اثر سرکوبی و نادیده گرفتن خود

اثر سرکوبی و نادیده گرفتن خود

البتّه عده کمي از ما مردم در خانواده‌اي ايده‌آل، آن چنان که در بالا بيان گرديد رشد کرده‌ايم. هر موقع «بيلي» خردسال مشاهده مي‌کند که مادر مورد بي‌محبّتي پدر واقع مي‌گردد او يک انتخاب دارد وپيش خود مي‌گويد:« آيا من به بابا بي‌اعتنا باشم و بخشي از خودم را که مثل او مي‌باشد رها نمايم، يا اينکه به مامان بي‌اعتنايي کنم و بخشي از خودم را که شبيه او مي‌باشد رها کنم؟»
هر زمان که «بيلي» مورد بي‌مهري قرار مي‌گيرد و با او مخالفت مي‌گردد. او يک انتخاب ديگر دارد و پيش خود مي‌گويد:« آيا انتخاب کنم که خودم را ناديده بگيرم يا انتخاب کنم عشق را از دست بدهم»
وقتي بابا عصباني مي‌شود و به سرد دخترش «شارون» فرياد مي‌زند، آيا شارون مي‌پندارد که پدرش کنترل خود را از دست داده است، يا اينکه مي‌پندارد که داراي ايرادي است و بايد خود را مثل پدرش اصلاح کند تا بتواند خود را نجات دهد؟
آيا «بيلي» به علّت اين که پدرش مامان را آزار مي‌دهد، بخش مردانه خويش را دفع مي‌کند؟
اينها چند مثال مختصري مي‌باشند که مشخصّ مي‌کنند، چگونه دوران کودکي هرکس، او را شکل مي‌دهد و مي‌سازد. هيچ کس دوران کودکي خود را بدون سرکوب کردن و انکار نمودن بخشي از کيفيّت‌هاي مردانه يا زنانه خود به پايان نرسانيده يا از آن فرار نکرده است، تا بتواند نجات يافته، آزاد و ايمن بوده و دوست داشته شود.
در نتيجه، ما رشد و گسترش طبيعي و جنبه‌هاي متفاوت بخش‌هاي مردانه و زنانه خود را سرکوب کرده‌ايم. اگر در حالي که «بيلي» رشد مي‌کند، بخش مردانه او مورد پذيرش، تقدير، قبول، اعتماد و دوست داشتن قرار نگرفته باشد. او اقدام به سرکوبي بخش مردانه خود مي‌کند، تا از عشق مادر بهره‌مند گردد. در اين وضعيّت، کيفيّت‌هاي زنانه وي بيشتر فرصت گسترش پيدا مي‌کنند. امّا اگر همکلاس‌هاي او، او را مسخره کنند يا او از طرف پدرش دفع گردد، آن گاه ممکن است بخش زنانه خود را انکار نمايد. پسرها معمولاً در طول رشد کردن خود، بين حالت تعادل عادي و بيش از حدّ حساس نوسان دارند ( بچّه خوب). بعد به طرف مرد خشن (يا بدون احساسات) تغيير مي‌يابند.

اثر سرکوبی و نادیده گرفتن خود : يک دختر خردسال ممکن است بخشهايي از خود را در توازن به بلوغ برساند، در حالي که بخش‌هاي ديگرش را تا سن بلوغ دفع کرده باشد. با سرکوب نمودن بخش زنانه خود، او بيشتر داراي کيفيّت‌هاي مردانه مي‌شود، يا بيش از اندازه احساس مسئوليّت مي‌نمايد. اين کيفيّت به او قدرت زيادي مي‌بخشد، امّا با تاواني سنگين و قطع احساسات خود با بخش زنانه خويش.او چنين مي‌نماياند که گوئي خود را نمي‌شناسد و حالت تهي بودن يا فقدان لذايذ را خواهد داشت. حال اگر در اين وضعيّت بخش مردانه او را نيز دفع نمايد. نه فقط از احساساتش بريده مي‌شود، بلکه ضعيف، محتاج و نا اميد نيز مي‌گردد. او بيش از حدّ آسيب‌پذير و وابسته به ديگران مي‌شود. ممکن است ديگر قادر به مواظبت از خويشتن نباشد. از بسياري جهات احساسش مثل دختر کوچکي است که نمي‌تواند اظهار وجود کند.

