کوچولو بیمار مبتلا به SMA

بسمه تعالی مسئول محترم دفتر بیت رهبری معظم جمهوری اسلامی ایران ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران ریاست محترم قوه قضائیه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم مجلس موضوع: درخواست مساعدت جهت تأمین داروی زولژنسما برای درمان فاطمه یوسفی بیمار مبتلا به SMA با سلام...

بیشتر بخوانید

شما هم به جمع ۱۰۰,۰۰۰ مشترک خبرنامه‌ ما بپیونید

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.