در زمان کلافه زنان واکنش مردان چیست ؟

در زمان کلافه زنان واکنش مردان چیست ؟

وقتي زن کلافه و دست پاچه شده است، شوهر ميل به کنار رفتن و فاصله گرفتن از او پيدا مي‌نمايد تا در اثر احساسات تفصير گونه و نارسايي‌هاي موجود که احساس مي‌نمايد، به همسرش پاسخي ندهد. شوهر مسئوليّتِ ناخرسندي، دست‌پاچگي و درماندگي همسرش را به عهده مي‌گيرد. او فکر مي‌کند به گونه‌اي در حقّ همسرش کوتاهي کرده و نمي‌داند اين مطلب را چگونه بيان کند تا باعث شرمندگيش نشود.
او به همسرش نمي‌گويد، از اين که اين همه ناخرسند هستي من خيلي ناراحت هستم و مي‌خواهم به تو کمک کنم. به او نمي‌گويد از اين که نتوانسته‌ام زندگي آسان‌تري برايت فراهم سازم مأيوسم. به او نمي‌گويد که خيلي نگران تو هستم و دوست ندارم آنقدر خود را تنها و بي‌ياور احساس کني. به او نمي‌گويد که چقدر اين روزها زندگي سخت شده. او را در آغوش نمي‌گيرد که به او بگويد ترا دوست دارم، بيا بنشين با هم صحبت کنيم.
شوهر اين مطالب را احساس مي‌کند، امّا آنها را به زبان نمي‌آورد. زيرا نمي‌داند چگونه بايد بگويد. نمي‌داند که اين گفته‌ها خيلي زياد مورد نياز همسرش مي‌باشد. جاي خجالت است، زيرا او نمي‌داند در اين موقع زنش به چه نياز دارد، چون طريقه مکالمه کردن در مورد احساساتش را ياد نگرفته است. بنابراين خود به خود کنار مي‌کشد و فاصله مي‌گيرد. جاي تعجّب است که همسرش چنين تصور مي‌کند که شوهرش کاملاً برعکس گفته‌هاي فوق احساس مي‌کند. او خيال مي‌کند که شوهرش نسبت به او بي‌اعتنا شده است. در حالي که شوهر در درون خود احساس ناخشنودي مي‌کند، زيرا همسرش ناخشنود است. امّا در بيرون از خودش طوري عمل مي‌کند مثل اين که همه چيز عالي است و اتّفاقي نيافتاده است. در تمام مدّت مقاومت او در برابر همسرش افزايش مي‌يابد. در نتيجه زن بيشتر احساس درماندگي و تنهايي مي‌کند.
در زمان کلافه زنان واکنش مردان چیست ؟ موقعي که زن کلافه و دست‌پاچه شده، هر آنچه که به عنوان مشکل در دل دارد بيرون مي‌ريزد. مثل اين که اينها بزرگترين بحران‌هاي زندگي هستند. مي‌تواند کمک کند تا بتوان رفتار مرد را در چنين مواقعي توجيه نمود و فهميد که چرا کلافه شدن را بد تعبير نموده و احساس مي‌کند مورد سرزنش واقع شده است. مرد دست‌پاچگي خود را در درون خود نگه مي‌دارد و ناراحتيش را متمرکز يک مشکل مهمّ مي‌کند. اگر بخواهد کسي را در مورد مشکلات سرزنش نمايد، مسائل را به ترتيب اهميّت مطرح مي‌کند. به اين علّت است که وقتي همسرش اين شيوه را اجرا مي‌کند، فکر مي‌کند مي‌خواهد او را سرزنش نمايد. به محض اين که مرد خود را کنار مي‌کشد، زن به خاطر سردي و بي‌احساسي او را ملامت و سرزنش مي‌نمايد. اين نيز يک مثال ديگري است که نشان مي‌دهد چگونه پنداشت و مفروضات اشتباه ما تبديل به پيشگويي‌هايي مي‌شوند که خود را راضي کنيم. کساني که همديگر را خيلي دوست دارند، ولي از تفاوت‌هاي يکديگر بي‌اطلاّعند، چنين برداشتهايي مي‌تواند در مدّت زمان کوتاهي تنفر، بي‌اعتمادي و جنگ و دعوا بين آنها ايجاد نمايد. زماني که زني دست پاچه شده است، نياز دارد که شوهرش مانند يک تابلوي صداگير عمل کند. شوهر مي‌تواند فقط به حرف‌هاي او گوش کرده و آزردگي‌هاي او را درک کند. همسرش با اين واکنش متعادل مي گردد. متأسّفانه شوهر به غلط فکر مي‌کند که زنش از او مي‌خواهد که وضعيّت را درست و مسئله را حلّ کند. مردها نوعاً به تعداد کمي از مشکلاتي که همسرش بيان مي‌کند گوش مي‌کنند و بعد سعي دارند راه حلّ ارائه کنند، با اين فرض که اگر پيشنهادها و راه حلّ‌هاي آنها مورد پسند باشند. حال بهتري خواهد داشت.
مرد اين گونه مي‌پندارد، زيرا زماني که خودش ناراحت است و براي مشکلي که با آن روبروست راه حلّي پيدا کند، فوراً احساس بهتري خواهد داشت. زماني که زن ناراحت است و ناراحتي او ادامه دارد، مشکلات بيشتر را بيان مي‌کند. اين شوهر است که احساس درماندگي و طرد شدگي مي‌کند. به نظر مرد غير ممکن است که بتوان کاري کرد که او خوشحال شود.
او خيلي به ندرت خوشحال مي‌شود. و توقعّش بيش از امکانات او مي‌باشد. با اين وجود اگر شوهر احتمالاً بخواهد به همسرش کمک کند، او مقاومت مي‌نمايد. زيرا احساس مي‌کند که مورد سرزنش قرار گرفته و محکوم شده که چرا تا بحال به او ياري نداده است.
وقتي «مري» کلافه و دست‌پاچه مي‌شود، معمولاً «بيل» عجول مي‌گردد. به نظر «بيل» کلافه شدن «مري» شبيه شکايت کردن و دلسوزي به خوشد است. احساس «بيل» شبيه اين است که بگويد: در مورد هر چيزي نگران نشو. تو از «هيچ چيز» ناراحت شده‌اي، همه کارها که نبايد انجام شوند. آنقدر مهمّ نيست، نمي‌تواني خوشحال باشي؟ هر کاري آنقدرها مشکل نيست. تو هميشه مقدار زيادي کار سرت ريخته است. اين نوع گفته فقط وضعيت را وخيم‌تر مي‌کند. وقتي «مري» کلافه نيست احتياج به نصيحت ندارد. آنچه را که او نياز دارد گوش‌هاي شنوا و مردي با محبّت است.
براي دستيابي به اين کمک، «مري» بايد بفهمد که «بيل» حالت کلافه بودن او را نوعي سرزنش و دفع شدن خود برداشت مي‌کند. مري مي‌تواند ضمن درخواست کمک از «بيل» به او بگويد: گرچه کلافه هستم، ولي اين تقصير تو نيست.
اين چند کلمه کوچک «اين تقصير تو نيست» تغييرات فاحشي را در مرد ايجاد مي‌کند. او همچنين مي‌تواند بگويد: « اگر خيال مي‌کني که ترا سرزنش مي‌کند. متأسّف هستم. اصلاً تقصير تو نيست.»
بعد از اين که مرد براي مدّتي به اين گفته‌هاي همسرش گوش کرد. ديگر براي اصلاح کردن او تلاشي نخواهد نمود، چون نيازي به اصلاح شدن ندارد. در اين لحظه زن در عين حالي که گله مي‌کند، رو به بهبودي است. با گوش دادن به حرفهايش، خود به خود رفتار وي عوض خواهد شد. گفتن يک جمله از طرف شوهر کمک شاياني به همسر مي‌کند. بعد از اين که به حرف‌هاي او خوب گوش کرد بهتر است بگويد: « من فقط نمي‌دانم چگونه آن را انجام مي‌دهي.» البتّه اگر کار با صميميّت انجام نشود، اين جمله معنا و اثر معکوسي خواهد داشت.