وقتي پسري کيفيّت‌هاي مردانه خود را سرکوب کند، کيفيت‌هاي مردانه توسعه نيافته مي‌مانند. زماني که در سن بلوغ مي‌خواهد کيفيّت‌هاي مردانه خويش را بيدار کند، بايستي متوجّه باشد که فرصت و زمان نياز دارد تا بتواند کيفيّت‌هاي مردانه را براي رفتاري مناسب توسعه دهد. براي مثال: يک پسر خردسال با داشتن حالت تهاجمي و شکستن اثاثيه و ظروف، به تدريج ياد مي‌گيرد تا مورد احترام واقع شود. اگر اين حالت خشونت و تهاجم او براي چند سال پنهان شود و در سنّ بلوغ مجدداً آشکار گردد، بايد دقّت کرد که آن را به گونه‌اي مناسب راهنمايي نمود.
همچنين اگر يک دختر خردسال خيلي سريع رشد کند و به علّت اينکه مادرش وظايف خود را انجام نمي‌دهد، يا در دسترس نيست، نقش مادر را در منزل اجرا نمايد، ممکن است ناگهان احساس بلوغ نمايد. اين تاواني است که او بايد براي تسکين گذشته‌اش بپردازد تا کامل گردد. خوشبختانه اين يک پديده موقّتي است که ممکن است روي داده و به تدريج محو گردد.
اگر او بتواند آن بخشي از وجودش را که از خود سلب کرده بود بپذيرد و دوست بدارد، آنگاه مي‌تواند آن را با آگاهي‌هاي خويش پيوند زده و کاملتر نمايد.
حائز اهميّت است که بدانيم، خيلي امکان دارد و معمول است که به صورت انتخابي گاهي خودِ انسان، بعضي از جنبه‌هاي مردانه و زنانه خويش را سرکوب کند.
بنابراين با مطالعه مثال‌هايي که در مورد تمايل به جهت مردانه و زنانه آمده است، يک مرد مي‌تواند حالت خود را با بسياري از مثال‌هايي که براي تمايل مردانه آمده است ارتباط دهد، و بعضي مواقع حالت خود را مربوط به مثال‌هاي زنانه بداند. براي زنان نيز چنين ارتباطي، به صورت عکس قابل انطباق است.

مقاله‌های مشابه

یکنواخت شدن زندگی همسران

یکنواخت شدن زندگی همسران

گروه روانشناسی سپیدار تحت نظر دکتر محمد ترکمان اگر از روزمرگی خسته شده اید، خوشحال نیستید، انگیزه کافی برای زندگی ندارید و غم و اندوه شما را فرا گرفته وقتش رسیده که برای ایجاد تغییراتی در زندگی تان تلاش کنید. هنگامی که شما در یک رابطه شروع به ناسازگاری میکنید، احتمالا...

بیشتر بخوانید
تعریف و انواع عشق ناکام

تعریف و انواع عشق ناکام

گروه روانشناسی سپیدار تحت نظر دکتر محمد ترکمان عشق و فقدان دو روی یک سکه هستند؛ بی‌تردید هر رابطه‌ای با مرگ یا جدایی خاتمه می‌‌یابد و تجربه عشق به رویارویی اجتناب ناپذیر فقدان می‌انجامد. افراد در سراسر زندگی خود عشق و فقدان را تجربه می‌کند. هر چند فقدان عموماً به از...

بیشتر بخوانید

شما هم به جمع ۱۰۰,۰۰۰ مشترک خبرنامه‌ ما بپیونید

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.