چگونه به درستی همسر انتخاب کنیم ؟

چگونه به درستی همسر انتخاب کنیم ؟

چگونه به درستی همسر انتخاب کنیم ؟

استاد حسين خاني:
دو نكته عرض ميكنم بعد از محضر استاد حسيني در اصلاح و تكميل آن استفاده ميكنيم؛ يكي از آن چيزهايي كه خيلي مؤثر است اين است كه هدف از ازدواج براي ما روشن باشد؛ يعني اگر هدف معين نباشد دچار مشكل ميشويم. اگر واقعاً هدف رسيدن به آرامش است كما اين كه خداي متعال در قرآن كريم در سوره مباركه روم به اين هدف اشاره ميكند: و ميفرمايد:‌ «لتسكنوا اليها»1
«از جنس خود شما همسراني براي شما قرار داديم تا آرامش پيدا كنيد» اگر اين هدف دقيقاً معلوم شود ما ميتوانيم در هنگامي كه ميخواهيم معيارهاي همسر مناسب را در نظر بگيريم آن را با آن آرامش تطبيق ميدهيم. آيا ثروتمند بودن لزوماً به آرامش منجر ميشود؟ اخلاق بيشتر آرامش را تأمين ميكند يا رشته تحصيلي؟ ايمان بيشتر در ايجاد آرامش مؤثر است يا اين كه اهل كجا باشد يا پدرش چه كاره باشد؟ به نظر ميآيد نقطه اول كار براي كسي كه ميخواهد ازداوج كند بايد اين باشد كه هدف او معلوم باشد. آن هدفي كه من را به سعادت ميرساند چيست؟ وقتي هدف معلوم شد، بر اساس آن ميتوانيم معيارها را ترسيم كنيم و معيارهاي اصلي را از معيارهاي فرعي جدا كنيم. ارگ معيارهاي فرعي نبود خيلي به زندگي آسيب نميزند؛ بنابراين اول بايد معيارهاي بايسته را ترسيم كنيم بعد سراغ معيارهاي شايسته برويم.
نكته دوم و قدم بعدي اين است كه من چه جوري اين معيارها را در فرد مورد نظر احراز كنم كه خود آن يك بحث مفصلي دارد كه معمولاً يا از طريق تحقيقات است يا از طريق گفتگوي دو طرف است يا از طريق مشاهده فرد يا رفتارهايش است كه وارد بحث جزئي آن نميشويم چون اين موضوع يك بحثهاي مفصلي را لازم دارد.
استاد حسينی:
دربارۀ راه شناخت بيشتر طرف يك نكته اين است كه يك واسطۀ آشنا معمولاً ميتواند انسان را رهنمايي كند. به عنان مثال شخص ميتواند با دائي يا عمو يا برادر او گفتگو كند. خانوادههاي نزديك كه معمولاً هم خلق و خو هستند ميتوانند دختر و پسر را در انتخاب همسر ياري كنند. البته بايد توجه داشت كه براي طرفين ممكن است بعضي از گفتگوها ايجاد فشار روحي ورواني كند كه اينها خوب نيست مثل اين كه گويا ميخواهند طرف را محاكمه كنند! بايد توجه كنند كه ميخواهند در زندگي با هم انس بگيرند بنباراين بايد از لابه لاي گفتگوها متوجه خوي و خصلت، توقعات و تمنيّات او بشوند. اين گفتگوها خوب است، مشورت با دوستان او خوب است. كتابي در مؤسسه چاپ شده به نامن«رهنمودهايي براي ازدواج جوانان» كه به اين سؤالي كه مطرح فرمودند تقريباً به طور مبسوط پاسخ داده، تهيه اين جزوه براي كساني كه در آستانه ازدواج هستند خوب است. آنهايي كه ازدواج كرده اند. اين جزوه را نخرند؛ چون ممكن است احساس ندامت وغبن كنند. كار شما انجام شده پس باهم بسازيد. الان وقت سازگار است، اما اگر ازداوج نكردهايد اين كتاب را بخوانيد.
منبع : 1- روم، 21

