مرد نياز دارد که مورد اعتماد باشد

مرد

اعتماد، ايمان راسخ داشتن نسبت به توانايي، صداقت، درستي، اعتبار و صميميّت شخص ديگر است. نياز به مورد اعتماد بودن، يعني اعتراف و گواهي همسر از اين که شما انسان خوبي بوده و مي‌توان گفت محکم و استوار هستيد. زماني که اعتماد وجود نداشته باشد، عموماً سبب مي‌شود که نسبت به مقاصد يک شخص نتيجه غلط و منفي گرفته شود. در حاليکه اعتماد باعث مي‌شود در مواردي که شک وجود داشته باشد به نفع او تمام شود. اعتماد مي‌گويد:«رويدادي که اتّفاق افتاده است حتماً توجيه خوبي دارد». در رابطه زناشويي زماني اعتماد رشد پيدا مي‌کند که هر دو طرف ايمان داشته باشد که طرف ديگرش نيّت سويي نداشته و نمي‌خواهد به او آزار برساند. او فقط درصدد حمايت و کمک کردن وي مي‌باشد.
اعتماد سوّمين نياز اصلي عاطفي يک مرد است. براي اينکه مرد احساس کند مورد اعتماد است، بايد به شيوه‌اي با او رفتار شود ه به او احساس کمک کردن دست دهد. بايد احساس کند مي‌تواند و مي‌خواهد اين کمک را انجام دهد. از طرف ديگر اگر بدون داشتن اعتماد نسبت به مردي از او درخواست کمک شود. مثل اين است که قبل از اين که فرصت ياري کردن پيدا کند او را دفع کنند. موقعي که مرد احساس کند مورد اعتماد واقع نشده است، خودبخود کناره‌گيري مي‌جويد. فقدان اعتماد علاوه بر اين که پاسخگويي مرد را خيلي مشکل مي‌کند، او را ملامت نموده و بسيار رنجيده خاطر مي‌سازد.
اين اعتماد زن به مرد است که باعث مي‌شود مرد به طرف زن جذب گردد. وقتي زني به مردي اعتماد کرده باشد، مي‌تواند بهترين چيزها را وسيله او بدست آورد. البتّه اگر زن به او اعتماد کند که کامل و بي‌نقص گردد، سبب مي‌شود که مرد او را رها سازد. امّا اگر زن به مرد اين گونه اعتماد نمايد که انسان قادر و توانايي است و مي‌خواهد که حامي او باشد، آن گاه مرد اين پيام را دريافت مي‌کند که مردي بالياقت و تواناست و بهترين کاري که در مورد همسرش مي‌تواند بکند پذيرش و ستايش اوست. اعتماد زن به شوهرش در اين حالت افزايش بيشتري مي‌يابد. مرد مي‌تواند از طريق اعتمادي که همسرش نسبت به او دارد موفّق شده و توانايي زيادي در شناخت قدرت، توانايي، مهارت‌ها و استعدادهايش پيدا کند.
زماني که زن از طرف شوهرش حمايت نگردد، اعتمادش سبب مي‌گردد که زن خيال کند که دليل منطق‌اي در بين است که او را پشتيباني نمي‌کند. آن گاه وقتي زن نيازهايش را با شوهرش مطرح مي‌کند، شوهرش با تمام نيور به آنها پاسخ داده و تأمين مي‌کند.
موقعي که زن به شوهرش اعتماد دارد، از مطرح کردن احساسات آسيب پذيرش دريغ نمي‌کند و احساس امنيّت مي‌نمايد. اگر شوهر لايق اعتماد همسرش باشد. در چنين مواقعي بسيار حسّاسي که او احساسات شکننده‌اش را در ميان مي‌گذارد، اين اعتماد نسبت به شوهرش او را در ياري دادن تشويق مي‌نمايد.
زني که به شوهرش اعتماد کرده باشد، همچنين درک مي‌کند که شوهرش تا چه حدّي قادر به حمايت از او مي‌باشد، و انتظار زيادتري از او نخواهد داشت. در اين حال زن قادر است آنچه را که مرد مي‌تواند از خود مايه بگذارد، کاملاً پذيرفته و قدر آن را بداند. زن ديگر نيازي ندارد کسي را پيدا کرده و راجع به آسيب‌پذيري و مصائب خود سخن بگويد. در عين حال از بيان احساسات شکننده خود به کساني که کاملاً مورد اطمينان او مي‌باشند مضايقه نخواهد کرد.
موضوع عدم اعتماد مي‌تواند مکالمه را خيلي مشکل سازد. مثلاً فرض کنيد يک زن به شوهرش اعتماد نمي‌کند که احساسات شکنننده خود را بيان کند، اگر اين زن تصميم بگيرد با بيان کردن نيم بند احساساتش شوهرش را آزمايش نمايد. شوهرش احساس مي‌کند که زن به او اعتماد ندارد و اقدام به قهر کردن مي‌کند. آن گاه زن پيش خود اين طور نتيجه‌گيري مي‌کند « خوب شد همه احساساتم را برايش نقل نکردم.»در حالي که اگر زن صداقت بيشتري داشته باشد، شوهرش خيلي بيشتر به حرف‌هايش گوش خواهد داد.
