در طول دوره بارداری رحم و جنين چه تغييراتی خواهند داشت؟

سه ماهة اول                                                                                                                                                    ماه اول:
حدود شش روز پس از آبستني، نطفه ( تخمک بارور شده) درون ديوارة رحم جايگزين شده و کيسة زرده با ساقة بلندش به بند ناف متصل مي‌شود. محفظة آمنيوتيک از مايعي پر مي‌گردد که دور تا دور جنين را احاطه مي‌کند. تشکيل دستگاه قلبي، عروقي جنين در طول ماه اول شروع شده و بتدريج تکامل مي‌يابد. دستگاه عصبي و گوارش نيز شروع به شکل گيري مي‌نمايد.
همچنين در ماه اول اعضايي شکل گرفته و تکامل پيدا مي‌کنند که بتوانند جنين را تغذيه کرده و آنرا حفظ نمايند:
□ تکامل بند ناف: با اين وسيله به جنين مواد غذايي و اکسيژن مي‌رسد و مواد زائد تشکيل شده در بدن جنين نيز از همين راه دفع مي‌گردد.
□ 17 الي 20 روز پس از آبستني، جفت، يک عضو کاملاً جديد شروع به شکل‌گيري در ديوارة رحم مي‌کند. صدها رشتة نازک شبيه به انگشت بداخل ديوارة رحم فرو رفته و مجموع آنها جفت را تشکيل مي‌دهد. اين عضو آميخته‌اي از بافت رحم و جنين است. اگر رشته‌ها و بندهايي را که درهم پيچيده شده و جفت را ساخته‌اند، باز کنيم و بدنبال يکديگر قرار دهيم، خطي بطور 30 مايل تشکيل خواهد شد.
جفت يک وسيلة تبادل است، يک رابط که هم جنين و هم مادر به آن راه دارند. از طريق جفت، شما به جنين اکسيژن و ساير مواد ضروري و حياتي مانند گلوکز و اسيدهاي آمينه و همچنين آنتي‌بادي‌هايي بر ضد عفونتها مي‌رسانيد. از طريق بند ناف، جنين مواد زائد و دي‌اکسيد کربن را دفع مي‌کند.
جفت همچنين سازندة هورمونهاي hpL,hcGاستروژن و پروژسترون و چند هورمون مهم ديگر است اغلب به جفت after birth(پس از زايمان) گفته مي‌شود زيرا پس از بدنيا آمدن کودک از بدن مادر خارج مي‌گردد. در انتهاي حاملگي وزن جفت تا وزن کودک بوده و شبيه به جسم حجيم و اسفنجي شکلي بنظر مي‌رسد. در واقع نام جفت (placenta)نيز از زبان لاتين گرفته شده و به معناي کيک است.
□ مايع آمنيوتيک: مايعي است که جنين در آن شناور است. در اوايل بارداري مقدار اين مايع کم است اما در انتهاي حاملگي مقدار آن به هزار ميلي‌لتير مي‌رسد. مايع آمنيوتيک چيزي بيش از يک حوضچه شنا براي جنين است و در واقع نقش رابط بين مادر و جنين را بازي مي‌ند. جنين از اين مايع مي‌بلعد، مي‌نوشد، هنگام تنفس اين مايع در داخل و خارج ششهاي جنين مي‌گردد و جنين ادرار خود را در آن دفع مي‌کند.
ماه دوم:
نطفه به شکل يک رويان کوچک به اندازة بيش از 5/2 سانتيمتر در مي‌آيد. قلب شروع به طپش مي‌کند و مغز تکامل خود را آغاز مي‌نمايد. در اين ماه رژيم غذايي شما بسيار مهم است و بايد کاملاً غني بوده و شامل مواد پروتئيني، کلسيم و آهن‌دار باشد. جوانه‌هاي دست و پا آشکار مي‌گردد. اجزاء صورت، انگشتان دست و پا، پلکها و گوشها بتدريج شکل مي‌گيرند.
