مرد نياز دارد که پذيرفته شود

مرد نياز دارد که پذيرفته شود

اگر مرد با رضايت پذيرفته شده باشد. اين حالت، باور مرد را به قابليّت خويش پرورش مي‌دهد. اگر کردار و اعمال يک مرد بدون قيد و شرط مورد پذيرش قرار گيرد وي در شناخت راه‌هاي ديگري براي بهبود اعمال خويش احساس آزادي مي‌کند. به اين علّت، پذيرش پايه ايجاد تغييرات در يک رابطه زناشويي است.
پذيرش از نظر مردان اهميّت خاصّي دارد. بعضي اوقات چنين به نظر مي‌رسد که يک مرد بر پايه توانايي‌هاي بالقّوه خويش مورد پذيرش همسرش قرار خواهد گرفت. اين نوع پذيرفتن واقعي نيست. چون منتظر روزي است که در او تغييراتي ايجاد گردد و آن گاه قادر خواهد بود شوهرش را بپذيرد. امّا مردان دوست دارند به همان وضعيّت و توانايي که در حال حاضر دارا هستند، نه وضعيّتي که فردا خواهند داشت، مورد پذيرش قرار گيرند. موقعي که مرد احساس کند مورد پذيرش واقع نشده است، در برابر تغيير با تعويض سر سخت و مقاومت مي‌گردد.
موقعي که زن همسرش را نپذيرفته باشد، در خود احساس اجبار مي‌کند که حالت او را تغيير دهد. او پيشنهاداتي را ارائه مي‌نمايد که به تغيير يافتن او کمک مي‌کنند. حتي مواقعي که شوهر چنين درخواستي را نکرده باشد. مردان تا زماني که خودشان درخواست کرده باشند، توصيه‌ها و پيشنهادات را با رويي گشاده مي‌پذيرند. امّا اگر زن مشغول ايجاد تغيير حالت يا «اصلاح کردنن مرد باشد، وي نوعاً احساس مي‌کند که پذيرفته نشده است، و زن تصوّر مي‌کند که با اين کار خود در جهت کمک به او و احتياجاتش احترام گذاشته است. در حاليکه مرد احساس مي‌کند مورد بي احترامي و زير نفوذ او قرار گرفته و پذيرفته نشده است. موقعي که يک مرد احساس مي‌کند پذيرفته نشده است، دانسته يا ندانسته در برابر هر تغيير حالتي مقاومت مي‌کند.
مرد با شنيدن يا درک احساسات و نيازهاي زن، انگيزه تغيير حالت پيدا مي‌کند. موقعي که مرد حسب مي‌کند که تلاش‌هايش براي ياري دادن به همسرش مورد تمجيد و قدرداني او قرار مي‌گيرند، خيلي راحت الهام مي‌گيرد که خواسته‌هايش همسرش را کامل برآورده نمايد. حالت پذيرش او باعث مي‌شود که اگر در خدمت به همسرش شکست بخورد، مورد سرزنش قرار نگرفته و زحمات و تلاش‌هايي را که در اين راه بکار برده است به گرمي مورد تحسين قرار دهد.
مرد نياز دارد که پذيرفته شود پذيرش مرد از طرف همسرش سبب مي‌گردد که وي احساس کند همان شخصيّتي که امروز هست براي راضي و خشنود کردن همسرش کافي است. با اعتماد به نفس بيشتر مشتاق مي‌شود که احترام و ادراکي را که همسرش شايسته آن است به او تقديم کند. بسياري زا زنان اين راز نهفته در مردان را نمي‌دانند و خيال مي‌کنند روشي که مي‌تواند مرد را برانگيزد تا تغيير رويّه دهد اين است که گله و شکايت کنند و کارهايش را تصديق نکنند.
زماني که مردي احساس کند نقص کارش مورد بخشش واقع نگرديده، ممکن است روزها طول بکشد تا به حالت عادي اوليّه خويش برگردد. يکي از طرقي که مرد آگاهانه يا ناآگاهانه به علّت عدم پذيرش درصدد انتقام جويي از همسرش بر مي‌آيد، اين است که رفتاري را که همسرش در برابر آن مقاومت مي‌کرده تکرار کند. زن اين نوع انتقام‌جويي مرد را درک نمي‌کند.
چون وقتي طرز رفتار زنش را نمي‌پذيرد، يکي از اوّلين واکنش‌هاي زن اين است که رفتارش را عوض کند يا آن را بهبود بخشد. از اين نظر زنان خيلي مطمئن‌تر از مردان هستند. آنها مي‌توانند به پيشنهادات مختلف در مورد تغيير دادن و بهبود بخشيدن خود بدون حساسيّت، مقاومت يا حالت تدافعي گوش کنند. البّته مرد نيز مي‌تواند پيشنهاد بپذيرد، ولي براي اينکار ضرورت دارد که در مود خود احساس خوبي داشته و علاقه به گوش دادن داشته باشد. توصيه‌ها و انتقادهايي را که مرد در خواست نکرده باشد، خيلي به ندرت مؤثر واقع مي‌شوند.
وقتي مرد احساس مي‌کند که نياز دارد مورد پذيرش قرار گيرد. نسبت به تصحيح رويّه‌اش حساس مي‌گردد. اگر احساس کند پذيرفته شده است، خيلي راحت هر نوع توصيه و اندرزي را مي‌پذيرد.

مقاله‌های مشابه

یکنواخت شدن زندگی همسران

یکنواخت شدن زندگی همسران

گروه روانشناسی سپیدار تحت نظر دکتر محمد ترکمان اگر از روزمرگی خسته شده اید، خوشحال نیستید، انگیزه کافی برای زندگی ندارید و غم و اندوه شما را فرا گرفته وقتش رسیده که برای ایجاد تغییراتی در زندگی تان تلاش کنید. هنگامی که شما در یک رابطه شروع به ناسازگاری میکنید، احتمالا...

بیشتر بخوانید
تعریف و انواع عشق ناکام

تعریف و انواع عشق ناکام

گروه روانشناسی سپیدار تحت نظر دکتر محمد ترکمان عشق و فقدان دو روی یک سکه هستند؛ بی‌تردید هر رابطه‌ای با مرگ یا جدایی خاتمه می‌‌یابد و تجربه عشق به رویارویی اجتناب ناپذیر فقدان می‌انجامد. افراد در سراسر زندگی خود عشق و فقدان را تجربه می‌کند. هر چند فقدان عموماً به از...

بیشتر بخوانید

شما هم به جمع ۱۰۰,۰۰۰ مشترک خبرنامه‌ ما بپیونید

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.