سؤال: بنده همسري دارم كه بعضي وقتها به شوخي بحث ازداج مجدد يا ازدواج موقت و غير را مطرح ميكند و اين باعث آزار و اذيت بنده شده دراين موارد چه كار ميشود كرد؟!
@استاد حسيني:
بايد سفارش كرد كه اين حرف را نزند؛ چون بالاخره زن و شوهر اگر يكديگر را دوشت داشته باشند، زن دوست دارد در اين عشق ورزي تنها باشد. البته بعضي از خانمها هستند كه براي شوهرشان خواستگاري ميروند! يك خانمي بيمار بود و نميتوانست فرزندار شود. خيلي با صميميت و مهرباني براي شوهرش خواستگاري رفت و همسري را انتخاب كرد و او فرزنددار شد و اين دو نفر هم خيلي خوب و با صميميت با هم زندگي ميكردند و زندگي ميكنند، اما اين گفتگوها جز در مقام ضرورت نبايد مطرح شود؛ن زيرا موجب رنج و آزار و آزردگي خانمها ميشود. شما كه ميخواهيد زندگي موفقي داشته باشيد نبايد يكديگر را با اين گونه كلمات آزار بدهيد.
يكي از حاضران در جلسه:
در فاميل ما زن و شوهري وجود داريم كه به ديدگاه بنده موفق هستند؛ اينها در عين اين كه در آمدشان بالاست ولي سطح زندگي متوسطي دارند رمز توفيقشان اين است كه همه زندگيشان را وقف اهل بيت كردهاند. مراسم اهل بيت ميگيرند بدون اين كه خانم يا آقا يا فرزندان نسبت به اين مسأله ناراضي يا شاكي باشند يا در زندگي آنان كاستي مشاهده شود. حس بنده اين است كه از شيرينترين زندگيها برخوردار هستند. من حقيقتاً عشق را در زندگيشان ميبينم كمتر ديدهام كه اينها حتي از همه گلهاي داشته باشند و من رمز موفقيتشان را ارتباط با اهل بيت و الگو گيري از سيرۀ آنان در زندگي ميدانم.
ا
سؤال: بنده با همسرم در برخي موارد اختلاف نظر داريم. براي همسر من چيزهايي مهم و با ارزش است كه براي من اهميتي ندارد و بالعكس و همين اختلاف ديدگاه باعث ميشود رضايتمندي كاملم در زندگي ما حكم فرما نباشد لطفا راه عملي به ما نشان دهيد.
@استاد حسيني:
اگر دو نفر باشند كه يكي از آنها به شمال ميرود و ديگري به جنوب، نميتوانند با هم حركت كنند. در زندگي هم بايد بين زن و مرد تفاهم وجود داشته باشد منتهي سفارشي كه به اين خانواده محترم ميشود كرد اين است كه سعي كنند موارد قابل توافق خود را بيشتر كنند وس عي كنند روي مسائل مهم و به هم نزديكتر شوند و از آن چيزهايي كه مهم نيست و ميشود از آنها گذشت و كار خلافي هم نيست، بگذرند. به عنوان مثال اگر پوشيدن لباس سورمهاي براي همسر شما دلآزار است و شما هم لباس سورمهاي را خيلي دوست داريد، لباسي بپوشيد كه هم در شأن شما باشد و هم همسر شما آن لباس را دوست داشته باشد. يا مثلاً شما غذاي خورشت باميمه خيلي دوست داريد و همسرتان اصلاً دوست ندارد، شما ميتوانيد از خوردن اين خورش بگذريد. بنابراي در مسائلي كه مهم نيست بايد گذشت كرد و سازگاري پيشه كرد. معناي سازگاري هم اين است كه انسان از خواستۀ خودش كوتاه بيايد. وقتي كه از خواسته خودش كوتاه آمد طرف مقابل هم گاهي متقابلاً از خواسته خودش كوتاه ميآيد و بدين ترتيب زندگي با سازگاري به پيش ميرود. حضرت آقاي صفورايي فرمودند: محبت و احترام به يكديگر رمز توفيق در زندگي است، من عرض ميكنم كه علاوه بر محبت و احترام، سازگاري هم لازم است. سفارش حضرت امام (رضوان الله تعالي عليه) به زوجهايي كه عقد آنها را جاري ميكردند اين بود كه با هم