براي حفظ شکل پستان‌ها پوشيدن سينه‌بند از ابتداي دوران بارداري ضرورت دارد. تاثیر مستقیم پوشیدن سينه بند بر اندام زنان سينه‌بند علاوه بر تأثير ظاهري، راحتي شما را نيز فراهم مي‌نمايد. بهترين نوع، سينه‌بندهايي هستند که با بندهاي عريض از شانه‌ها آويزان مي‌شوند. سينه بند خوب بايد پستان‌ها را به بالا و داخل يعني شانه مقابل هدايت نمايد. چون بعد از ماه پنجم بارداري رشد پستان‌ها تقريباً متوقف مي‌شوند لذا احتياجي به عوض کردن سينه بند نبوده و مي‌توان تا موقع زايمان از آن استفاده نمود.
بعضي از خانم‌ها در تمام دوران بارداري از سينه‌بند مخصوص زنان شيرده استفاده مي‌کنند. اين کار بيشتر به صرفه نزديک است زيرا اين نوع سينه بند را مي‌توان بعد از زايمان بزرگتر نمود و احتياجي به تعويض آن نيست.