آيا در هر زايمانی به فتال مونيتورينگ نياز خواهد بود؟

سؤال: آيا در هر زايماني به فتال مونيتورينگ Fetal monitoring نياز خواهد بود؟

تنها وظيفه اين دستگاه نشان دادن طرح ضربان قلب جنين و انقباضات رحم است.

آيا در هر زايمانی به فتال مونيتورينگ نياز خواهد بود؟

پزشکي که در اين کار تخصص دارد از اين جريان اطلاعات مهمي را در مي‌يابد. مثلاً کافي بودن درد زايمان و پاسخ مناسب جنين به انقباضات. مونتيورها مي‌توانند با فراهم آوردن پنجره‌اي رو به جنين و ارزيابي ميزان واکنش او نسبت به استرس زايمان، تغييرات اساسي در تولد بدهند.
مونيتورهاي خارجي روي شکم مادر قرار گرفته و با اندازه‌گيري ضربان قلب جنين واکنش قلب نسبت به انقباضات را ارزيابي مي‌کنند، مونيتورهاي داخلي بوسيلة الکتروکودهايي بشکل قلابهاي ظريف و بارکي به جمجمة جنين وصل مي‌شوند. اين روش به پزشک امکان مي‌دهد که موثق‌ترين و قابل اعتمادترين اطلاعات را دربارة وضعيت جنين بدست آورد. بهمراه اين يافته‌ها و اطلاعات داده شده از مونيتورهاي فشار رحمي ( يک لوله تو خالي که فشار وارد بر مايع آمنيوتيک را اندازه‌گيري مي‌کند.) مي‌توان پاسخ جنين به انقباض رحم را ارزيابي نمود. هنگاميکه مونيتور داخلي نشان دهندة استرس جنين باشد، اطلاعات با گرفتن کمي خون از جمجمة جنين و آناليز آن براي تشخيص ميزان اسيديته، کامل مي‌شود. PH پائين به معناي اسيديتة بالا و نشاندهندة آسفکسيا Asphyxia(نقص در ذخيرة اکسيژن) است. اين اطلاعات نشان مي‌دهد که جنين احتمالاً ديگر قادر نيست بيش از اين در رحم باقي بماند يا استرس زايمان را تحمل کند و اغلب در اين موارد روش سزارين توصيه مي‌شود.
يک علامت احتمالي از ديسترس جنين ظهور مکونيوم (مدفوع جنين) براثر تخلية روده‌ها در مايع آمنيوتيک است. اغلب اين حالت داراي مفهوم خاصي نيست و معمولاً در وضعيت بريچ که باسن کودک رو به سرويکس قرار دارد با حرکت روده‌ها ديده مي‌شود. اما در حدود 20 درصد موارد، مکونيوم نشان دهندة ديسترس جنين بوده و بايد بررسي بيشتري صورت گيرد.

مقاله‌های مشابه

یکنواخت شدن زندگی همسران

یکنواخت شدن زندگی همسران

گروه روانشناسی سپیدار تحت نظر دکتر محمد ترکمان اگر از روزمرگی خسته شده اید، خوشحال نیستید، انگیزه کافی برای زندگی ندارید و غم و اندوه شما را فرا گرفته وقتش رسیده که برای ایجاد تغییراتی در زندگی تان تلاش کنید. هنگامی که شما در یک رابطه شروع به ناسازگاری میکنید، احتمالا...

بیشتر بخوانید
تعریف و انواع عشق ناکام

تعریف و انواع عشق ناکام

گروه روانشناسی سپیدار تحت نظر دکتر محمد ترکمان عشق و فقدان دو روی یک سکه هستند؛ بی‌تردید هر رابطه‌ای با مرگ یا جدایی خاتمه می‌‌یابد و تجربه عشق به رویارویی اجتناب ناپذیر فقدان می‌انجامد. افراد در سراسر زندگی خود عشق و فقدان را تجربه می‌کند. هر چند فقدان عموماً به از...

بیشتر بخوانید

شما هم به جمع ۱۰۰,۰۰۰ مشترک خبرنامه‌ ما بپیونید

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.