از يک پستان‌بند مخصوص شيردهي استفاده کنيد. پستانهاي شما اکنون بزرگتر و سنگين‌تر شده‌اند، يک پستان‌بند خوب مي‌تواند از افتادگي پستانها جلوگيري کند.و انواع مختلف پستان‌بندهاي مخصوص شيردهي را امتحان کنيد تا ببينيد کداميک مناسب شماست. برخي از اين پستان‌بندها را نمي توان با يک دست باز کرد، يک امتياز ويژه براي پستان بند اين است که بتوانيد در حالي که کودک گريان خود را با يک دست نگه داشته‌ايد محل مخصوص شيردهي را باز کنيد. اگر از پستانها شير ترشح مي‌شود از بالشتک مخصوص استفاده کرده و آنها را در پستان‌بند بگذاريد تا شير را جذب کند.

چگونه بايد بانوان از سینه های خود مراقبت کنند؟
از صابون استفاده نکرده و با وازلين نوک سينه‌ها را نرم نگاه داريد. نوک سينه‌ها بطور طبيعي با چربي بدن و عرق نرم هستند، آنها را تنها با آب ولرم بشوئيد. اگر نوک سينه‌هايتان خيلي خشک هستند و يا ترک خورده‌اند، کرم يا لوسيون ساده مي‌تواند مؤثر باشد.
شيردهي را منظم انجام دهيد تا جريان شيرهمواره باقي بماند و پستانها نيز راحت‌تر باشند.
شبي تصميم مي‌گيريد تا براي شما با يکي از دوستانتان بيرون برويد، يعني اينکه نمي‌توانيد به کودک شير بدهيد پس بايد بطري محتوي شير خودتان را با همسرتان يا پرستار بچه در خانه بگذاريد اما بدنتان ساعت شماطه‌اي خود را به همراه دارد، در حوالي زمان معمول براي شيردادن به نوزاد احساس مي‌کنيد رفلکس شيردهي آغاز شده است. متوجه خواهيد شد که شير در پستان تجمع کرده و آماده است تا کودک آنرا بمکد و شما واقعاً نمي‌توانيد مانع آن شويد، در مدت کوتاهي پستانها سخت و سفت شده و درد شديدي آغاز مي‌شود. چندين راه حل وجود دارد:
1- قبل از اينکه زا خانه خارج شويد شير را از پستانها تخليه کنيد. براي اينکار مي‌توانيد از يک شير دوش برقي يا دستي استفاده کنيد و يا از دستهايتان کمک بگيريد ( چند بار پستانها را از بالا بطرف نوک پستان بماليد تا جريان شير تحريک شود) نوک پستان را مابين شست و سبابة دست راست بگيريد و آنرا بين دو انگشت فشار دهيد تا احساس نماييد که شير از ميان سينه به خارج کشيده مي‌شود، شير را درون يک بطري تميز يا فنجان ذخيهر کنيد. اينکار را با پستان چپ نيز انجام دهيد. اگر هنگام تخلية شير، شير کمي از پستان خارج شود و يا پر شدن پستان زودتر از آنچه که انتظار داشتيد رخ دهد، هيچگاه آن‌ها را به حال خود رها نکنيد حتماً به اتاق خلوتي رفته و مدتي تخلية شير را ادامه دهيد تا احساس آسودگي نمائيد.
2- پر شدن پستانها را تحمل نکرده و هر چه زودتر به خانه برگرديد. حتماً با همسرتان يا پرستار کودک تماس بگيريد تا از مراجعت شما آگاه شده و قبل از رسيدنتان به خانه، به کودک شير ندهند کودک در اين حالت بقدر کافي گرسنه است و مي‌تواند پستانتان را از شير خالي کند. نگران خواب کودک نباشيد. پس از رسيدن به خانه فوراً سراغ نوزاد رفته و حتي زمان را براي در آوردن کت خود از دست ندهيد. اغلب مادران در اين حالت کودک خواب آلود خود را در آغوش گرفته، روي صندلي راحتي مي‌پرند و شير دادن را تا زماني ادامه مي‌دهند که پستان خالي شده و احساس آسودگي نمايند. کودکان معمولاً براحتي با مادران خود همکاري مي‌کنند.
3- اگر شغل شما بشکلي است که ناچاريد اغلب بيرون از خانه باشيد و يا مي‌خواهيد هر شب ساعتي را به خود اختصاص دهيد، مي‌توانيد بطري را از شير خودتان پر کرده و کودک را با همسرتان تنها بگذاريد. ( تغذية آخر شب را براي خودتان نگهداريد) . اگر اين ساعت داراي برنامة منظمي باشد پس از مدتي پستانها به برنامة جديد عادت کرده ( ساعت بيولوژيک آنها تغيير مي‌کند) و ديگر ناچار پر شدن پستانها و درد نخواهيد شد.
وضعيت شير دادن به کودک را متناوباً تغيير دهيد تا نوک سينه‌ها همواره در يک منطقه فشرده نشود. شيردهي را گاهي در حالت دراز کش و گاه نشسته انجام دهيد.
اگر يک يا هر دو پستان قرمز، داغ و حساس شدند و يا اگر دچار تب هستيد، بپزشک مراجعه کنيد، اينها علائم عفونت پستان هستند. ماساژ ملايم در آب گرم و استفاده از آنتي‌بيوتيکي که پزشک تجويز کرده است اغلب اين مشکل را بسرعت حل مي کند. در زمان عفونت پستانها بايد شيردهي را متوقف کنيد اما اگر عفونت در يکي از پستانها ديده شد تغذية کودک از پستان ديگر هيچ اشکالي نخواهد داشت.