زنان دوست دارند یگانه باشند

زنان دوست دارند استثنائي و يگانه باشند و به آنها توجّه خاصّ شود مخصوصاً از طرف مرد زندگيشان. من اين حقيقت را به سختي آموختم و آن زماني بود که من و همسرم اوّلين ميهماني بزرگ خانوادگي را برگزار کرده بوديم. من سر کار خود رفتم در حالي که همسرم «بوني» بايد منزل را آماده مي‌نمود. وقتي از سر کار برگشتم خيلي مفتخر بودم زيرا هنوز يادم مانده بود که دوربين فيلمبرداري ويديوئي را با خودم بياورم. گرچه براي فيلمبرداري ويديوئي از ميهماني خانوادگي‌مان ارزش خاصّي قائل بودم، ولي مسائل کاري و مشکلات آن ممکن بود سبب مي‌شد، که فراموش کنم و دوربين را نياورم.
وقتي به منزل وارد شدم تقريباً همه خويشاوندان آمده بودند. من مستقيماً به اطاق نشيمن رفتم تا برنامه ضبط صوت و نوارها و چراغها و همچنين دوربين فيلمبرداري را مرتّب کنم. به مجرّدي که دستگاهها را در آن جا قرار دادم. بچه‌ها به طرف من دويدند تا به من سلام کنند. تقريباً هر يک از اعضاي فاميل به طرف اطاق‌نشيمن و به سراغ من آمدند و مشغول احوالپرسي و خوش و بش با من شدند. من هم کار مرتب کردن دستگاهها را ادامه دادم و آنها را خيلي دقيق مرتّب نمودم. وقتي کارم تمام شد، به آشپزخانه رفتم تا به همسرم سلام کنم، من اين انتظار را داشتم که همسرم «بوني» نه فقط از اينکه دوربين فيلمبرداري را از اداره آورده‌ام خوشحال باشد، بلکه از اينکه همه دستگاهها را مرتّب نموده‌ام بيشتر از من متشکّر خواهد بود. برعکس او کمي دور شد و از من فاصله گرفت به من اين طور نماياند که ابتدا بايد به سراغ او مي‌رفتم و با او احوالپرسي مي‌کردم. در حالي که او آخرين نفري بود که به سراغش رفتم و با او صحبت کردم. من غافلگير شده بودم، زيرا از ديدگاه مردانه من، اگر او دوست داشت مرا ببيند هر لحظه مي‌توانست به اطاق نشيمن بيايد.
بالاخره وقتي در آشپزخانه موقعيّت صحبت کردن با هم را پيدا کرديم، بمن گفت خيلي از تو رنجيده‌ام، چون فکر کردم مرا کلاً فراموش کرده‌اي و يادت رفته که من وجود دارم. او اميدوار بود موقعي که وارد منزل شدم يک راست به سوي او مي‌رفتم و او را در آغوش مي‌گرفتم. بعد سراغ احوالپرسي و خوش آمدگويي ديگران مي‌رفتم. سپس دستگاه پخش و دوربين را مرتب مي‌نمودم. با کاري که من انجام دادم و ابتدا دوربين را آماده نمودم، سبب شد که همسرم احساس ويژه‌اي پيدا کند. از نظر او تمرکز من روي دوربين فيلمبرداري معنايش اين است که در نظرش دوربين فيلمبرداري از او مهمتر و از ميهمانان با ارزش‌تر است.