آيا بهتر نيست از باردار شدن منصرف شوم؟

آيا بهتر نيست از باردار شدن منصرف شوم؟

آيا بهتر نيست از باردار شدن منصرف شوم؟ داشتن يک کودک لزوماً يک تصميم اقتصادي نيست اما مسلماً موجب رفع کمبود خانواده خواهد شد. از يک ديدگاه کاملاً اقتصادي بدنيا آوردن کودک کاري کاملاً مخاطره آميز خواهد بود؛ تصور کنيد چه معامله‌اي انجام خواهيد داد، سرمايه: تحمل مشکلات و استرس و خرج مبلغ زيادي پول براي ساليان متمادي و سود: هيچ چيز جز عشق.
اما تمايل براي پدر يا مادر شدن از قلب مي‌آيد، تنها عضوي که منطق را باور ندارد. شايد بگوئيد حال زمان مناسبي براي بچه دار شدن نيست اما اگر همه منتظر بمانند شايد ديگر هيچ بچه‌اي در کار نباشد. داشتن بچه برنامة طبيعي زندگي را درهم خواهد ريخت و همچنين برنامة مالي و اقتصادي آن را، اما اگر از اين آشفتگي بخوبي استقبال کنيد، هيچگاه آرزو نخواهيد کرد که دوباره به وضعيت ثابت قبلي باز گرديد. بيشتر والدين بخاطر عشق کودک، وظايف و مخارج آنرا نيز قبول مي‌کنند و هنگاميکه چنين تصوري براي والدين وجود داشته باشد، راههايي براي تحمل سختيها نيز خواهند يافت. هيچ چيز بهتر از يک کودک نمي تواند برانگيزانندة وضعيت اقتصادي خانواده باشد!

مقاله‌های مشابه

یکنواخت شدن زندگی همسران

یکنواخت شدن زندگی همسران

گروه روانشناسی سپیدار تحت نظر دکتر محمد ترکمان اگر از روزمرگی خسته شده اید، خوشحال نیستید، انگیزه کافی برای زندگی ندارید و غم و اندوه شما را فرا گرفته وقتش رسیده که برای ایجاد تغییراتی در زندگی تان تلاش کنید. هنگامی که شما در یک رابطه شروع به ناسازگاری میکنید، احتمالا...

بیشتر بخوانید
تعریف و انواع عشق ناکام

تعریف و انواع عشق ناکام

گروه روانشناسی سپیدار تحت نظر دکتر محمد ترکمان عشق و فقدان دو روی یک سکه هستند؛ بی‌تردید هر رابطه‌ای با مرگ یا جدایی خاتمه می‌‌یابد و تجربه عشق به رویارویی اجتناب ناپذیر فقدان می‌انجامد. افراد در سراسر زندگی خود عشق و فقدان را تجربه می‌کند. هر چند فقدان عموماً به از...

بیشتر بخوانید

شما هم به جمع ۱۰۰,۰۰۰ مشترک خبرنامه‌ ما بپیونید

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.