شايد اکنون بدانيد يا قبلاً متوجه شده باشيد که اين نه ماهه‌ي حاملگي، فقط دوره‌ي تغييرات جسمي نيست. بلکه اين مدت دوران آمادگي رواني زوج‌ها، براي پدر و مادر شدن هم مي‌باشد و چون شخصيت و موقعيت هر زني منحصر به فرد است، پس پيش‌بيني تغييرات رواني، بسيار مشکل‌تر از تغييرات جسماني خواهد بود. به هر حال اين است که گرچه اين تغييرات خلق و شخصيت شما شايد خطرناک به نظر بيايد، اما حالاتي طبيعي و موقتي هستند. علت اين دگرگوني‌ها بيش از هر چيز تغييرات هورموني هستند، که با صحبت آزادانه در مورد احساسات خود ( با شوهر ، پزشک، دوست يا يک فاميل نزديک و يا پرستارتان) اشتباهات و ترس‌هاي بي‌مورد شما رفع مي‌شوند. همچنين شايد پيشرفت بارداري در شما باعث بروز عواطف مثبت و داشتن ديدگاهي تازه شود.تغييرات روحی روانی بانوان در دروان بارداری به شکل است؟
سه ماهه‌ اول:
طي ثلث اول بارداري فقط نظرات شما نسبت به وضعيت زندگي‌تان رنگ تازه‌اي به خود مي‌گيرد.
1- آيا با تصميم قبلي باردار شده‌ايد؟
2- آيا از شوهرتان جدا شده‌ايد؟
3- آيا شما ( شما يا شوهرتان) شاغل هستيد؟
4- تأثير بارداري روي موقعيت کاري شما چگونه است؟
5- آيا مشکل اقتصادي داريد؟
6- آيا با شوهرتان روابط خوبي داريد؟
7- آيا خود را براي تغييرات حاصل از بارداري، خيلي پير يا خيلي جوان مي‌دانيد؟
واکنش‌هاي عاطفي حاصل از بارداري، از شادماني تا ترديد و افسردگي متفاوت هستند. شايد بارداري غير واقعي به نظر آيد! شايد اين حالات قبل از اين که قبول کنيد باردار هستيد، برايتان اتفاق بيفتند!  اگر در اين مرحله، نگران سلامت بچه و مراقبت از او باشيد، کاملاً طبيعي است. همچنين اگر نگران تحمل درد زايمان و آمادگي لازم براي مارد و پدر شدن باشيد هم، امري عاديست. در ضمن وقوع تغييرات ناگهاني خلقي، مثل گريه يا خنده‌ي زياد هم کاملاً طبيعي مي‌باشند. شايد افکار و خيالاتي پيدا کنيد که تا به حال نداشته‌ايد. شايد احساس کنيد به توجه و محبت بيشتري نياز داشته و نسبت به ديگران خيلي وابسته شده‌ايد. شايد گاهي خيلي تحريک‌پذير و خودخواه شويد، که بهتر است در اين حالت اصلاً فکرتان را مشغول نکنيد. در مورد افکار و نقطه نظرهايتان با شوهر خود و با يک دوست صحبت نماييد.
سه ماهه‌ي دوم:
اگر در سه ماهه‌ي اول بارداري، حاملگي شما حتي به ظاهر هم غير واقعي به نظر بيايد، واقعي بودن آن در سه ماهه‌ي دوم ثابت خواهد شد. بدون شک در آن هنگام حس مي‌کنيد که داريد بچه‌دار مي‌شويد. در اين جا نگراني‌هاي مربوط به حس کردن جنين و شنيدن صداي قلب او پيش مي‌آيد. بهتر است از دکتر بخواهيد اجازه دهد تا شما و همسرتان اين صدا را بشنويد. شايد وجود بچه برايتان جالب‌تر شود و مرتب تصور کنيد او چه اندازه و شکلي دارد. هر چند نگراني‌هاي قبلي شما کاملاً ناپديد نمي‌شوند، اما ذهن شما کمتر مشغول آنها خواهد بود.
سه ماهه‌ي سوم:
با پيشرفت بارداري شايد نگران عمل زايمان شده و بخواهيد به نوعي بر آن غلبه کنيد. اگر اضطراب روند زايمان و درد ناشي از آن باعث تنش در شما مي‌شود، بايد روي تکنيک‌هاي خاص آرام‌سازي و تنفس‌هايي که براي آمادگي و مقابله با درد زايمان داده مي‌شوند تمرکز کنيد. شما و بچه هر دو از آرامش داشتن نفع مي‌بريد، چون وجود تنش باعث طولاني شدن دوره‌ي درد زايمان مي‌گردد.
به حالت «کُرچ» ( حالتي که پرندگان روي تخم مي‌خوابند) فرو رفتن، که بسياري از مادران در اين دوره آن را تجربه مي کنند نيز، براي آماده شدن شما جهت تحمل درد زايمان و بچه‌دار شدن کمکم مي‌کند. برقراري ارتباط با اين دوره، احساس لذت بخشي است.
فراز و نشيب‌هاي عاطفي دوران بارداري، مراحل مادر شدن را الزاماً آسان‌تر نمي‌کند. هر چند حمايت نزديکان در دوران‌هاي فرد را آسيب‌پذير مي‌سازد.توجه داشته باشيد که مراقبت‌هاي اصولي شما از خودتان، تولد يک نوزاد سالم را تضمين مي‌کند و تعداد بسيار کمي از پدر و مادرها در مواردي مانند سقط، حاملگي خارج رحمي، زايمان نوزاد، يا مسائل خاص متعاقب زايمان بچه‌شان را از دست مي‌دهند. اما به هر حال با بروز چنين حوادثي، عواطفي مثل اندوه، احساس گناه و نااميدي ايجاد مي‌شود که بسيار مشکل ساز خواهد بود. در اين موقعيت‌ها دانستن زمان مناسب براي اعلام خبر و حمايت اطرافيان، واجب اهميت است. پزشک با آگاهي دادن و شايد مشاوره و ارجاع زوج به بيمارستان، مي‌تواند به آنها کمک کند. همياري مددکاران اجتماعي، پرستاران و امثالهم نيز مفيد خواهد بود.
مشکل ديگر خانم‌ها در اين دوره‌ي حساس، آزار و اذيت شوهرانشان است. شوهري که قبلاً با گفتار يا اعمالش همسر خود را آزار مي‌داده، حالا شايد بدتر عمل کند و اين مي‌تواند به علت افزايش تنش در روابط فيمابين يا حسادت نسبت به بچه باشد. شايد همسر او قبلاً اين قبيل سوء رفتارها را تحمل مي‌کرده، اما حالا بايد دنبال کمک باشد. چون حالا تنها خود او در خطر نيست، بلکه موقعيت بچه هم در خطر هست. پس بهتر آن خواهد بود که با پزشک و پرستار در اين رابطه صبحت کند، چون مشکلات عاطفي دوران بارداري با وجود اختلافات خانوادگي تشديد مي‌شوند.