بسازيد، با هم رفيق باشيد و اين توصيه را تكرار ميكردند! اصولاً زندگي با هم بدون سازگاري و رفاقت مؤثر نيست، اگر با هم رفيق و سازگار نباشند، نميتوانند به يك هدف معين مورد تمنّا برسند. بنابراين بايد سازگار باشند. اگر يكي خسته است، آن ديگري به او كمك كند، اگر يكي بيحوصله است، ديگري حوصله به خرج دهد. اين را سازگاري و رفاقت ميگويند، رفاقت هم از نرمش و مدارا پديد ميآيد. پيغمبر اكرم عليه السلم ميفرمايند: «ما اصطحب اثنان الا كان اعظمهما اجراً و احبّهما الي الله عزوجل ازفقهما بصاحبه»1
«هيچ دو نفري با هم مصاحبت تو زندگي نكردند مگر اين كه يك نفر از آن دو نفر پيش خدا محبوبتر استف آن محبوبتر كيست! آن كه با همنشينش رفيقتر و نرمخوتر باشد و بيشتر مراعات و مدارا كند.» در اين صورت دو نفر ميتوانند با هم زندگي كنند، اما اگر هر يك از آن دو بخواهند فقط تمنيّات خودشان را ببينند و بر آن پافشاري كنند، اين زندگي ادامهاش خيلي پر زجر و پر زحمت خواهد بود.
منبع : 1- كافي، ج 2، ص 120
ك
سؤال: شما فرموديد كه از تمنيّات خودش بگذرد اين مسأله در آن جايي كه يك چيز مباح يا مثلاً مرجحي باشد روشن است كه ميشود گذشت ولي يك جاهايي وجود دارد كه گذشت ممكن نيست مثلاً فرض كنيد كه يك كسي است از نوار ترانه خوشش نميآيد گوش بدهد اتفاقاً همسرش خيلي دوست دارد گوش بدهد اينجا ديگر امر، امر داير بين حلّيت و حرمت است در چنين مواردي تكليف چيست؟ آيا اين جا هم بايد سازگاري كرد يا نه!؟
@استاد حسيني:
اگر مسأله اختلاف در محرمات الهي باشد نبايد گذشت كرد؛ البته چنين مواردي را بايد با مدارا و صميميت و گفتگو و ايجاد بصيرت بيشتر حل كرد. در همان قدم اول نبايد تند و خشن برخورد كرد. با اين تدبيرها ميتوان تنشها را به حداقل رساند.
ه
سؤال: شما فرموديد كه شخص با محبت كردن ميتواند دل طرف مقابل را كه بدي كرده به دست آورد، اما بعضي مواقع آدم محبت ميكند ولي آن اشخاص اصلاً تأثير در وجودشان پيدا نميشود و همچنان اين بدي كردن را ادامه ميدهند در اين جور مواقع بايد چه كار بكنيم و و تا چه اندازه ميتوانيم صبر كنيم؟
@استاد حسيني:
به صورت بلبل و قمري اگر ننوشي مي
علاج كسي كنمت آخر الدوا الكي
«كي»؛ يعني داغ كردن، وقتي كه محبت اثر نكرد آن وقت گاهي قهر و خشونت ممكن است اثر كند.
استاد حسين خاني:
ظاهراً اين طور كه از آيات قرآن هم استفاده ميشود محبت ولو اين كه ممكن است دير اثر بگذارد ولي بالاخره اثر خودش را خواهد گذاشت.
استاد حسيني:
بالاخره بعد از مرگش اثر ميكند؛ غصه ميخورد كه چه قدر من به شوهرم بدي كردم! يك خانمي در مشهد از دور مرا صدا كرد، ايستادم خانم عصا زنان به من رسيد سلام كرد و پرسيد: شما فلاني هستيد! گفتم: بله گفت: همان آقاي اخلاق در خانواد؟! گفتم: بله. گفت: من از شما گلهمند هستم! چرا؟ گفت: براي اين كه برنامه اخلاق در خانواده را چرا بيست و پنج سال پيش شروع نكرديد تا من بدانم با شوهرم چگونه رفتار كنم كه او از دست من جوانمرگ نشود! گفتم: ببخشيد خواهر، روزگار ما را به تاخير انداخت! گفتم: حالا برنامه اخلاق در خانواده را گوش ميكنيد يا نه!گفت:نه، ننهجان؛ من كه شوهر ندارم، به درد من نميخورد. گفتم: حالا گوش كن شايد خدا روزي كرد. گفت: بعيد است مگر شما به فكر من باشيد!

