مضرات کشيدن سيگار بي‌شمار است و مطالعه‌ي زيادي در اين مورد در مراکز پزشکي مختلف به عمل آمده و همه کم و بيش از آن اطلاع دارند. در زنان باردار علاوه بر مادر، جنين نيز تحت تأثير قرار مي‌گيرد و هر چه تعداد سيگار زيادتر باشد اختلالات حاصل از آن بيشتر است.عوارض استعمال دخانيات در دوران بارداری چیست؟
اداره بهداشت آمريکا در سال 1969 گزارش داد که در زنان بارداري که سيگاري مي‌کشند وزن نوزاد کمتر از طبيعي بوده و به علاوه تعداد زايمان زودرس نيز بيشتر است. به طوري که در خانمهاي سيگاري وزن نوزاد حداقل 200 گرم کمتر از افراد مشابهي است که سيگار نمي‌کشند. البته تعداد سيگاري که در 24 ساعت کشيده مي‌شود بسيار مهم است و کاهش وزن نوزاد موقعي اتفاق مي‌افتد که زن باردار در شابنه روز بيش از 15 عدد سيگار بکشد . بنابراين ارگ ترک سيگار مشکل است بايد تعداد آن کاهش يابد و سعي شود که تعداد سيگار در شبانه روز از ده عدد تجاوز نکند.
اگر مادر سيگار را قبل و يا در دوران بارداري ترک نمايد هيچ گونه اثر زيان‌بخشي در نوزادان مشاهده نمي‌شود.
اخيراً مقاله‌اي در مجله پزشکي انگلستان به چاپ رسيده که نشان مي‌دهد نکته 112: حرکات تنفسي جنين 7 الي 9 ماهه در داخل رحم با کشيدن دو سيگار پي‌در پي توسط مادر کاهش مي‌يابد. نکته 113: تعداد جنين مرده نيز در زنان باردار سيگاري بيشتر است.
نيکوتين موجود در سيگار باعث انقباض عروق کوچک مي‌شود به اين ترتيب ممکنست اختلالاتي در گردش خون جفت و رحم به وجود آورد.
بيماريهاي تنفسي مانند ذات الريه و برونشيت در نوزاد مادران سيگاري در سال اول تولد بيشتر از سايرين است.
بچه شيرخواري که مادرش سيگار مي‌کشد. دود سيگار را از راه پوست، دستگاه تنفسي و گوارش جذب مي‌نمايد. بنابراين خانمهاي سيگاري را بايد تشويق نمود که در دوران بارداري سيگار را ترک نموده و حداقل تا وقتي که کودک يک ساله شود، استفاده مجدد از آن را به تعويق بياندازند.