مقاله‌های مشابه

بیماری sma چیست؟ حمایت از فاطمه یوسفی کودک مبتلا

بیماری sma چیست؟ حمایت از فاطمه یوسفی کودک مبتلا

فاطمه ده ماهه و در شهر قم زندگی می کند اما متاسفانه دارای بیماری sma است این بیماری منجر به تحلیل عضلانی نخاع کودک می شود که در پی آن مشکلات تنفسی و روشن کردن عضلات را به همراه بیاورد این بیماری ژنتیکی است و تنها تا قبل از دو سالگی فرصت برای درمان او می باشد و اگر...

بیشتر بخوانید
کارزار جمع آوری امضا در حمایت از درمان فاطمه کوچولو بیمار مبتلا به SMA

کارزار جمع آوری امضا در حمایت از درمان فاطمه کوچولو بیمار مبتلا به SMA

بسمه تعالی مسئول محترم دفتر بیت رهبری معظم جمهوری اسلامی ایران ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران ریاست محترم قوه قضائیه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم مجلس موضوع: درخواست مساعدت جهت تأمین داروی زولژنسما برای درمان فاطمه یوسفی بیمار مبتلا به SMA با سلام...

بیشتر بخوانید

شما هم به جمع ۱۰۰,۰۰۰ مشترک خبرنامه‌ ما بپیونید

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.