معمولاً در يک حاملگي نرمال که همه چيز خوب و عادي پيش مي‌رود، يک ماما مي‌تواند مراقبتهاي معمول در دورة حاملگي را براي شما انجام دهد. برخي از خانمها نيز عقيده دارند که انتخاب يک ماما مي‌تواند از معاينات پيچيده و بظاهر غير ضروري پزشکي جلوگيري کرده و همچنين ارتباط نزديکتري با وي برقرار کند؛ اما اين نقطه نظر صحيح نيست؛ هيچ کدام از پزشکان و ماماها منحصر بفرد نيستند. برخي خوش خلق‌تر بوده و مريضان بيشتري نسبت به ديگران دارند و برخي در انجا عملياتهاي پزشکي از سايرين ورزيده‌ترند.
البته اين مهم است که با پزشک يا ماما کاملاً راحت بوده و احساس دوستي بنمائيد اما شما بايد نه ماه تحت نظر باشيد و ممکن است در طول اين مدت موقعيتهاي وخيمي چون خونريزي برايتان بوجود آيد که در آن لحظات تنها يک پزشک مي‌تواند بشما کمک کند. در اين مواقع راحتي و رابطه را کنار گذاشته و فوراً به پزشک مراجعه فرمائيد.
چگونه می‌توانم يک پزشک يا ماما انتخاب کنم ؟ البته در بسياري از موارد يک ماماي توانا و مجهز مي تواند کافي باشد اما براحتي نمي‌تواند با همة مشکلاتي که ممکن است در طي حاملگي و زايمان پيش آيد مواجه شود. اتفاقات اغلب غير قابل پيش بيني هستند و حتي در زنان طبيعي و سالم و نوزادان بدون مشکل نيز ممکن است ناگهان خطراتي بروز کند. بهتر است پزشکي را انتخاب کنيد که بتواند شما و فرزندتان را از خطرات احتمالي که ممکن است تهديدتان کند، با کمک تکنولو‍ي پيشرفته پزشکي حفظ کند.
برخي از پزشکان در مطب خود از ماماهاي تحصيل کرده و قابل اطمينان کمک مي‌گيرند. اين ماما مي تواند معاينات لازم و روتين ( معمول) را انجام داده، به سوالات شما پاسخ دهد، کلاسهاي آموزش نحوة زايمان را براي گروهي از خانمهاي حامله ترتيب داده و همچنين هنگام زايمان و توليد کودک به پزشک کمک کند.