افزونه وردپرس آموزش پانداها,حذف موارد تکراری

کشف موارد تکراری ردیف های تکراری ردیفی هستند که بیش از یک بار ثبت شده اند. مدت زمان پالس کالری Maxpulse 0 60 '2020/12/01' 110 130 409.1 1 60 '2020/12/02' 117 145 479.0 2 60 '2020/12/03' 103 135 340.0 3…

کشف موارد تکراری

ردیف های تکراری ردیفی هستند که بیش از یک بار ثبت شده اند.

    مدت زمان پالس کالری Maxpulse
0 60 '2020/12/01' 110 130 409.1
1 60 '2020/12/02' 117 145 479.0
2 60 '2020/12/03' 103 135 340.0
3 45 '2020/12/04' 109 175 282.4
4 45 '2020/12/05' 117 148 406.0
5 60 '2020/12/06' 102 127 300.0
6 60 '2020/12/07' 110 136 374.0
7 450 '2020/12/08' 104 134 253.3
8 30 '2020/12/09' 109 133 195.1
9 60 '2020/12/10' 98 124 269.0
10 60 '2020/12/11' 103 147 329.3
11 60 '2020/12/12' 100 120 250.7
12 60 '2020/12/12' 100 120 250.7
13 60 '2020/12/13' 106 128 345.3
14 60 '2020/12/14' 104 132 379.3
15 60 '2020/12/15' 98 123 275.0
16 60 '2020/12/16' 98 120 215.2
17 60 '2020/12/17' 100 120 300 300.0
18 45 '2020/12/18' 90 112 NaN
19 60 '2020/12/19' 103 123 323.0
20 45 '2020/12/20' 97 125 243.0
21 60 '2020/12/21' 108 131 364.2
22 45 NaN 100 119 282.0
23 60 '2020/12/23' 130 101 300.0.0
24 45 '2020/12/24' 105 132 246.0
25 60 '2020/12/25' 102 126 334.5
26 60 20201226 100 120 250.0
27 60 '2020/12/27' 92 118 241.0
28 60 '2020/12/28' 103 132 NaN
29 60 '2020/12/29' 100 132 280.0
30 60 '2020/12/30' 102 129 380.3
31 60 '2020/12/31' 92 115 243.0

با نگاهی به مجموعه داده های آزمایش ، می توان فرض کرد که سطر 11 و 12 تکراری هستند.

برای کشف موارد تکراری ، می توانیم از duplicated()روش استفاده کنیم .

duplicated()روش مقادیر Boolean برای هر سطر باز می گرداند:

مثال

بازده Trueبرای هر سطر است که تکراری، othwerwise False:

print(df.duplicated())

حذف موارد تکراری

برای حذف موارد تکراری ، از drop_duplicates()روش استفاده کنید.

مثال

حذف همه موارد تکراری:

df.drop_duplicates(inplace = True)

به یاد داشته باشید:(inplace = True) مطمئن خواهند شد که روش یک بازگشت نیست جدید DataFrame، اما آن را به تمام موارد تکراری از حذف اصلی DataFrame.

 

مطالب مرتبط

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *