خطوط باريک قرمز رنگي بر روي پوست شکم و پستان‌ها در دوران بارداري ظاهر مي‌شوند/ اين نکته 267: خطوط به علت اتساع و پارگي نسوج سطحي پوست به وجود آمده و خطرناک نيستند و بعد از زايمان به صورت خطوط سفيد نقره‌اي براي هميشه باقي مي‌مانند.

کنترل عوارض تغييرات پوست بدن در دروان بارداری
درماني براي اين لکه‌ها وجود ندارد ولي بعضي از متخصصين عقيده دارند که مالش پوست شکم يک روز در ميان به مدت ده دقيقه با پمادهاي ويتامينه تا اندازه‌اي از پيدايش اين خطوط جلوگيري به عمل مي‌آورد.
تغييري که در پوست به وجود آمده و بيشتر زنان باردار را ناراحت مي‌کند لکه‌هاي پوستي مخصوصي است که در صورت و پستان‌ها ظاهر مي‌شود. نکته 268: اين لکه‌ها طبيعي بوده و مدتي بعد از زايمان محو مي‌شوند. درماني براي برطرف کردن اين لکه‌ها وجود ندارد و بايد در دوران بارداري آنها را تحمل نمود. نکته 269: اين لکه‌ها در خانم‌هاي سبزه بيشتر از کساني که بلوند هستند ديده مي‌شود و قرار گرفتن در آفتاب و تابش اشعه خورشيد آن را تشديد مي‌نمايد.