پيشگيري از بروز مشکلات براي جنين در طول بارداري اشکال مختلفي دارد. بطور مثال در جائيکه Rh مادر و جنين مخالف و ناسازگار است، تزريق خون مي‌تواند حتي در زمانيکه جنين هنوز در رحم مادر جاي دارد از طريق بند ناف صورت گيرد. زنان ديابتي مي‌توانند از بروز مشکلات براي جنين بوسيلة مراقبت صحيح و دقيق رژيم غذايي و کنترل گلوکز خون و تزريق به اندازة انسولين، جلوگيري کنند. دوري از استعمال الکل و سيگار مي‌تواند راه بسيار مهمي براي پيشگيري از بيماريهاي مادرزادي باشد.
براي برخي از مشکلات جنين، مي‌توان فتال تراپي انجام داد، يعني موارد معيني را قبل از تولد کودک و در رحم مادر اصلاح نمود، براي اصلاح اختلال تخلية ادار از مثانه مي‌توان با جراحي داخل رحمي لوله‌هاي نازکي را داخل مثانه، کارگذاشت. اولتراسونوگرافي مي‌تواند راهنماي دقيقي براي پزشک باشد.

مراحل پيشگيری و درمان مشکلات جنین چگونه است؟
فتال تراپي براي هر موردي توصيه نمي‌شود زيرا درمانها اغلب آزمايشي بوده و احتمالاً خطراتي را براي مادر يا جنين در بر خواهد داشت. در حين درمان ممکن است:
سلامت مادر بخطر بيافتد.
عمليات موفقيت آميز باشد اما جنين با مشکلات ديگري بدنيا آيد که جبران ناپذير بوده و يا تنها پس از تولد قابل اصلاح باشند.
تنها تا حدودي به اهداف درمان دست يابيم و يا عمل باعث صدمه‌اي شود که منجر به مرگ جنين گردد.
عمل موجب درد زود هنگام زايمان گردد.
شايد بروز عوارض جانبي چه در حال و چه در آينده باشيم زيرا اين درمانها اغلب در مرحلة آزمايشي بوده و کاملاً شناخته شده نيستند.