چه زمانی انجام عمل سزارين ضروری است؟

سؤال: چه زماني انجام عمل سزارين ضروري است؟

چه زمانی انجام عمل سزارين ضروری است؟مواردي که عمل سزارين انجام مي‌شود، شامل:
سزارين در زايمان قبلي: در صورتي که مادر در زايمان قبلي سزارين شده باشد، در زايمان بعدي نيز حتماً سزارين انجام مي‌شود. اين شعاري است که سابقاً با وسواس دنبال مي‌شد اما امروزه اگر موردي که در بارداري قبلي باعث انجام سزارين شده است، دوباره رخ ندهد و اگر محل اسکار در رحم بشکل افقي و در قسمت پائين رحم قرار گرفته باشد ( مخالف روش کلاسيک) دليلي براي انجام سزارين وجود نخواهد داشت، با اين وجود تصميم نهايي با پزشک است زيرا فشار زايمان ممکن است موجب شود که برش قبلي پاره شده و دوباره انجام اعمل سزارين ضروري گردد. برش عمودي براي سزارين در شرايط مختلفي انجام مي‌شود، مثلاً زمانيکه کودک در وضعيت طبيعي در رحم قرار نگرفته يا جفت در مقابل سرويکس است و مانع انجام برش طبيعي و افقي مي‌شود.
بزرگي جنين: گاه جنين بزرگتر و چاقتر از آن است که بتواند از راه سرويکس و کانال زايمان خارج شود، در اين صورت انجام سزارين ضروري خواهد بود.
ديسترس جنين: هنگاميکه فتال مونيتورينگ و مطالعات PH نشان مي‌دهد که جنين داراي اسيديته است، قلب او پاسخ مناسب به انقباضات رحم نمي‌دهد و برادي کاردي ( کندي ضربان قلب) دارد و احتمالاً قادر نخواهد بود در برابر استرس زايمان واژينال مقاومت کرده و سالم باقي بماند، عمل سزارين ايمن‌ترين روش خواهد بود.
جفت سرراهي: هنگامي که جفت در پائين رحم قرار گرفته و سرويکس را مسدود مي‌سازد، سزارين تنها راه خارج کردن کودک است.
جدا شدن جفت: اگر جفت ناگهان از ديوارة رحم جدا شده و موجب خونريزي گردد، انجام سزارين اورژانس اغلب ضروري است تا هم مادر و هم کودک از خطر نجات يابند.
شکست زايمان در مراحل تکامل: اگر سرويکس بشکل مناسبي در طول مدت زمان محدود باز نشود، کودک داخل لگن‌گير کند يا سرويکس کاملاً باز شده اما سر کودک نمي‌تواند بشکل مناسبي نزول کند، بچرخد يا خم شود، عمل سزارين لازم است.
وضعيت بريچ: وضعيتي است که در آن جنين بجاي اينکه هنگام زايمان با سر خارج شود بشکلي است که پا ( يا پاها) و باسن رو به سرويکس قرار مي‌گيرند. در برخي از موارد معين جنين بريچ مي‌تواند بشکل زايمان واژينال بدنيا آيد اما سزارين ايمن‌ترين روش براي بدنيا آوردن کودک بريچ است.
ساير موارد غيرطبيعي قرار گرفتن جنين در رحم: مانند خوابيدن افقي يا ترانسورس که شانه يا پهلوي کودک روبروي سرويکس قرار گرفته است.
حاملگي هاي چند قلو: اگر هر دو جنين بشکل طبيعي و در وضعيت قرار گرفتن سربطرف پائين باشند، زايمان واژينال کاملاً عملي است اما اگر يکي از جنين‌ها بريچ باشد عمل سزارين براي بدنيا آوردن هر دو کودک ضروري خواهد شد. اين قانون براي حاملگي‌هاي سه قلو ( يا چهار قلو و بيشتر) نيز صادق است.
هرپس: اگر مادر داراي زخمهاي فعال هرپس است که مي‌تواند کودک را در صورتي که بشکل واژينال بدنيا آيد، آلوده کند، سزارين انجام مي‌شود.
پرولاپس بند ناف: در اين حالت بند ناف نزول کرده، در ميان واژن قرار مي گيرد. در برخي موارد مانند وضعيت بريچ يا جنين هاي چند قلو از قبل بشما اطلاع داده مي‌شود که به سزارين نياز خواهيد داشت اما گاهي نيز تصمي براي انجام سزارين در آخرين لحظه گرفته مي‌شود، بعبارت ديگر سزارين اغلب آخرين راه چاره است. اگر واقعاً مايل باشيد که کودک را طبيعي بدنيال آوريد، خبر عمل سزارين مي‌تواند برايتان ناگوار باشد اما حالا بايد نگرشتان را در مودر تولد تغيير دهيد، سزارين در مواقع لزوم مي‌تواند بهترين و ايمن‌ترين روش براي کودک و شما باشد. اگر پزشک قبل از شروع زايمان و يا هنگام آن بشما پيشنهاد کند که بهتر است کودک را بروش سزارين بدنيا آوريد بايد مهمترين چيز براي شما تنها بدنيا آوردن کودکي سالم باشد. مطمئن باشيد که در زايمان طبيعي شکست نخورده‌اي بلکه موفق شده‌ايد که بهترين آغاز را به کودکتان هديه کنيد.

مقاله‌های مشابه

یکنواخت شدن زندگی همسران

یکنواخت شدن زندگی همسران

گروه روانشناسی سپیدار تحت نظر دکتر محمد ترکمان اگر از روزمرگی خسته شده اید، خوشحال نیستید، انگیزه کافی برای زندگی ندارید و غم و اندوه شما را فرا گرفته وقتش رسیده که برای ایجاد تغییراتی در زندگی تان تلاش کنید. هنگامی که شما در یک رابطه شروع به ناسازگاری میکنید، احتمالا...

بیشتر بخوانید
تعریف و انواع عشق ناکام

تعریف و انواع عشق ناکام

گروه روانشناسی سپیدار تحت نظر دکتر محمد ترکمان عشق و فقدان دو روی یک سکه هستند؛ بی‌تردید هر رابطه‌ای با مرگ یا جدایی خاتمه می‌‌یابد و تجربه عشق به رویارویی اجتناب ناپذیر فقدان می‌انجامد. افراد در سراسر زندگی خود عشق و فقدان را تجربه می‌کند. هر چند فقدان عموماً به از...

بیشتر بخوانید

شما هم به جمع ۱۰۰,۰۰۰ مشترک خبرنامه‌ ما بپیونید

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.