سؤال: مي دانيم كه زن در خانواده بايد از مرد تبعيت كند و در هر كار از او اجازه بگيرد، از طرف ديگر بايد نوعي ناز كردن هم داشته باشد اين دو چگونه قابل جمع است؟
@استاد حسين خاني:
به نظر ميآيد كه قابل جمع باشد اولاً اين كه پرسيدهاند كه در هر كار از او اجازه بگيرد اين جوري نيست كه واجب باشد در هر كاري اجازه بگيرد. هم در بحثهاي حقوقي و هم در بحثهاي اخلاق در خانواده دقيقاً مشخص شده كه در چه مواردي اجازه لازم است. براي ريزترين كارها معلوم نيست كه اين اجازه گرفتن لازم باشد. اين كه پرسيدند بايد نوعي ناز كردن داشته باشد و آن اطاعت چگونه با عزت نفس زن قابل جمع است؛ پاسخ اين است كه ميتواند بين اين دو جمع كند مثلاً فرض كنيد همسرش از او خواستهاي دارد، ابتدائاً ميتواند از آن مكانيزم ناز كردن استفاده كند يك طوري كه به صورت ظاهري نفي كند، ولي با اين نفي كردن ظاهري شوهر را بيشتر به دنبال خودش ميكشاند قصدش هم نيست كه بخواهد موضوع را منتفي كند و به اين ترتيب هم ناز كرده و هم از شوهرش تبعيت كرده است، منتهي با يك سبك خاصي كه تأثيرگذار است و شيريني ارتباط را هم بيشتر ميكند.
ك
سؤال: شوهر من در خانواده زن سالار و مادر سالار بزرگ شدهاند به طوري كه الان ايشان اعتماد به نفس لازم را ندارند؛ از چه راهي ميشود به ايشان كمك كرد؟
@استاد حسيني:
بايد به تدريج قدرت تصميمگيري را در او تقويت كرد و وقتي كه مسائلي پيش ميآيد، در مقام مشورت با او همفكري كرد و او را ترغيب كرد كه بتواندن تصميم درستي بگيرد. در طول زندگي ايشان عادت كرده كه فقط گوش به فرمان مادرش باشد؛ بنابراين يك روزه و يك شبه نميتوان اين عادت او را تغيير داد، بلكه به تدريج بايد تغيير كند؛ افزايش بصيرت و معرفت و تجربه در تصميمهاي خوب و البته ساده او را آرام آرام آمده ميكند كه بتواند در تصميمهاي مهم هم خودش بيانديشد و ب مشورت ديگران كارهاي خود را انجام دهد.
ه
سؤال: يك همسر نمونه چه ويژگيهايي دارد؟
@استاد حسيني:
شوهر نمونه يك سري ويژگيهايي بايد داشته باشد و زن نمونه هم يك سري ويژگيهايي بايد داشته باشد.
به طور مشترك همسر نمونه بايد نيازهاي همسرش را بتواند ارضاء كند اگر مرد است در آمد حلال و اخلاق خوشي داشته باشد و اگر زن است سليقه زيبايي داشته باشد، عفت شايستهاي داشته باشد و صفات بسيار خوب ديگر كه در اين جزوه باز به برخي از آنها اشاره شده، به عنوان مثال برخي از صفات شايسته زن عبارت است از: ايمان، دينداري، فهم، قدرت يادگيري، حيامندي، عفت، پاكدامني، مهرباني، امانت، راستگويي، باوفايي، سالم بودن، با نشاط بودن، گشاده رو بودن، پر خنده بودن، مطيع و رئوف و همراه و فروتن و پذيراي شوهر بودن، سهلگير و با گذشت بودن، پر لطف و با صفا، پركار و كم توقع و قانع و صرفه جو، پاكيزه و آراسته و خوشبو و… كه شايسته است مردان جوان در انتخاب همسر به وجود اين صفات در دختر مورد نظر توجه كنند و دختران جوان نيز سعي كنند اين ويژگيها را در خود ايجاد كنند.

مقاله‌های مشابه

یکنواخت شدن زندگی همسران

یکنواخت شدن زندگی همسران

گروه روانشناسی سپیدار تحت نظر دکتر محمد ترکمان اگر از روزمرگی خسته شده اید، خوشحال نیستید، انگیزه کافی برای زندگی ندارید و غم و اندوه شما را فرا گرفته وقتش رسیده که برای ایجاد تغییراتی در زندگی تان تلاش کنید. هنگامی که شما در یک رابطه شروع به ناسازگاری میکنید، احتمالا...

بیشتر بخوانید
تعریف و انواع عشق ناکام

تعریف و انواع عشق ناکام

گروه روانشناسی سپیدار تحت نظر دکتر محمد ترکمان عشق و فقدان دو روی یک سکه هستند؛ بی‌تردید هر رابطه‌ای با مرگ یا جدایی خاتمه می‌‌یابد و تجربه عشق به رویارویی اجتناب ناپذیر فقدان می‌انجامد. افراد در سراسر زندگی خود عشق و فقدان را تجربه می‌کند. هر چند فقدان عموماً به از...

بیشتر بخوانید

شما هم به جمع ۱۰۰,۰۰۰ مشترک خبرنامه‌ ما بپیونید

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.