آيا بيش زا 35 سال سن داريد؟ تاريخچه ژنتيکی در دوران بارداری 
آيا شما يا والدينتان در تاريخچة فاميلي، کودکي با بيماري سيستي فيبروزيس، سندرم داون ( مونگوليسم)، هموفيلي، عقب ماندگي ذهني، تحليل عضلاني ( ديستروفي)، آسيب‌هاي دستگاه عصبي ( از قبيل اسپينا بيفيدا و آن سفالي)، کم خوني سلولهاي داسي شکل ( که بيشتر در ن‍ژاد سياه پوست ديده مي‌شود)، تالاسمي ( بيشتر در يونانيان، ايتاليايي‌ها، نژاد سفيد پوست مديترانه‌اي و آسيايي‌ها ديده مي‌شود) و يا هر ناهنجاري ژنتيکي و يا بيماري کروموزومي ديگري، داريد؟
معاينات:
وزن و فشار خون شما اندازه‌گيري مي‌شود. بدين شکل شما و پزشکتان قادر خواهيد بود در طول بارداري دريابيد، چقدر اضافه وزن داشته‌ايد و فشار خونتان چه تغييراتي کرده است.
پزشک احتمالاً يک معاينة داخل لگني برايتان انجام خواهد داد تا حاملگي را تأئيد کرده و تشخيص دهد چه مدتي است که بارداري شده‌ايد. از ديد پزشکان معاينه داخل لگني خانمهاي باردار يک وسيلة تشخيصي و نشاندهندة اطلاعات مهمي است. هنگام بارداري، سرويکس نرم و برنگ آبي يا ارغواني است، رحم در جائيکه به سرويکس وصل مي‌شود، کُروي و نرم احساس مي‌گردد و تخمدان که تخمک را بوجود آورده بزرگتر و سفت شده است. معاينة داخل لگني از لحاظ ارزيابي ساختمان لگن، اندازه و شکل استخوانهاي لگن نيز مهم است. اين معيانه مي‌تواند خانمهاي لاغر و ظريفي را که معتقدند لگن آنها کوچکتر از آن است که بتوانند زايمان طبيعي داشته باشند، از مناسب بودن اندازة لگن مطمئن سازد؛ زيرا شايد کسي که در ظاهر داراي لگن بزرگي است و انجام عمل سزارين براي او ضروري بنظر نمي‌رسد، از لحاظ ساختمان داخلي دچار مشکل بوده و ناچار به عمل سزارين شود و برعکس خانمي با سايز کوچکتر که در ظاهر داراي باسن کوچکي است، داراي لگن وسيع و جاداري باشد. البته اندازة بچه نيز يک عامل تعيين کننده است. در اينجا توارث مي‌تواند به ياري خانمهايي که جثة ريزتري دارند، بيايد زيرا ممکن است کودک نيز درشت نبوده و زايمان راحت صورت گيرد، بخصوص اگر پدر نيز داراي اندام ظريفي باشد.
معاينه داخلي لگني و اطلاعاتي که راجع به آخرين قاعدگي خود به پزشک داده‌ايد، کافيست تا او بتواند تاريخ زايمان را برايتان اعلام کند. اگر هنوز در مودر زمان حاملگي شکي وجود داشته باشد، مکن است پزشک دستور انجا يک آزمايش اندازه‌گيري هورمون حاملگي hcGبدهد. همچنين مي توانيد براي دانستن زمان تولد کودک يک سونوگرافي انجام دهيد. در سونوگرافي بوسيلة امواج اولتراسوند تصوير رحم بروي نمايشگر دستگاه تشکيل مي‌شود. عمل امواج اولتراسوند در سونوگرافي شبيه به دستگاه سونار است. امواج صدا به محتويات داخل شکم، جفت، رحم يا جنين برخرود کرده و از آن به سوي گيرندة دستگاه منعکس مي‌شود، بدين شکل يک تصوير صوتي تشکيل مي‌گردد. با اندازه‌گيري اعضاء مختلف مي‌توان اطلاعات کاملاً دقيقي بدست آورد. بطور مثال اندازه‌گيري اعضاء مختلف مي توان اطلاعات کاملاً دقيقي بدست آورد. بطور مثال اندازه‌گيري کيسة آمنيوتيک در اوايل بارداري ( کيسه، داخل رحم و همپاي جنين رشد مي‌کند)، پوستة جنين، فمور ( استخوان دراز پا)، شکم، درازاي فرق سر تا کفل و همچنين تشخيص شکلي که جنين در طول رشد در شکم مادر خواهد داشت و يا در نظر داشتن محفظه‌هاي قلب جنين.
اگر در طول سال اخير تست سرطان رحم انجام نداده ايد، اکنون پزشک همراه با معاينة لگن اين نمونه‌برداري را برايتان انجام خواهد داد. پستانها نيز معاينه خواهند شد. اگر نمي‌دانيد چگونه بايد خودتان پستانتان را معاينه کنيد، از پزشک بخواهيد تا اين عمل را بشما بياموزد. در طول مدت بارداري ( مانند زماني که باردار نبوديد) بسيار مهم است که هر ماه سينه‌هاي خود را معاينه کرده و هرگونه توده و يا حالت غير طبيعي را به پزشک گزارش دهيد.
