نکته 46: قند خون بايد در اولين ويزيت و سپس در حوالي هفتة 28 اندازه‌گيري شود. اگر سطح قند خون طبيعي باشد هيچ گونه بررسي لازم نيست اما اگر سطح قند خون پس از غذا بالا باشد آزمايش تحمل گلوکوز بايد انجام شود و قند خون يک، دو و سه ساعت پس از خوردن صدگرم گلوکز چک شود تا اگر بيماري قند وجود دارد تشخيص داده شود. بيماري قندي که فقط در حاملگي ظاهر مي شود را مي‌توان فقط با رژيم غذايي درمان کرد.

اندازه گيری قند خون در حاملگی نکته 47: تشخيص بيماري قند در حاملگي مهم است زيرا مي‌توان باعث رشد بيش از حد جنين و اشکال در زايمان شود. هم‌چنين ابتلا مادر به بيماري قند مي‌تواند باعث سقط جنين يا مرگ جنين در داخل رحم يا بروز نقايص مادرزادي در جنين شود.