مواقعي وجود دارد که شوهر از کمبود اعتماد همسرش نسبت به خود زياد دلسرد نمي‌شود. خصوصاً در شروع ازدواج و برقراري رابطه زناشويي. امّا اگر زني قبلاً به شوهرش اعتماد داشته و بعد از او سلب اعتماد کند، باعث قهر و کناره‌گيري شوهر مي‌شود. اگر از ابتدا يک زن کاملاً به شوهش اعتماد نکند. براي مرد اين مبارزه‌اي خواهد بود که بتواند خود را آزمايش نمايد. اگر اين شوهر هرگز طعم شربت اعتماد را نچشيده باشد، خيلي صبورانه درصدد اثبات شايستگي خود بر مي‌آيد. امّا به مجرّدي که زن شروع به اعتماد به او نمود و اعتمادش به وي به حدّاکثر رسيد، در اثر بعضي از نااميدي‌ها، زن شروع به از دست دادن اعتماد خويش مي‌کند. در اين حالت مرد احساس مي‌کند که در زندگيشان چيزي کم شده است. و به طور غير مستقيم مرد از نظر عاطفي آزرده مي‌شود.
بسياري از مواقع يک زن احساساتش را در خود نگه مي‌دارد، چون از اين ترس دارد که همه آنها ممکن است واقعاً براي شوهرش جالب نباشد. او حالت سکوت و حرف نزدن خود را براي شوهرش با پوزش از او توجيه مي‌نمايد. اما در باطنش شکّ دارد که آيا او با محبّت به احساستش پاسخ مي‌دهد يا خير. ممکن است بالاخره نيازهايش را با اين پنداشت که از دفع شدن جلوگيري شود انکار کند. در حقيقت او بين خودشان يک ديوار مي‌سازد.
زماني که زني به تلاش‌هاي عاشقانه شوهرش اعتماد نداشته باشد ديگر به او اجازه نمي‌دهد که شواليه او بوده و مانع از جذب شدن شوهرش به طرف خود مي‌گردد. اين نور و روشنائي اعتماد در چشم زن است که مرد را شيفته کرده و به او اين اميد القا مي‌کند که نيازهاي زن خود را برآورده نمايد.
اين از مسئوليّت‌هاي زن است که بارها و بارها در خود ايجاد اعتماد نمايد. البتّه مرد بايد در مسئوليت اين کسب اعتماد با زن همکاري نمايد. اگر شوهري همسرش را آزرده نموده و از او پوزش نخواهد ندانسته بين خود و همسرش ديوارهايي را در دست ساخت دارد. بيشتر مواقع مردان اهميّت و نقش ترّحم و دلسوزي و معذرت خواهي را نمي‌دانند. اين مسئوليت زن است که باعث گردد مرد آگاه شود که چه موضوعاتي را زنش دوست دارد که گوش کند.
گرچه نيازهاي اصلي عاطفي يک مرد اين است که دوست داشته شود، قدرش را بدانند، مورد پذيرش قرار گيرد و به او اعتماد گردد. ولي هنوز نيازهاي اصلي ديگري وجود دارند که در نظر او در درجه دوّم اهميّت است. به همين نحو، نيازهاي اصلي عاطفي يک زن عبارت از اين است که دوست داشته شده، محترم شمرده شود. درک گردد، و مورد محبّت قرار گيرد. ولي او نيز نيازهاي درجه اهميّت دوم ديگري نيز دارد که مورد پذيرش، ستايش و اعتماد قرار گيرد.

مقاله‌های مشابه

یکنواخت شدن زندگی همسران

یکنواخت شدن زندگی همسران

گروه روانشناسی سپیدار تحت نظر دکتر محمد ترکمان اگر از روزمرگی خسته شده اید، خوشحال نیستید، انگیزه کافی برای زندگی ندارید و غم و اندوه شما را فرا گرفته وقتش رسیده که برای ایجاد تغییراتی در زندگی تان تلاش کنید. هنگامی که شما در یک رابطه شروع به ناسازگاری میکنید، احتمالا...

بیشتر بخوانید
تعریف و انواع عشق ناکام

تعریف و انواع عشق ناکام

گروه روانشناسی سپیدار تحت نظر دکتر محمد ترکمان عشق و فقدان دو روی یک سکه هستند؛ بی‌تردید هر رابطه‌ای با مرگ یا جدایی خاتمه می‌‌یابد و تجربه عشق به رویارویی اجتناب ناپذیر فقدان می‌انجامد. افراد در سراسر زندگی خود عشق و فقدان را تجربه می‌کند. هر چند فقدان عموماً به از...

بیشتر بخوانید

شما هم به جمع ۱۰۰,۰۰۰ مشترک خبرنامه‌ ما بپیونید

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.