در واقع هر حاملگي مانند اثر انگشت، مخصوص هر فرد است. شايد شما نيز شنيده باشيد که زني بگويد:« زمانيکه فرزند اولم را باردار بودم هميشه احساس کج خلقي و بيماري داشتم اما برعکس هنگام بارداري دوم بقدري راحت بودم که فکر مي‌کنم هيچگاه احساس به اين خوبي نداشته‌ام.» در دوران بارداری چه تغييراتی در بدن مادر بوجود می‌آيد؟ در طول معاينات و ديدارهاي قبل از زايمان پزشک شما را براي تغييراتي که احتمالاً متحمل خواهيد شد، آماده خواهد نمود. شما نيز بهتر است در مورد نگرانيهايي که ممکن است ذهن‌تان را مشغول کرده باشد با او مشورت کنيد. (مي‌توانيد دربارة تغييرات جسماني و روحي که احتمالاً زنان باردار خواهند داشت به فصل نهم، نگرانيهاي پنهان مراجعه کنيد. )