منطق اظهار عشق

منطق اظهار عشق

يقيناً اگر من يک مرد تدافعي بودم، مي‌توانستم در مورد همسرم اين گونه قضاوت کنم که زني غير منطق و پرتوقّع است. اما از نقطه نظر احساسات عاشقانه آنچه را که او به من گفت داراي معنا بود. من مطمئناً وقتي وارد منزل مي‌شوم اين حرکت همسرم و يا فرزندانم را خيلي دوست دارم که، وقتي مرا مي‌بينند خيلي هيجان‌زده مي‌شوند. اين کار آنها باعث مي‌شود که من هميشه احساس خوبي داشته باشم. چرا همسرم نبايد چنين احساسي داشته باشد؟
من پي‌برده‌ام که چقدر براي زنان مهمّ است که ما مردان آنها را در بين جمع انتخاب و مورد توجه قرار دهيم. زنان خودشان در واقع نمي‌دانند تا چه اندازه در نظر ما استثنائي هستند، مگر اينکه به آنها بگوييم يا به آنها ثابت کنيم. چون يک زن، ديد باز دارد و مي‌تواند همه چيز را در آن واحد رؤيت کند، خيلي راحت مي‌تواند تصوّر کند که يک دوربين فيلمبرداري يا هر چيز ديگر ممکن است در نظر يک مرد خيلي مهمّتر جلوه کند. هيچ وقت براي يک مرد رخ نداده است که فکر کند ممکن است همسرش چنين احساسي داشته باشد، گذشته از همه اينها مرد مي‌داند که زنش را دوست دارد و خيال مي‌کند همسرش نيز آن را مي‌داند. اما او آگاه نيست که زن خودبخود آن را نمي‌داند، دائم بايد به او گفت و آن را تکرار کد.
زماني که اين تفاوّت همسرم را درک کردم. من نيز دريافتم که بايد همسرم را تسکين دهم، تسکين خاصّي که نياز دارد. اکنون هر زمان که وارد خانه مي‌شوم، اوّلين کاري که انجام مي‌دهم اين است که به سراغ او مي‌روم، او را مي‌بوسم و در بغل مي‌گيرم. و در مورد رويدادهاي روزش از او سؤال مي‌کنم. اوقاتي که او در سمينارهاي من شرکت مي‌کند، اول به سراغ او مي‌روم. حتّي اگر ديگران منتظر صحبت کردن با من ايستاده باشند. اول نزد او مي‌روم و حالش را جويا مي‌شوم. گرچه اين وقت مربوط به شرکت‌کنندگان است و من مي‌توانم هر وقت بخواهم با همسرم صحبت کنم و احوالپرسي نمايم. البتّه اين رفتار کاملاً عاشقانه نيست و حالت ظاهر سازي دارد و سبب مي‌شود که زن خود را بي‌اهميّت احساس کند. راحت‌ترين شيوه‌اي که مي‌توان زن را وادار کرد که احساس ويژه‌اي به او دست دهد، اين است که، با او به گونه متفاوتي رفتار کرد و اول سراغ او رفت. هيچ موقع بهترين کار را به آخر موکول نکنيد. هيچ موقع يک زن از شنيدن و ديدن طرق مختلفي که شوهرش او را دوست دارد خسته نمي‌شود.

منطق اظهار عشق لذت عجیبی دارد

مقاله‌های مشابه

یکنواخت شدن زندگی همسران

یکنواخت شدن زندگی همسران

گروه روانشناسی سپیدار تحت نظر دکتر محمد ترکمان اگر از روزمرگی خسته شده اید، خوشحال نیستید، انگیزه کافی برای زندگی ندارید و غم و اندوه شما را فرا گرفته وقتش رسیده که برای ایجاد تغییراتی در زندگی تان تلاش کنید. هنگامی که شما در یک رابطه شروع به ناسازگاری میکنید، احتمالا...

بیشتر بخوانید
تعریف و انواع عشق ناکام

تعریف و انواع عشق ناکام

گروه روانشناسی سپیدار تحت نظر دکتر محمد ترکمان عشق و فقدان دو روی یک سکه هستند؛ بی‌تردید هر رابطه‌ای با مرگ یا جدایی خاتمه می‌‌یابد و تجربه عشق به رویارویی اجتناب ناپذیر فقدان می‌انجامد. افراد در سراسر زندگی خود عشق و فقدان را تجربه می‌کند. هر چند فقدان عموماً به از...

بیشتر بخوانید

شما هم به جمع ۱۰۰,۰۰۰ مشترک خبرنامه‌ ما بپیونید

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.