نيازهای عاطفی اصلی زن و مرد

نيازهای عاطفی اصلی زن و مرد

نيازهای عاطفی اصلی زن و مرد

1-او را دوست بدارند
2-مورد پذيرش قرار گيرد
3-از او قدرداني شود
4-به او اعتماد گردد
1-به او عشق بورزند
2-مورد مراقبت و محبّت قرار گيرد
3-درک گردد
4-محترم شمرده شود
ما نه فقط داراي نيازهاي اصلي هستيم، بلکه داراي طبيعتي هم اصلي و هم ثانوي مي‌باشيم. طبيعت اصلي مرد مکمّل نيازهاي اصلي زن، و طبيعت اصلي زن مکمل نيازهاي اصلي مرد است.
زماني که مرد رفتار مراقبت، ادراک و احترام خود را پرورش دهد، بهترين توانايي در حمايت زن را دارا خواهد بود. اگر زن طبيعت زنان خود را پرورش دهد، بهترين توانايي را در حمايت مرد بدست خواهد آورد.

مقاله‌های مشابه

یکنواخت شدن زندگی همسران

یکنواخت شدن زندگی همسران

گروه روانشناسی سپیدار تحت نظر دکتر محمد ترکمان اگر از روزمرگی خسته شده اید، خوشحال نیستید، انگیزه کافی برای زندگی ندارید و غم و اندوه شما را فرا گرفته وقتش رسیده که برای ایجاد تغییراتی در زندگی تان تلاش کنید. هنگامی که شما در یک رابطه شروع به ناسازگاری میکنید، احتمالا...

بیشتر بخوانید
تعریف و انواع عشق ناکام

تعریف و انواع عشق ناکام

گروه روانشناسی سپیدار تحت نظر دکتر محمد ترکمان عشق و فقدان دو روی یک سکه هستند؛ بی‌تردید هر رابطه‌ای با مرگ یا جدایی خاتمه می‌‌یابد و تجربه عشق به رویارویی اجتناب ناپذیر فقدان می‌انجامد. افراد در سراسر زندگی خود عشق و فقدان را تجربه می‌کند. هر چند فقدان عموماً به از...

بیشتر بخوانید

شما هم به جمع ۱۰۰,۰۰۰ مشترک خبرنامه‌ ما بپیونید

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.