خونريزي جزئي از بيني گاهگاهي در دوران بارداري مشاهده مي‌شود.خونريزی از بينی در دوران بارداری نشانه چیست؟ علت آن پرخون و متورم شدن مخاط بيني است و احتياجي به درمان ندارد. زيرا مقدار خونريزي زياد نيست. معمولاً با فشار روي بيني خونريي بند مي‌آيد. نکته 263: اگر خونريزي زياد بوده و مداوم باشد براي بررسي امکان وجود زخم، پوليت يا ساير علل خونريزي بيني بايد توسط پزشک متخصص گوش و حلق و بيني معاينه شويد.