فنّ «نگارش احساس خودـ احتمالاً مهمترين مهارتي است که هر کس مي‌تواند جهت ايجاد يک رابطه دائمي و موفّق زناشويي آن را ياد گرفته و بکار برد. اين فنّ کمک مي‌کند تا بتوانيد آزردگي‌ها و ساير احساسات منفي را دور ريخته و رفتاري مثبت و دوست داشتني، پر درک و توأم با بخشندگي داشته باشيد. اين فن هزاران پيوند زناشوئي را نجات داده و به بسياري از اشخاص در جريان طلاق کمک کرده تا به صورت خوش آيند و مسالمت‌آميزي از يکديگر جدا شوند.
فن نگارش احساس خود از سال 1984 که اوّلين کتاب من بنام « آنچه را که احساس مي‌کنيد مي‌توانيد بهبود بخشيد.» به چاپ رسيد، فنّ نگارش احساس توسط سه نفر از نويسندگان در کتب پر فروش ديگري نيز درج گرديده و توسط بسياري از روان درمان‌ها، گروه‌هاي همياري، برنامه‌هاي 12 مرحله‌اي، گروه‌هاي کليسا، دوره‌هاي مشاوره‌اي کالج، و ساير گروه‌هاي کمک کننده مورد بهره‌برداري قرار گرفته است. فنب نگارش احساس يکي از آخرين روش‌هاي پرورش و تغيير دادن احساسات منفي به احساسات مثبت است.
به طور خلاصه اين نوع نامه‌ها داراي دو قسمت است. در بخش اول آن شما تمام حقايق احساس خود را، اينکه چه احساسي داريد مي‌نويسيد. با اين تصور که کسي حرف‌هاي شما را مي‌شنود و آنها را درک مي‌کند.
بخش دوم آن قسمتي است که پاسخ‌هايي را که دوست داريد بشنويد براي خود در آن جا مي‌نويسيد. موقع نوشتن پاسخ تصوّر کنيد شخصي که اين نامه را به او مي‌نويسيد با گشاده‌روئي به شما پاسخ مي‌دهد. در پاسخ خود احساسات و اعترافاتي را که دوست داريد بشنويد بنويسيد.