دليل بيان تفاوّت‌هاي زن و مرد در واکنش‌هاي تنشي با اين جزئيات، به اين دليل نيست که از زوج خود يا همسر خود عذرخواهي کنيد. بلکه منظور اين است که احساس آزادي نموده و واکنش‌هاي آنها را به خود نگيريد. زيرا همان گونه که به کرّات ملاحظه گرديد. بدون اين شناخت که چگونه با هم فرق داريد، حتّي با بهترين نيّات نيز، خيلي ساده مي‌توانيد وضع را خراب‌تر کنيد.
بعضي مواقع، نياز است که متذکر شويم، اگر رابطه‌مان با همسر خود توام با عشق واقعي باشد، وجود خود را در او مي‌بينيم با اين احساس پيوستگي و يگانگي اگر نياز او را برآورده کنيم. خود به خود نتيجه محبّت‌ها و خدمات خود را پس مي‌گيريم. زماني در زندگي احساس خوشبختي خواهيم داشت که با صداق ( يا با عشق واقعي) در خدمت يکديگر باشيم.

رابطه زناشویی سالم اگر عشق و علاقه ما نسبت به يکديگر لذّت‌بخش نباشد. حتماً در عشق سردرگم خواهيم شد. زماني که عشق و علاقه، حالت فشار داشته و سخت باشد. آن گاه از همسر خود درخواست داريم ما را اصلاح کند. بسياري از ما مردم عشق‌ورزي را با احتياج به عشق اشتباه مي‌گيريم مسائل را برعکس مي‌بينيم. خيال مي‌کنيم دوست داشتن و عشق ورزيدن يعني تکميل کردن و برآورده نمودن نيازهاي يکديگر. در حقيقت يک رابطه زناشويي سالم، در گرو حمايت هر دو طرف است که به يکديگر آرامش مي‌دهند.
خوشي واقعي، که از رابطه صميمي و متعهّد ويژه زناشويي حاصل مي‌گردد، موقعيّتي است که اوقات خوشي را با هم داشته، صحبت کنند، يکديگر را عزيز بدارند. اين موقعيّت را هر زمان که طرف ديگر نياز دارد بايد برايش ايجاد کرد. زماني که شما محتاج هستيد و همسر شما نيازتان را تأمين نمي‌کند. با اطمينان مي‌توانيد چنين پنداريد که او نيز نياز دارد ولي قادر نيست شما را تأمين کند.
در مواقعي که از حالت تعادل خارج شده‌ايد. دور از انصاف است که از همسر خود انتظار داشته باشيد شما را تسکين دهد. بعضي مواقع همسر شما ممکن است بتواند اين کار را بکند. امّا هميشه ميّسر نيست، و نبايد به او وابسته باشيد. وقتي ما شروع به وابسته شدن به ديگران مي‌کنيم که ما را تسکين دهند، يا ما را اصلاح نموده و تغيير دهند، چنان کار را مشکل مي‌کنيم که توانند ما را حمايت کنند.
شناخت درک تفاوت‌هاي واکنشي يکديگر، به ما يک روش سازنده‌اي را مي‌آموزد که بتوانيم خود را تسکين داده، يا در وضعيّتي قرار دهيم که ديگران بتوانند ما را تسکين داده، يا در وضعيّتي قرار دهيم که ديگران بتوانند ما را تسکين دهند. مزيّت اين کار اين است که وقتي در جستجوي تعادل پيشرفت مي‌کنيم، تدبير صحيح حمايت کردن از همسر خود را ياد مي‌گيريم.
در فصل 7 شرح مي‌دهيم که چگونه مي‌توانيم به طرف پيدا کردن تعادل و تجلّي تمام توانايي خود با توسعه بخش مردانه و زنانه خويش حرکت کنيم.