از او بخواهيد تا در معاينات پزشکي قبل از زايمان ( پريناتال) شما را همراهي کند. گوش دادن به سؤالات شما از پزشک يا ماما او را نيز تشويق مي‌کند تا سوالاتش را از پزشک بپرسد. گوش دادن به صدا قلب جنين مي‌تواند احساس پدري را بهتر حس کند و با شنيدن جملة « همه چيز طبيعي است» از زبان پزشک، اطمينان خاطر يافته و خشنود مي‌گردد. خوب نگاه کنيد. اگر يک سونگرام ( تصويري که توسط سونگرافي تهيه شده و جنين را نشان مي‌دهد) داشته باشيد، به هر دوي شما کمک مي‌کند تا وجود کودک را بهتر احساس کنيد. اين تصوير همچنين مي‌تواند اولين عکس براي آلبوم کودک شما باشد.
بهتر است با يکديگر براي خريد لباس حاملگي برويد، همچنين وسايل اتاق کودک را نيز با هم و با سليقة هردويتان انتخاب کنيد. مي‌توانيد با کمک يک کتاب اسامي کودکان، ليستي زا اسمهاي مورد علاقه‌تان تهيه کرده و اوقات خوشي داشته باشيد، اين کار مسلماً شما را بخنده خواهد انداخت- واقعاً تا بحال کسي اسم کودکش را از اين کتابها پيدا کرده است؟ – اجازه دهيد همسرتان بيشتر بشما کمک کند. زني هنگاميکه در حضور همسرش دچار تهوع و استفراغ مي‌شد همواره احساس دست‌پاچگي مي‌کرد، تاز مانيکه متوجه شد همسرش هنگام برآورده کردن نيازهاي او و مراقبت از او احساس خوشايندي دارد. آوردن يک ليوان آب معدني، خريد بيسکوئيت نمکدار، نمدار کردن صورتش با يک دستمال مرطوب و نوازش موها اين احساس را در او بوجود مي‌آورد که همسرش همچنان او را دوست دارد و وضعيت فعلي تغييري در علاقه‌اش بوجود نياورده است. سهيم شدن، بطريقي در مشکلات و استراسهاي جسماني‌اي که زن بايد به تنهايي تحمل کند، فرصت خوبي براي ابراز علاقه است.

جلب نظر همسر در دروان بارداری در دوران بارداری یک امری بسیار ساده هست
با يکديگر از ماههاي قبل از ورود کودک بهره ببريد. گردش کوتاهي براي تعطيلات آخر هفته در نظر بگيريد. و صبح را در خانه مانده و صبحانه را در رختخواب ميل کنيد. با هم به پياده روي رفته و پيک‌نيک کوچکي ترتيب دهيد؛ حتي مي‌توانيد در خانه مانده و با هم روزنامه بخوانيد. گاهي براي شام به بيرون از خانه برويد. عشق بورزيد و حرکت کودک را با همديگر احساس کنيد.
مردي را مي‌شناختم که بهترين خاطرات با همسرت را در طول دورة بارداري مي‌دانست، آنها در آن زمان با يکديگر در خانه مانده و لحظات خوشي را مي‌گذراندند. مرد بسيار لذت مي‌برد از اينه دستش را روي شکم همسرش گذاشته و حرکت جنين را احساس کند. در ماههاي اول تنها موجهاي ضعيفي احساس مي‌شد اما در سه ماهه سوم اين حرکت شديدتر و ملموس‌تر شده و مرد بازي‌اي براي آن اختراع کرده بود که با همسرش از آن لذت مي‌بردند. آنها با يکديگر حرکت کودک را لمس کرده و حدس مي‌زدند: «فکر مي‌کنم اين زانوي او باشد! بنظر مي‌آيد اين مشت بچه است که بيرون زده!»