ماه سوم:
حال ديگر رويان را جنين يا فتوس نام مي‌دهيم. اين جنين بطول 10 سانتيمتر بوده و دستگاههاي اصلي بدن او شکل گرفته‌اند. دستگاه تناسلي نيز شروع به تکامل کرده است. عمل دفع ادرار و گردش خون و فعاليت کبد آغاز مي‌گردد. او اکنون مي‌تواند مشتها و دهان خود را باز کند. پلکها، بيني و موها نيز شکل گرفته‌اند.                                                                             سه ماهة دوم
ماه چهارم:
حرکات تنفسي آشکار مي‌شوند ( تنفس جنين از حدود هفتة سيزدهم يا چهاردهم پس از آبستني و يا سه ماه و نيمگي آغاز مي‌شود). جنين اينک حدود 15 سانتيمتر طول دارد.
ماه پنجم:
طول جنين ممکن است 25 سانتيمتر باشد. رفلکس بلع تکامل يافته است. موهاي ريزي بنام کرک بدن او را پوشانده‌اند.
حدود 16 تا 20 هفته پس از آبستني مي‌توانيد حرکت جنين را حس کنيد. اگر براي دومين باري است که باردار شده‌ايد ممکن است حرکت جنين را زودتر احساس کنيد زيرا مي‌دانيد که در انتظار چه چيزي هستيد و اگر تاکنون کودکي نداشته‌ايد، شايد مدتي طول بکشد تا متوجه شويد که آن لرزشي که در درون خود شبيه به بال زدن يک پروانه حس مي‌کنيد، در واقع همان حرکت جنين در دنياي آبي رحم است.
همچنانکه جنين رشد مي‌کند و در طول ماههاي بعدي نيروي بيشتري مي‌گيرد، کودک يييييبي شک بزرگترين اکروباتيست جهان خواهد شد.
ماه ششم:
جنين اکنون حدود 30 سانتيمتر طول دارد و وزن آن حدود 2 پاوند است. جنين بسيار لاغر بنظر مي‌رسد زيرا چربي زير پوست هنوز شکل نگرفته است. اگر جنين در اين ماه بدنيا بيايد شانس زنده ماندن در خارج از محيط رحم را خواهد داشت.                   سه ماهة سوم
ماه هفتم
چربي شروع به تجمع در زير پوست جنين مي‌کند. وزن جنين رو به افزايش گذاشته و حدود 3 پاوند شده است. رفلکس‌هاي بيشتري در اين ماه تکامل مي‌يابند و جنين مي‌تواند انگشت شست خود را بمکد! اگر زايمان زودرس پيش آيد، کودک زنده خواهد بود.
بدن جنين در اين مرحله از ماده‌اي پنيري شکل بنام ورنيکس پوشيده شده است.
ماه هشتم:
اين ماه براي رشد و تکامل جنين بسيار مهم است. وزن جنين ممکن است نزديک به دو برابر وزن ماه قبل شود. با وجود اينکه ششهاي جنني هنوز کاملاً تکامل نيافته‌اند اما شانس بسيار زيادي وجود دارد تا بتوانند در صورت بروز زايمان زودرس بدون کمک انکوباتور عمل طبيعي خود را انجام دهند.
ماه نهم:
وزن جنين افزايش يافته و به حدود 5/6 تا 5/7 پاوند مي‌رسد، طول آن 45 تا 50 سانتيمتر است. جنين در انتهاي ماه نهم ( پايان ترم حاملگي) کاملاً رحم را پر مي‌کند؛ بنابراين فضاي بسيار کوچکي براي حرکت آکروباتيست کوچک شما باقي مي‌ماند! هر روزي که در اين ماه مي‌گذرد جنين براي زايمان آماده‌تر مي‌گردد و زايمان آن بي‌خطرتر است. مطمئن‌ترين زمان براي زايمان از دو هفته مانده به تاريخ زايمان به بعد است.