آزمايشات معمول و ضروري خون و ادرار نيز در همان اوائل بارداري انجام خواهد شد ( به جدول صفحه 27 مراجعه کنيد.) همچنين پزشک احتمالاً راجع به رژيم غذايي، ويتامينها، ورزش و مشکلات احتمالي با شمال صحبت خواهد نمود. از اين پس مي‌توانيد در هر جلسة معاينه دربارة تمام مشکلات و احساسات خود با پزشک صحبت کنيد. بهتر است دفترچة يادداشت کوچکي همراه خود داشته باشيد تا هنگام صحبت با پزشک، نکاتي را که بنظرتان مهم است يادداشت کنيد. همچنين مي‌توانيد قبل از ملاقات با پزش سوالاتتان را در آن بنويسيد تا چيزي را فراموش نکنيد. با اين روش نه تنها مي توانيد راه حل ساده‌اي براي پرداختن به تمام موارد مهم بيابيد، بلکه اين دفترچه مي‌توانيد راه حل ساده‌اي براي پرداختن به تمام موارد مهم بيابيد، بلکه اين دفترچه مي‌تواند مانند يک دفترچه خاطرات براي شما و کودکتان باقي بماند.
عقايد خود را سانسور نکنيد. اگر سوالي داريد که کمي ابلهانه بنظر مي‌رسد، بايد بدانيد که احتمالاً سوالتان موردي نيست که پزشک تاکنون نشنيده باشد. برخجالت خود چيره شويد، چيزي که بدست خواهيد آورد، اينست: اظهار نظر کارشناسي و توجه و رسيدگي بيشتر از جانب پزشک؛ همچنين شما نيز قادر خواهيد بود بهتر دريابيد که به چه چيزي نياز داريد و از پزشک انتظار ارائه خدمات بهتري داشته باشيد.
آزمايشات تشخيصي معمول در دورة قبل از زايمان
نوع آزمايش
هدف
زمان و چگونگي انجام آزمايش
خون
تعيين نوع گروه خوني و Rh، همچنين کشف آنتي‌باديهايي که احتمالاً بدن مادر بر عليه جنين بدليل Rh ناسازگاري که از پدر به ارث برده، ساخته است.
زمان: در اولين معاينة قبل از زايمان. خون از رگ بازو گرفته مي‌شود. نوع گروه خوني به اين دليل بايد شناخته شود که ممکن است در زايمان نياز به تزريق خون داشته باشيد. نوع Rh نيز بايد تعيين گردد زيرا جنين ممکن است Rh ناسازگار با مادر داشته باشد. اگر مورد غير طبيعي پيش آيد، آزمايش خون دوباره تکرار مي‌گردد.
اندازه‌گيري فشار خون
شمارش کامل گلبولهاي خوني (CBC)
براي تشخيص علائم اوليه مسموميت حاملگي
اين آزمايش تصويري از خون بدست مي‌دهد و شامل شمارش سلولهاي قرمز خون، هموگلوبين و هماتوکريت براي تشخيص کم خوني مي‌شود. همچنين شمارش سلولهاي سفي خون براي تشخيص عفونت، اندازه‌گيري پلاکتهاي خون ( عامل مهم در سيستم لخته شدن خون)، ميزان متوسط هموگلوبين و هماتوکريت براي تشخيص نرمال بودن هموگلوبين خون.
زمان: در هر معاينة قبل از زايمان، بوسيلة فشار سنج الکتريکي يا بازوبند و استتسکوپ
آلبومين
تشخيص توکسمي ( مسموميت حاملگي)
زمانک در هر معاينه قبل از زايمان، بوسيلة نمونه‌برداري از ادرار و براي اثبات وجود گلوگز در ادرار
گلوکز
تشيخص هيپرگليسمي يا ديابت حاملگي
زمان: در هر معاينه قبل از زايمان، بوسيلة نمونه‌برداري از ادرار و براي اثبات وجود گلوکز در ادرار
مايع سرخجه
تعيين اينکه آيا شما نسبت به سرخجه مصون هستيد يا خير
زمان: در اولين معاينة پزشکي قبل از زايمان. با گرفتن خون از رگ بازو. اگر در نمونة خون آنتي بادي هاي مربوط به اين بيماري وجود داشته باشد، شما نسبت به آن ايمن خواهيد بود در غير اين صورت بايد ترتيبي دهيد تا در معرض ابتلاء به اين بيماري قرار نگيريد. بخصوص در طول سه ماهة اول بارداري که بيماري سرخجه مي‌تواند صدمات جدي به جنين وارد کند. پس از زايمان قبل از اينکه دوباره تصميم به بارداري بگيريد، خود را بوسيلة واکسن در برابر اين بيماري مصون سازيد. بياد داشته باشيد که بايد بمدت حداقل سه ماه صبر کرده و سپس باردار شويد.
