اجراي کارهاي جزيي و فرمايشات پيش پا افتاده، فقط در جهت راضي کردن و دلگرمي دادن و تضمين مجدد به زن نيست. بلکه در پيشرفت کارهاي مرد نيز بسيار موثر است. موقعي که من کارهاي جزئي و درخواست‌هاي همسرم را مورد توجّه قرار دادم و براي آنها ارجحيت قائل شدم. متوجّه گرديدم موقعي که کارهاي جزيي را انجام مي‌دهم. بايد کار مهمّي را که دوست دارم لحظه‌اي کنار بگذارم و تمرکزم را از روي آن بردارم. اين نوع تغيير و خارج شدن از حالت تمرکز فوق‌العادّه‌ روي موضوع يا هدفي، کمک مي‌کند که از فرسودگي زياد جلوگيري شود.
افزايش خلاقيت مرد بعلاوه تغيير حالت تمرکز در حل مشکل يک فنّ بسيار خوبي است. بعد از اين که شما براي مدّت زيادي روي مشکلي تمرکز داشته باشيد تا مشکل را حلّ کنيد. اگر يکمرتبه تمرکز خود را از روي مسئله جزيي که از شما درخواست شده منحرف سازيد، باعث مي‌شود فکرتان تازه‌تر و روشن‌تر گردد و راه حل موضوعي که روي آن تمرکز کرده بوديد را پيدا نماييد. جالب اين است که راه حلّ مسئله مهمّ شما خودبخود بدون اينکه درباره‌اش فکر کنيد در نظرتان آشکار مي‌گردد.