سن در مادر شدن نقش زيادي ندارد، البته بارداري يک زن با سن 35 سال يا بيشتر مي‌تواند خطر آفرين باشد اما اگر اين زنان نيز از لحاظ سلامت مشکلي نداشته باشند مي‌توانند بارداري و زايمان کاملاً طبيعي با تولد کودکي سالم داشته باشند. دادن تاريخچة کامل خانوادگي به پزشک مي‌تواند شانس داشتن چنين موقعيتي را افزايش دهد.
گاهي مادر شدن در سن بالاتر مي تواند حتي يک امتياز احساسي نسبت به سايرين باشد. خانمي مي‌گفت: »احساس مي‌کنم براي اينکه آمادگي داشته باشم که به فرد ديگري کمک کنم تا بزرگ شود، نياز دارم تا سن 30 سالگي را پشت سربگذارم.»
آيا من برای مادر شدن سن زيادی دارم؟ اگر بالاتر رفتن سن بديعي معني باشد که شما از لحاظ احساسي بالغ‌تر خواهيد شد، بسيار خوب، پس مي‌توانيد با همسر و خويشاوندانتان توافق کرده و هنگاميکه از لحاظ مالي و احساسي در وضعيت مناسبي قرار گرفتند اقدام به حاملگي نمائيد، اين حالت ممکن است به سود خود و کودکتان نيز باشد.
اما بخاطر داشته باشيد، آبستني ممکن است در اين سن مشکلتر شود و زنان با سن بالا بيشتر در معرض خطراتي چون سقط جنين، سندرم داون ( مونگوليسم) و ساير بيماريها و نواقص مادرزادي براي جنين و بروز مشکلاتي چون فشار خون بالا، بيماريهاي قلبي، تومورهاي فيبروئيد، رحم منقبض شونده و عمل سزارين براي مادر قرار خواهند داشت. با پزشک خود مشورت کرده و احتمال وجود چنين خطراتي را بررسي کنيد اما اجازه ندهيد اين خطرات شما را بترساند. معمولاً مراقبتهاي خوب قبل از زايمان ميزان بروز اين خطرات را کم کرده و يا آنها را رفع مي‌نمايد.