مايع توکسوپلاسموز
کشف اينکه آيا شما حامل انگل توکسوپلاسموز هستيد يا خير. اين انگل از راه مدفوع گربه و گوشت خام يا خوب پخته نشده به انسان مي‌رسد و موجب بروز بيماري خفيفي در بزرگسالان مي‌شود. اما در جنين مي‌تواند موجب علائم بسيار شديد و حتي مرگ شود.
زمان: در اولين معاينة قبل از زايمان و هر زماني که احتمالاً در معرض ابتلاء به اين بيماري قرار بگيريد. با استفاده از نمونه‌برداري خون از رگ بازو. اگر عامل عفونت در خون کشف شد بايد با پزشک و يک متخصص ژنتيک مشور نمود.
کشف گنوره
کشف عفونت گنوره در بدن
زمان: در اولين معاينة پزشکي قبل از زايمان و هر زماني که تصور کرديد در معرض ابتلاء به اين بيماري قرار گرفته ايد. بوسيلة آناليز ( تجزيه) ترشحات واژن و براي محافظت نوزاد از ابتلاء به عفونتهاي شديد چشمي.
VDRL
تشخيص سيفليس
زمان: در اولين معاينة پزشکي قبل از زايمان و هر زماني که در معرض ابتلاء به بيماري قرار گرفتيد. با استفاده از نمونه‌برداري از خون رگ بازو. اگر دچار اين بيماري هستيد بايد سريعاً براي درمان اقدام فرمائيد.
هپتاتيتB
تشخيص بيماري هپاتيت B
در اولين معاينه قبل از زايمان و هر زماني که در معرض ابتلاء به آن قرار گرفتيد. و با استفاده از نمونه برداري خون از رگ بازو.
ساير آزمايشهاي مربوط به بيماريهاي مقاربتي قابل انتقال از قبيل کلاميديا، HIV(ايدز) و هر بيماري ديگري که احتمال مي‌دهيد در معرض ابتلاي به آن قرار گرفته‌ايد.

معاينات بعدي قبل از زايمان
ممکن است پزشک از شما بخواهد که قبل از هر معاينه يک نمونة ادرار در صبح زود گرفته وبه آزمايشگاه ببريد. اينکار مکن است در ابتدا عجيب و غير ضروري بنظر رسد، قرار دادن يک شيشه از ادرار در کيف و حمل آن تا رسيدن به مطب پزشک کار دلپذيري نيست اما ادرار صبح غليظترين نمونه است و بيشترين اثر را در آزمايش گلوکز (براي اطلاع از علايم هيپرگليسمي يا ديابت حاملگي) و آلبومين ( براي تشخيص توکسمي) دارد.
در هر معاينة قبل از زايمان، شما وزن خواهيد شد و فشار خونتان اندازه‌گيري مي‌شود.
پزشک وضعيت جنين و نحوة قرار گرفتن آنرا بررسي مي‌کند و به صداي قلب جنين گوش مي‌دهد. احتمالاً شما نيز مي توانيد صداي قلب او را بشنويد؛ اين صدا شبيه به صداي ارتعاش يک پرده و بشکل حيرت‌آوري سريع و تند است، درست مانند صداي تاخت يک اسب. مي‌توانيد از همسر و يا کودکان ديگرتان نيز دعوت کنيد تا به اتاق معاينه آمده و صداي قلب جنين را گوش دهند. بسياري از زنان براي اولين بار در اين لحظه است که واقعاً در مي‌يابند کودکي در وجود آنها در حال رشد است.
اگر جنين سن کمتري نسبت به آنچه شما تصور مي‌کرديد، داشته باشد و يا حاملگي شما دوقلو، سه قلو يا بيشتر باشد ممکن است صداي قلب جنين را ديرتر از معمول بشنويد. بردبار باشيد، طولي نمي‌کشد که شما نيز طپش قلب او را حس خواهيد کرد.
احتمالاً در حدود هفتة چهاردهم بارداري پزشک فوندوس شما را اندازه خواهد گرفت. ممکن است متعجب شده و بپرسيد: در آناتومي چه قسمتي از بدنتان فوندوس نام دارد و چرا تاکنون اسم آنرا نشنيده بوديد. فوندوس در واقع بلندي رحم شماست که اندازة آن مرتباً در طول دوره بارداري افزايش خواهد يافت. بهمين دليل است که تاکنون اين کلمه را نشنيده بوديد. اگر اولين باري است که باردار مي‌شويد تاکنون هيچگاه نديده‌ايد که رحم تا چه اندازه قابل ارتجاع بوده و مي‌تواند چه حجمي را در خود جاي دهد. هر ماه، زماني که قاعدگي آغاز مي‌شود، مقداري از بافت جدار رحم ( آندومتر) تخريب شده و بشکل خون از واژن خارج مي‌شود که ممکن است با کمي کرامپ و دل درد همراه باشد. اما حاملگي زمان رشد و شکوه رحم است. آندومتر ضخيم‌ فرصت آنرا پيدا مي‌کند که جنين را در خود پرورش دهد. پس از گذشت نه ماه رحم بشکل بادکنکي در مي‌آيد که با موجود داخل آن کاملاً منبسط شده است. در اين زمان فوندوس به حداکثر اندازة خود رسيده است.